Agricol – cadastru


Cerere adeverinta rol
Cerere eliberare documente – Anexa 1 si Anexa 2 pentru: „Certificat de atestare ca petentul este cunoscut ca proprietar” si „Proces verbal de identificare a imobilului”
Cerere atestat producator si carnet de comercializare
Cerere inregistrare rol
Cerere autorizare taiere nuc
Cerere plan parcelar
Cerere necesara Serviciului public comunitar de evidenta a persoanelor
Cerere eliberare adeverinta in vederea taieri/ toaletatii pomilor fructiferi situati pe coproprietate
Cerere eliberare adeverinta in vederea taieri/ toaletatii pomilor fructiferi situati pe proprietate
Cerere eliberare adeverinta privind numarul de familii albine
Cerere privind vizare proces verbal vecinatate

………………………………………………………………………………………………..

Mozaic ortofotoplan

Achizitie de abatoare mobile pentru : bovine, suine, ovine si caprine