Lună: iulie 2023

ANUNT In conformitate cu prevederile art.4 78, art.618 alin.(1 ), alin.( 4) si alin.(22) din Ordonanta de Urgenta a Guvemului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, Primaria Orasului Breaza organizeaza examen de promovare in grad profesional imediat superior celui detinut pentru functionarii publici de executie din cadrul Primariei, in data de 07.08.2023, ora 10°0 , proba scrisa, la sediul institutiei din str. Republicii, nr.82B, Breaza.

Anunt

Translate »
Sari la conținut