ANUNT referitor la elaborarea unui proiect de hotarare cu caracter normativ

                 Autoritatiie Publice Locale Breaza, cu sediul in Breaza, str.Repubiicii, nr.82 B, va aduc la cunostinta faptul ca in sedinta Consiliului Local Breaza ce se va desfasura in luna februarie 2024, se va supune dezbaterii si aprobarii Consiliului Local, proiectul de hotarare pcntru stabilirea siuatiilor deosebite si aprobarea Rcgulamentului de acordare a ajutoarelor de urgenta din bugetul local al orasului Breaza, initiat de domnul primar Bogdan Cristian Novac. Persoanele interesate pot trimite in scris propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare privind acest proiect de hotarare, cel tarziu pana Ia data de 19.02.2024. Acestea se pot depune la registratura generala a primariei sau transmite prin posta clasica, la numarul de fax 02441340428 sau la adresa de email contact@primariabreaza.ro. Anexat prezentului anunt s-au afisat proiectul de hotarare susmentionat, lnsotit de anexa la acesta, referatul de aprobare nr.1943/ 17.01.2024 formulat de domnul primar Bogdan Cristian Novac. Prezentul anunt s-a intocmit in conformitate cu prevederile art.7, alin 1-4 din Legea nr.52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata.

Translate »
Sari la conținut