Str. Republicii, Nr. 82B
Tel. 0244-340508
Fax. 0244-340428
Primarie
Consiliul local
Informatii utile

Parteneri
Nr. de vizitatori!
Pageviews Counter
online 2
Copyright 2006 Primaria Breaza
HOTARARE Nr. 118 PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2010
HOTARARE Nr. 117 PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2010
HOTARARE Nr. 116 PRIVIND REVOCAREA HCL NR.114/20.12.2010 PENTRU APROBAREA NORMELOR SI REGIMULUI CONTRAVENTIILOR PRIVIND BUNA GOSPODARIRE SI INFRUMUSETARE A ORASULUI BREAZA, CONVIETUIRE SOCIALA, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC, PROTECTIA MEDIULUI SI CONSERVAREA MEDIULUI INCONJURATOR
HOTARARE Nr. 115 PRIVIND INCHIRIEREA UNUI IMOBIL TEREN IN SUPRAFATA DE 2 HA, PROPRIETATE PRIVATA A ORASULUI BREAZA, SITUAT IN PCT.TURBATU
HOTARARE Nr. 114 PENTRU APROBAREA NORMELOR SI REGIMULUI CONTRAVENTIILOR PRIVIND BUNA GOSPODARIRE SI INFRUMUSETARE A ORASULUI BREAZA, CONVIETUIRE SOCIALA, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC, PROTECTIA SI CONSERVAREA MEDIULUI INCONJURATOR
HOTARARE Nr. 113 PRIVIND ATRIBUIREA UNOR DENUMIRI INSTITUTIILOR DE INVATAMANT PRESCOLARE DE PE RAZA ORASULUI BREAZA
HOTARARE Nr. 112 PRIVIND TRECEREA UNOR DRUMURI DE ACCES DIN DOMENIUL PRIVAT AL ORASULUI BREAZA IN DOMENIUL PUBLIC AL ACESTUIA
HOTARARE Nr. 111 PRIVIND ATRIBUIREA DENUMIRII PROFESOR MATEI ST?NCIOIU MUZEULUI DE ISTORIE LOCALA SI ETNOGRAFIE DIN CADRUL LICEULUI TEORETIC AUREL VLAICU BREAZA
HOTARARE Nr. 110 PRIVIND ALOCAREA SUMEI DE 5000 LEI DIN FONDUL CONSTITUIT PRIN CONTRIBUTIA CONSILIERILOR LOCALI PENTRU ORGANIZAREA UNOR EVENIMENTE DE SFARSIT DE AN
HOTARARE Nr. 109 PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2010
HOTARARE Nr. 108 PENTRU COMPLETAREA HCL NR.103/05.11.2010 PRIVIND MODIFICAREA PRETULUI LA SERVICIUL PUBLIC DE ALIMENTARE CU APA POTABILA PRESTAT DE OPERATORUL SC HIDROPRAHOVA SA, PENTRU LOCALITATEA BREAZA
HOTARARE Nr. 107 PRIVIND APROBAREA STATULUI DE FUNCTII AL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI ORASULUI BREAZA SI AL SERVICIILOR PUBLICE DIN SUBORDINE
HOTARARE Nr. 106 PRIVIND STABILIREA IMPOZITELOR SI TAXELOR LOCALE PENTRU ANUL 2011
HOTARARE Nr. 105 PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2010
HOTARARE Nr. 104 PRIVIND ATRIBUIREA IN FOLOSINTA GRATUITA CATRE ASOCIATIA SPORTIVA ORASENEASCA BREAZA A BAZEI SPORTIVE, PROPRIETATE PUBLICA A ORASULUI BREAZA
HOTARARE Nr. 103 PRIVIND MODIFICAREA PRETULUI LA SERVICIUL PUBLIC DE ALIMENTARE CU APA POTABILA PRESTAT DE OPERATORUL SC HIDROPRAHOVA SA, PENTRU LOCALITATEA BREAZA
