Anunț de participare la procedura de Achiziție directă, organizată de Orașul Breaza pentru contractarea execuţiei de  lucrărilor de ,, Scurgerea apelor pluviale prin reabilitarea rigolelor existente pe str. Muncii, str. Frunzelor și intersecția str. Sunătorii cu Fdt. Goarnei, Oraș Breaza, jud. Prahova”

Ofertele se depun în plic închis, cu adresa de înaintare, la registratura Primăriei, până la data de 04.08.2023 ora 10.00. Pentru documentele transmise prin poșta rapidă specificați data și ora limită de depunere, la operatorul poștal, pentru a nu ajunge după data sau ora limită de depunere. Oferta depusă la o altă adresă sau după data şi ora limită de depunere nu va fi luată în considerare. Rezultatul procedurii va fi comunicat în scris la adresa de e-mail pe care ofertanții o vor specifica ca adresă oficială de corespondență.

Anexăm următoarele documente:

Translate »
Sari la conținut