Geld Capital Management S.R.L., titular al proiectului Construire Spatii Comerciale, Totem Publicitar, Utilitati, Imprejmuire anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Prahova, de a nu  se supune evaluarii impactului asupra mediului si nu se supune evaluarii adecvate si nu se supune evaluarii impactului asupra corpurilor de apa,  in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul Construire Spatii Comerciale, Totem Publicitar, Utilitati, Imprejmuire, propus a fi amplasat in Str. Grivitei nr. 5B, 5C, 5E nr. cad. 31913, Breaza, jud. Prahova.
  1.Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului APM Prahova din Ploiesti, str. Gh. Gr. Cantacuzino, nr. 306 , in zilele de luni-vineri, intre orele 9-13, precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmph.anpm.ro.
  Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului.

Translate »
Sari la conținut