HOTARARE Nr. 102 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITIE DIN ORASUL BREAZA, PREVAZUT IN CADRUL PROIECTULUI REABILITAREA SI MODERNIZAREA SISTEMELOR DE APA SI CANALIZARE IN JUDETUL PRAHOVA
HOTARARE Nr. 101 PRIVIND INCHIRIEREA PRIN LICITATIE PUBLICA CU STRIGARE A UNUI IMOBIL TEREN IN SUPRAFATA DE 3,5 HA, APARTINAND DOMENIULUI PRIVAT, SITUAT IN ORASUL BREAZA, PCT.STRAND
HOTARARE Nr. 100 PRIVIND APROBAREA INCHEIERII UNEI TRANZACTII INTRE ORASUL BREAZA, PRIN PRIMAR SI NUMITII ENACHE FLOAREA SI ENACHE ION IN VEDEREA STINGERII LITIGIULUI CE FACE OBIECTUL DOSARULUI CIVIL NR.2208/204/2010-REJUDECARE PRETENTII, AFLAT PE ROLUL JUDECATORIEI CAMPINA
HOTARARE Nr. 99 PRIVIND ALOCAREA UNEI SUME DIN BUGETUL LOCAL, IN VEDEREA ELABORARII STUDIULUI DE FEZABILITATE SI PROIECTULUI TEHNIC PENTRU AMENAJAREA SPATIILOR DESTINATE SPITALULUI DE BOLI PULMONARE BREAZA, SITUATE IN IMOBILUL DIN BREAZA, STR.23 AUGUST, NR.132, JUD.PRAHOVA
HOTARARE Nr. 98 PRIVIND ATRIBUIREA IN FOLOSINTA GRATUITA CATRE SC ELSID SA A DOUA LOTURI DE TEREN, PROPRIETATE PRIVATA A ORASULUI BREAZA, PENTRU REALIZAREA UNOR LUCRARI DE INTERES PUBLIC
HOTARARE Nr. 97 PRIVIND APROBAREA ACORDARII SUPLIMENTELOR SALARIALE PENTRU FUNCTIONARII PUBLICI CARE ISI DESFASOARA ACTIVITATEA IN CADRUL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI ORASULUI BREAZA
HOTARARE Nr. 96 PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2010
HOTARARE Nr. 95 PENTRU STABILIREA UNOR REGLEMENTARI PRIVIND ORGANIZAREA SI FUNCTIONAREA PIETEI AGROALIMENTARE A ORASULUI BREAZA
HOTARARE Nr. 94 PRIVIND TRANSMITEREA, FARA PLATA, CATRE COMUNA POIANA-CAMPINA A UNEI CANTITATI DE PIATRA CUBICA, NECESARA AMENAJARII UNUI DRUM DE INTERES LOCAL
HOTARARE Nr. 93 PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2010
HOTARARE Nr. 92 PENTRU APROBARE PUD PRIVIND MODIFICARE LIMITA LATERALA EDIFICABIL IN VEDEREA AMPLASARII UNEI LOCUINTE (S = 880 MP) N ORASUL BREAZA, ALEEA SOMES, NR.3, TARLA 28, PARCELA CC 326, JUD.PRAHOVA
HOTARARE Nr. 91 PRIVIND ELIBERAREA LICENTEI DE TRASEU CENTRU BREAZA STR.SURDESTI (VALEA TARSEI) PENTRU SC TUDORACHE TRANS SRL BREAZA
HOTARARE Nr. 90 PRIVIND APROBAREA TARIFULUI MODIFICAT PENTRU SERVICIUL PUBLIC DE SALUBRIZARE PRESTAT POPULATIEI ORASULUI BREAZA
HOTARARE Nr. 89 PRIVIND REACTUALIZAREA DOMENIULUI PRIVAT AL ORASULUI BREAZA
HOTARARE Nr. 88 PRIVIND APROBAREA DEMARARII PROCEDURII LEGALE PENTRU REZILIEREA CONTRACTULUI DE CONCESIUNE NR.18194/28.12.2007 INCHEIAT NTRE ORASUL BREAZA PRIN PRIMAR şI SC LAC DE VERDE SRL
HOTARARE Nr. 87 PRIVIND ALOCAREA UNEI SUME DIN FONDUL CONSTITUIT PRIN CONTRIBUTIA CONSILIERILOR LOCALI
