Formulare

Documente necesare pentru vânzare terenuri extravilan, legea nr. 17/2014 modificată și completată ART. 5 (1)

In vederea instrainarii terenului, vanzatorul depune la primarie cererea privind afisarea ofertei de vanzare, insotita de urmatoarele documente: a) o fotocopie a BI/CI al/a vanzatorului persoana fizica sau o copie a pasaportului pentru vanzatorul persoana fizica cu domiciliul in strainatate; b) o fotocopie certificata pentru conformitate de catre functionarii primariei a actului de proprietate asupra terenului ce face obiectul ofertei de vanzare (dupa caz: contract de vanzare-cumparare, contract de donatie, sentinta/decizie civila definitiva si irevocabila, titlu de proprietate, certificat de mostenitor, contract de schimb, act de lichidare a patrimoniului sau orice alt document prevazut de lege care atesta dobandirea dreptului de proprietate); c) extras de carte funciara pentru informare, eliberat cu cel mult 30 de zile inainte de afisarea ofertei, insotit de extrasul de plan cadastral, in conditiile in care terenul supus vanzarii este inscris in sistemul integrat de cadastru si carte funciara; d) o fotocopie a certificatului constatator de la registrul comertului sau a actului in baza caruia isi desfasoara activitatea, in cazul vanzatorului persoana juridica; e) in caz de reprezentare, procura notariala, in fotocopie certificata pentru conformitate de catre functionarii primariei, respectiv delegatia, hotararea adunarii generale a asociatilor, decizia asociatului unic, decizia reprezentantului formei asociative, dupa caz, in original, precum si o fotocopie a BI/CI/pasaportului al/a imputernicitului persoana fizica; f) hotararea adunarii generale a asociatilor, decizia asociatului unic, decizia reprezentantului formei asociative, dupa caz, in original, din care sa rezulte acordul cu privire la vanzarea bunului aflat in proprietatea societatii, in cazul vanzatorului persoana juridica; g) certificat de atestare fiscala emis de catre primarie; h) alte documente doveditoare, dupa caz

 

Translate »
Sari la conținut