Str. Republicii, Nr. 82B
Tel. 0244-340508
Fax. 0244-340428
Primarie
Consiliul local
Informatii utile

Parteneri
Nr. de vizitatori!
Pageviews Counter
online 2
Copyright 2006 Primaria Breaza
ANUNTURI
.............................................................
[1] din [11] Pagina urmatoare
18/04/2017
Lista cuprinzand rezultatele selectiei dosarelor pentru concursul din data de 24.04.2017 pentru ocuparea functiilor de inspector principal din cadrul Serviciului Financiar si Serviciului Urbanism si Amenajarea Teritoriului
10/04/2017
Informare potențiali beneficiari privind măsurile de mediu şi climă aplicate in anul 2017 pe terenurile agricole.
10/04/2017
Licitație publică cu strigare pentru inchiriere teren proprietatea publică a orașului Breaza
07/04/2017
Primaria orasului Breaza, Judetul Prahova, organizeaza concurs la sediul institutiei noastre pentru ocuparea functiei publice vacante de consilier superior in cadrul Serviciului Proiecte cu Finantare Internationala - Comp. Achizitii Publice si Investitii
07/04/2017
Invitaţie de participare la procedura de achiziţie directă a "Serviciilor de protecție si pază la Centrul Bugetar Liceul "Aurel Vlaicu" Breaza". Oferta va fi intocmită conform caietului de sarcini anexat, se va depune in plic inchis, la registratura Primăriei pană la data de 19.04.2017, orele 10.00. Deschiderea ofertelor se va face la sediul primăriei, in aceeaşi zi, la orele 11.00. Ofertantul declarat caştigător va posta in SEAP, inainte de semnarea contractului de servicii, la secţiunea "Catalogul electronic" denumirea şi valoarea serviciilor ce fac obiectul prezentului contract.
Documentatie :
- Caiet de sarcini.
- Formulare si Declaratii
04/04/2017
Invitaţie de participare la procedura de achiziţie directă "Furnizare produse de papetărie și birotică". Anunțul este destinat unităților protejate, conform art. 56 din Legea 98/2016 - privind achizițiile publice și a art. 78, lit. b) din Legea 448/2006 - privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap. Oferta va fi intocmită conform caietului de sarcini anexat și va fi transmisă prin posta, sau se va depune la registratura Primariei pană la data de 14.04.2017, ora 15,00. Ofertantul declarat caştigător va posta in SEAP oferta cu valoarea totală a achiziției, cu specificarea numărului anunțului publicitar, in termen de 3 zile lucrătoare de le comunicare. Caietul de sarcini poate fi descărcat de AICI
27/03/2017
Referitor la elaborarea unui proiect de hotărare cu caracter normativ privind aprobarea documentelor necesare lansării procedurilor de achiziție publică in vederea delegării Serviciului Public de Salubrizare, la nivelul județului Prahova, de către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară "Parteneriatul pentru Managementul Deșeurilor Prahova"
- Proiect de hotarare
- Caiet de sarcini, Regulament de organizare functionare
- Contract delegare, Plan tarifar SMID Prahova
- Fise - Documentatii de atribuire
- Strategia de contractare
- Studiu de fundamentare
24/03/2017
Primaria orasului Breaza, Judetul Prahova, organizeaza concurs la sediul institutiei noastre pentru ocuparea urmatoarelor functii publice vacante:
1 functie de inspector, grad profesonal principal in cadrul Serviciului Urbanism, Amenajarea Teritoriului, Agricol si Cadastru
1 functie inspector principal in cadrul Serviciului Financiar - Contabil - Comp.Cheltuieli
15/03/2017
Proiectul de hotărare privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi amenzile aplicabile in anul 2018
10/03/2017
Invitaţie de participare la procedura de achiziţie directă a "Serviciilor de protecție si pază la Spitalul de Boli Pulmonare Breaza" Oferta intocmită conform caiet de sarcini anexat, se va depune in plic inchis, la registratura Primariei pana la data de 22.03.2017, orele 10.00.Deschiderea ofertelor se va face la sediul primăriei, in aceeaşi zi, la orele 11.00.Ofertantul declarat caştigător va posta in SEAP, inainte de semnarea contractului de servicii, la secţiunea "Catalogul electronic" denumirea şi valoarea serviciilor ce fac obiectul prezentului contract. Documentația poate fi descărcată de AICI
- FORMULARE SI DECLARATII
- CLARIFICARI.
10/03/2017
Invitaţie de participare la procedura de achiziţie directă a "Serviciilor de protecție si pază la Centrul bugetar Şcoala Gimnazială" Oferta intocmita conform caiet de sarcini anexat, se va depune in plic inchis, la registratura Primariei pana la data de 22.03.2017, orele 10.00. Deschiderea ofertelor se va face la sediul primăriei, in aceeaşi zi, la orele 10.30. Ofertantul declarat caştigător va posta in SEAP, inainte de semnarea contractului de servicii, la secţiunea "Catalogul electronic" denumirea şi valoarea serviciilor ce fac obiectul prezentului contract. Documentatia poate fi descarcata de - AICI.
- FORMULARE SI DECLARATII
- CLARIFICARI.
01/03/2017
Aprobarea bugetului local al orașului Breaza și a bugetelor ordonatorilor terțiari de credite, pe anul 2017
27/02/2017
Elaborarea Planului de Integritate al Primăriei Orașului Breaza
20/02/2017
Procedura de autorizare, pentru transportul de persoane in regim de taxi.
14/02/2017
Licitație publică cu strigare pentru vanzarea terenului in suprafață de 51 mp, proprietate privată a orașului Breaza, Str. Armoniei, f.n.

"MASURI VITALE IN SITUATII DE URGENTA", vezi tot anuntul !!

Primaria Orasului Breaza pune la dispozitia celor interesati, in vederea organizarii de: activitati culturale, cursuri, conferinte, intalniri de lucru, etc., vezi tot anuntul !!

Institutii
Date de actualitate
Telefoane Utile
Politia 0244-340444
Pompieri 0244-340909
Polita Locala 0733936299
Jandarmeria  0747236447
Hidro 0244-341930
Electrica gratuit 0800150044 taxabil 0244929
Gaze gratuit 0800877778 taxabil 0244928
Numar de urgenta 112