HOTARARE Nr. 86 PRIVIND APROBAREA STATULUI DE FUNCTII AL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI ORASULUI BREAZA SI AL SERVICIILOR PUBLICE DIN SUBORDINE
HOTARARE Nr. 85 PRIVIND APROBAREA ACORDULUI REFERITOR LA MODUL DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DESEURILOR IN JUDETUL PRAHOVA
HOTARARE Nr. 84 PENTRU ACCEPTAREA SI ASUMAREA MODIFICARILOR LA BUGETUL PROIECTULUI REABILITAREA şI MODERNIZAREA RETELEI DE STRAZI URBANE, ORAS BREAZA, JUD. PRAHOVA SI LA CHELTUIELILE LEGATE DE PROIECT, SURVENITE CA URMARE A PROCESULUI DE EVALUARE şI SELECTIE
HOTARARE Nr. 83 PRIVIND APROBAREA TARIFELOR PENTRU SERVICII/PRESTATII DIVERSE EXECUTATE CATRE TERTI DE SC HIDROPRAHOVA SA
HOTARARE Nr. 82 PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2010
HOTARARE Nr. 81 PRIVIND INSTITUIREA UNEI TAXE SPECIALE N SCOPUL ASIGURARII UNEI GESTIONARI CORESPUNZăTOARE A CAINILOR FARA STAPAN PE RAZA LOCALITăTII BREAZA
HOTARARE Nr. 80 PRIVIND APROBAREA COMPONENTEI COMISIEI LOCALE DE ORDINE PUBLICA
HOTARARE Nr. 79 PENTRU APROBARE PUZ PRIVIND RIDICARE RESTRICTIE DE CONSTRUIRE SI MODIFICARE INDICATORI URBANISTICI, RETRAGERI POSTERIOARE şI LATERALE PENTRU AMPLASARE CENTRU DE RELAXARE SI INTRETINERE ( ST= 3218 M.P) ORASUL BREAZA, STR. LIBERTATII NR.8 ( DJ 101 R)
HOTARARE Nr. 78 PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE şI DESFăşURARE A EVALUăRII MANAGEMENTULUI LA CENTRUL CULTURAL ION MANOLESCU BREAZA
HOTARARE Nr. 77 PRIVIND APROBAREA ORGANIZARII TARGULUI DE TOAMNA SI A TAXELOR SPECIALE PERCEPUTE N CADRUL FUNCTIONARII ACESTUIA, PENTRU ANUL 2010
HOTARARE Nr. 76 PRIVIND DESEMNAREA REPREZENTANTILOR CONSILIULUI LOCAL AL ORASULUI BREAZA N CONSILIILE DE ADMINISTRATIE SI IN COMISIILE PENTRU EVALUAREA SI ASIGURAREA CALITATII DIN UNITATILE DE NVATAMANT DE PE RAZA ORASULUI BREAZA
HOTARARE Nr. 75 PRIVIND APROBAREA ORGANIZARII SI DESFASURARII LICITATIEI PUBLICE CU STRIGARE IN VEDEREA INCHIRIERII TARABELOR METALICE SI DIN BETON SITUATE IN PIATA AGROALIMENTARA ORASENEASCA BREAZA
HOTARARE Nr. 74 PENTRU MODIFICAREA HCL NR.65/24.06.2010 PRIVIND INCHIRIEREA PRIN LICITATIE PUBLICA A UNUI IMOBIL TEREN IN SUPRAFATA DE 15586,77 MP, APARTINAND DOMENIULUI PRIVAT, SITUAT IN ORASUL BREAZA, PCT.CARAIMAN
HOTARARE Nr. 73 PRIVIND APROBAREA UNOR MASURI DE COMBATERE A EVAZIUNII FISCALE IN DOMENIUL EXECUTARII CONSTRUCTIILOR PE RAZA ORASULUI BREAZA
HOTARARE Nr. 72 PRIVIND INCHIRIEREA UNOR SUPRAFETE DE TEREN, PROPRIETATE PRIVATA A ORASULUI BREAZA, SITUATE IN PCT.TURBATU
HOTARARE Nr. 71 PRIVIND NUMIREA REPREZENTANTILOR CONSILIULUI LOCAL BREAZA IN CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL SPITALULUI DE BOLI PULMONARE BREAZA
