Anunț de participare la procedura de ,,selecție de oferte,, organizată de Orașul Breaza pentru contractarea unei finanțări rambursabile interne în valoare de 5.800.000 lei, cu o maturitate de maxim 15 ani . Ofertele se depun în plic închis, cu adresa de înaintare, la registratura Primăriei, până la data de 16.08.2022 ora 14.00. Pentru documentele transmise prin poșta rapidă specificați data și ora limită de depunere, la operatorul poștal, pentru a nu ajunge după data sau ora limită de depunere. Oferta depusă la o altă adresă sau după data şi ora limită de depunere nu va fi luată în considerare. Rezultatul procedurii va fi comunicat în scris la adresa de e-mail pe care ofertanții o vor specifica ca adresă oficială de corespondență.

Translate »
Sari la conținut