HOTARARE Nr. 70 PRIVIND INFIINTAREA UNOR TRASEE TURISTICE IN SCOPUL ATESTARII LOCALITATII BREAZA, JUD.PRAHOVA CA STATIUNE TURISTICA DE INTERES NATIONAL
HOTARARE Nr. 69 PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2010
HOTARARE Nr. 68 PRIVIND APROBAREA ORGANIZARII SI STATULUI DE FUNCTII AL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI ORASULUI BREAZA SI A SERVICIILOR PUBLICE DIN SUBORDINE
HOTARARE Nr. 67 PENTRU MODIFICAREA SI COMPLETAREA HCL NR.28/24.03.2010 PRIVIND ATRIBUIREA IN FOLOSINTA GRATUITA A TERENULUI IN SUPRAFATA DE 1013 MP,PROPRIETATEA ORASULUI BREAZA,PENTRU REALIZAREA UNOR LUCRARI DE INTERES PUBLIC
HOTARARE Nr. 66 PRIVIND REVOCAREA ANEXEI LA HCL NR.36/21.04.2010 REPREZENTAND PLAN DE SITUATIE PENTRU IDENTIFICAREA UNOR TERENURI
HOTARARE Nr. 65 PRIVIND INCHIRIEREA PRIN LICITATIE PUBLICA A UNUI IMOBIL TEREN IN SUPRAFATA DE 15586,77 MP, APARTINAND DOMENIULUI PRIVAT,SITUAT IN ORASUL BREAZA,PCT.CARAIMAN
HOTARARE Nr. 64 PENTRU MODIFICAREA SI COMPLETAREA HCL NR.17/25.02.2010 PRIVIND ORGANIZAREA ACTIVITATII DE PASUNAT SI A TRANSHUMANTEI,PE TERITORIUL ORASULUI BREAZA,PENTRU ANUL 2010.
HOTARARE Nr. 63 PRIVIND APROBAREA INCHEIERII UNEI TRANZACTII INTRE ORASUL BREAZA,PRIN PRIMAR SI DL.MIHALACHE CATALIN,IN VEDEREA STINGERII LITIGIULUI CE FACE OBIECTUL DOSARULUI CIVIL NR.1731/204/2007-RECURS OBLIGATIA DE A FACE,AFLAT PE ROLUL CURTII DE APEL PLOIESTI
HOTARARE Nr. 62 PRIVIND ACORDUL DE PRINCIPIU AL CONSILIULUI LOCAL BREAZA PENTRU SCHIMBAREA DESTINATIEI IMOBILULUI ATELIER SCOALA IN SUPRAFATA CONSTRUITA DE 107 MP SI TEREN AFERENT IN SUPRAFATA DE 330 MP SI TRECEREA ACESTUIA DIN DOMENIUL PUBLIC IN DOMENIUL PRIVAT AL LOCALITATII
HOTARARE Nr. 61 PRIVIND VALORIFICAREA,PRIN VANZARE LA LICITATIE A PIETREI CUBICE REZULTATA IN URMA EFECTUARII LUCRARILOR DE MODERNIZARE A DJ 101 R (ZONA CURBE BELIA)
HOTARARE Nr. 60 PENTRU APROBARE PUZ PRIVIND RIDICARE RESTRICTII TEMPORARE DE CONSTRUIRE SI PARCELARE TEREN (S=9011 MP)PENTRU AMPLASARE LOCUINTE DE VACANTA IN ORASUL BREAZA,T9,P 289
HOTARARE Nr. 59 PRIVIND APROBAREA ELABORARII DOCUMENTATIEI TEHNICO-ECONOMICE NECESARA REALIZARII OBIECTIVULUI DE INVESTITII PROPUS IN CADRUL PROGRAMULUI NATIONAL REABILITARE SI MODERNIZARE 10.000 KM DRUMURI DE INTERES JUDETEAN SI DRUMURI DE INTERES LOCAL
HOTARARE Nr. 58 PRIVIND APROBAREA ORGANIZăRII şI STATULUI DE FUNCţII AL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI ORAşULUI BREAZA
HOTARARE Nr. 57 PENTRU CONSTITUIREA UNEI COMISII IN VEDEREA PRELUARII PRIN PROTOCOL A ANSAMBLULUI DE ATRIBUTII SI COMPETENTE PRIVIND SPITALUL DE BOLI PULMONARE BREAZA,CATRE CONSILIUL LOCAL BREAZA
HOTARARE Nr. 56 PENTRU MODIFICAREA SI COMPLETAREA HCL NR.21/24.03.2010 PRIVIND ACORDUL DE PRINCIPIU AL CONSILIULUI LOCAL BREAZA,PENTRU ASIGURAREA UNUI SPATIU SPITALULUI DE BOLI PULMONARE IN VEDEREA DESFASURARII ACTIVITATII
HOTARARE Nr. 55 PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2010
HOTARARE Nr. 54 PRIVIND ACORDUL DE PRINCIPIU AL CONSILIULUI LOCAL BREAZA IN VEDEREA EXECUTARII UNOR LUCRARI DE UTILITATE PUBLICA PE BLD.EROILOR
HOTARARE Nr. 53 PENTRU REVOCAREA HCL NR.44/29.04.2010 PRIVIND INCHIRIEREA PRIN LICITATIE PUBLICA CU STRIGARE A UNUI IMOBIL TEREN IN SUPRAFATA DE 27,5 HA,APARTINAND DOMENIULUI PRIVAT, SITUAT IN ORASUL BREAZA,PCT.FRASINET
HOTARARE Nr. 52 PRIVIND INSTITUIREA UNEI RESTRICTII TEMPORARE DE CIRCULATIE PENTRU DJ 101 R SI DJ 710
HOTARARE Nr. 51 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU UNELE OBIECTIVE DE INVESTITII
HOTARARE Nr. 50 PRIVIND INCHIRIEREA PRIN LICITATIE PUBLICA CU STRIGARE A UNUI TEREN IN SUPRAFATA DE 60 MP PROPRIETATE PUBLICA A ORASULUI BREAZA,SITUAT IN BREAZA,STR.OCINEI,NR.1A,JUD.PRAHOVA,IN VEDEREA AMPLASARII DE MOBILIER NECESAR DESFASURARII ACTIVITATII DE ALIMENTATIE PUBLICA -TERASA
HOTARARE Nr. 49 PRIVIND APROBAREA CONTULUI DE EXECUTIE AL BUGETULUI ORASULUI BREAZA PENTRU ANUL FINANCIAR 2009
HOTARARE Nr. 48 PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2010
HOTARARE Nr. 47 PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE REVIZUIT CU SOLUTIILE TEHNICE STABILITE PRIN ACESTA SI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI,PENTRU PROIECTUL REABILITAREA SI MODERNIZAREA RETELEI DE STRAZI URBANE,ORAS BREAZA,JUDETUL PRAHOVA
HOTARARE Nr. 37 PRIVIND ATRIBUIREA IN FOLOSINTA GRATUITA A TERENULUI IN SUPRAFATA DE 4064 MP,PROPRIETATEA ORASULUI BREAZA, PENTRU REALIZAREA UNOR LUCRARI DE INTERES PUBLIC
HOTARARE Nr. 36 PRIVIND ATRIBUIREA IN FOLOSINTA GRATUITA CATRE SC ELSID SA A UNOR TERENURI,PROPRIETATEA ORASULUI BREAZA,PENTRU REALIZAREA UNOR LUCRARI DE INTERES PUBLIC
HOTARARE Nr. 35 PENTRU MODIFICAREA SI COMPLETAREA HCL NR.3/28.01.2010 PRIVIND INVENTARIEREA UNUI TEREN IN SUPRAFATA DE 495 MP,PROPRIETATEA ORASULUI BREAZA,SITUAT PE STR.PIATRA ARSA ,F.N.,JUD.PRAHOVA,(PCT.MOARA)SI CONCESIONAREA ACESTUIA IN VEDEREA CONSTRUIRII UNUI GARAJ
HOTARARE Nr. 34 PRIVIND APROBAREA ASOCIERII ORASULUI BREAZA CU CS TRICOLORUL BREAZA, PENTRU ANUL 2010
HOTARARE Nr. 33 PENTRU REVOCAREA HCL NR.7/28.01.2010 PRIVIND APROBAREA ORGANIZARII APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI ORASULUI BREAZA
HOTARARE Nr. 32 PRIVIND APROBAREA REZULTATULUI FINAL AL CONCURSULUI,PROIECTUL DE MANAGEMENT CASTIGATOR SI DURATA PENTRU CARE SE INCHEIE CONTRACTUL DE MANAGEMENT
HOTARARE Nr. 31 PRIVIND ACORDAREA SCUTIRII DE LA PLATA IMPOZITULUI PENTRU CONSTRUCTIE SI TEREN A NUMITILOR BURLACU MARIA SI BURLACU GHEORGHE
HOTARARE Nr. 30 PRIVIND APROBAREA DEZMEMBRARII TERENULUI IN SUPRAFATA TOTALA DE 1515 MP, PROPRIETATE PRIVATA A ORASULUI BREAZA,INTABULAT IN CF NR.9765 A UNITATII ADMINISTRATIV TERITORIALE BREAZA
HOTARARE Nr. 29 PRIVIND CONCESIONAREA FARA LICITATIE A UNUI TEREN IN SUPRAFATA DE 450 MP,PROPRIETATE PRIVATA A ORASULUI BREAZA,IN VEDEREA STRAMUTARII UNEI GOSPODARII DISTRUSA DE INCENDIU
HOTARARE Nr. 28 PRIVIND ATRIBUIREA IN FOLOSINTA GRATUITA A TERENULUI IN SUPRAFATA DE 1013 MP, PROPRIETATEA ORASULUI BREAZA, PENTRU REALIZAREA UNOR LUCRARI DE INTERES PUBLIC
HOTARARE Nr. 27 PRIVIND ATRIBUIREA IN FOLOSINTA GRATUITA A TERENURILOR IN SUPRAFATA DE 11236MP,RESPECTIV 7394 MP, PROPRIETATEA ORASULUI BREAZA,PENTRU REALIZAREA UNOR LUCRARI DE INTERES PUBLIC
HOTARARE Nr. 26 PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE OPORTUNITATE IN VEDEREA CONCESIONARII UNUI TEREN IN SUPRAFATA DE 7,5 HA,PROPRIETATE PRIVATA A ORASULUI BREAZA
HOTARARE Nr. 25 PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE OPORTUNITATE SI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI IN VEDEREA REALIZARII UNUI TEREN DE MINIFOTBAL CU CONSTRUCTII AFERENTE NECESARE FUNCTIONARII ACESTUIA
HOTARARE Nr. 24 PENTRU APROBARE PUD PRIVIND MODIFICARE LIMITA EDIFICABIL IN VEDEREA AMPLASARII UNEI LOCUINTE(S=400 MP) IN ORASUL BREAZA,STR.OCINEI,NR.81,T=28,P=CC 464
HOTARARE Nr. 23 PRIVIND INSUSIREA RAPOARTELOR DE EVALUARE PENTRU IMOBILELE PROPRIETATE PRIVATA A ORASULUI BREAZA IN CARE FUNCTIONEAZA CABINETELE MEDICALE
HOTARARE Nr. 22 PRIVIND MODIFICAREA RETELEI UNITATILOR DE INVATAMANT PREUNIVERSITAR DE STAT DE PE RAZA ORASULUI BREAZA PENTRU ANUL SCOLAR 2010-2011,STABILITA PRIN ANEXA LA HCL NR.19/11.03.2010
HOTARARE Nr. 21 PRIVIND ACORDUL DE PRINCIPIU AL CONSILIULUI LOCAL BREAZA,PENTRU ASIGURAREA UNUI SPATIU SPITALULUI DE BOLI PULMONARE IN VEDEREA DESFASURARII ACTIVITATII
HOTARARE Nr. 20 PRIVIND APROBAREA BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2010
HOTARARE Nr. 19 PRIVIND REORGANIZAREA RETELEI UNITATILOR DE INVATAMANT PREUNIVERSITAR DE STAT DE PE RAZA ORASULUI BREAZA PENTRU ANUL SCOLAR 2010-2011
HOTARARE Nr. 18 PRIVIND ALOCAREA UNEI SUME DIN BUGETUL LOCAL AL ORASULUI BREAZA, PAROHIEI PODU VADULUI
HOTARARE Nr. 17 PRIVIND ORGANIZAREA ACTIVITATII DE PASUNAT SI A TRANSHUMANTEI, PE TERITORIUL ORASULUI BREAZA, PENTRU ANUL 2010.
HOTARARE Nr. 16 PENTRU MODIFICAREA SI COMPLETAREA HCL NR.140/23.12.2009 PRIVIND APROBAREA CUANTUMULUI TAXELOR DE PASUNAT SI DE FANEATA
HOTARARE Nr. 15 PRIVIND REAMPLASAREA STATIEI DE CALATORI EXISTENTA IN PREZENT LA INTERSECTIA STRAZII ETERNITATII CU STRADA REPUBLICII
HOTARARE Nr. 14 PRIVIND INVENTARIEREA UNEI SUPRAFETE DE TEREN IN DOMENIUL PRIVAT AL ORASULUI BREAZA
HOTARARE Nr. 13 PRIVIND MAJORAREA CONTRIBUTIEI ORASULUI BREAZA LA CAPITALUL SOCIAL AL SC HIDRO PRAHOVA SA
HOTARARE Nr. 12 PRIVIND MODIFICAREA UNOR HOTARARI ADOPTATE DE CONSILIUL LOCAL BREAZA AVND
HOTARARE Nr. 11 PRIVIND DEZMEMBRAREA UNOR SUPRAFETE DE TEREN DIN TERENURILE PROPRIETATE PRIVATA A ORASULUI BREAZA, IN SUPRAFATA DE 33.697 MP, RESPECTIV 61.631 MP
HOTARARE Nr. 10 PRIVIND MODIFICAREA UNOR POZITII DIN INVENTARUL BUNURILOR CARE ALCATUIESC DOMENIUL PUBLIC AL ORASULUI BREAZA ATESTAT PRIN HG NR.25/2008
HOTARARE Nr. 9 PENTRU ACORDAREA AVIZULUI CONSILIULUI LOCAL BREAZA PRIVIND COMASAREA UNOR UNITATI DE INVATAMANT PREUNIVERSITAR DE STAT DE PE RAZA ORASULUI BREAZA
HOTARARE Nr. 8 PRIVIND ORGANIZAREA CONCURSULUI DE PROIECTE DE MANAGEMENT LA CASA DE CULTURA ION MANOLESCU BREAZA
HOTARARE Nr. 7 PRIVIND APROBAREA ORGANIZARII APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI ORASULUI BREAZA
HOTARARE Nr. 6 PRIVIND CONSTATAREA INCETARII DE DREPT A MANDATULUI DE CONSILIER LOCAL AL DLUI.TANASA VASILE INAINTE DE EXPIRAREA DURATEI NORMALE A MANDATULUI
HOTARARE Nr. 5 PRIVIND SUSPENDAREA UNOR DISPOZITII CUPRINSE IN REGULAMENTUL DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE AL S.P.C.L.E.P. BREAZA, ANEXA LA HCL NR.77/30.07.2009
HOTARARE Nr. 4 PRIVIND ATRIBUIREA AUTORIZATIEI TAXI PENTRU REALIZAREA SERVICIULUI DE TRANSPORT PERSOANE IN REGIM DE TAXI PE RAZA ORASULUI BREAZA
HOTARARE Nr. 3 PRIVIND INVENTARIEREA UNUI TEREN IN SUPRAFATA DE 495 MP, PROPRIETATEA ORASULUI BREAZA, SITUAT PE STR.PIATRA ARSA , F.N., JUD.PRAHOVA, (PCT.MOARA) SI CONCESIONAREA ACESTUIA IN VEDEREA CONSTRUIRII UNUI GARAJ
HOTARARE Nr. 2 PRIVIND DECLARAREA UNOR ZONE PERIURBANE DIN ORASUL BREAZA
HOTARARE Nr. 1 PRIVIND AJUSTAREA TARIFULUI PENTRU SERVICIUL PUBLIC DE SALUBRIZARE PRESTAT POPULATIEI ORASULUI BREAZA
Institutii
Date de actualitate
Telefoane Utile
Politia 0244-340444
Pompieri 0244-340909
Polita Locala 0733936299
Jandarmeria  0747236447
Hidro 0244-341930
Electrica gratuit 0800150044 taxabil 0244929
Gaze gratuit 0800877778 taxabil 0244928
Numar de urgenta 112