Anunturi   Recent actualizat!


16/09/2021 ANUNT COLECTIV pentru comunicarea prin publicitate NR. 23162 /B/16/09/09/2021 si PROCES-VERBAL Privind indeplinirea procedurii de comunicare prin publicitate Nr.23162 din 21/07/2021

10/09/2021 ANUNT COLECTIV pentru comunicarea prin publicitate NR. 22525 V /B/12/09/09/2021 si PROCES-VERBAL Privind indeplinirea procedurii de comunicare prin publicitate Nr.22526 din 09/09/2021

07/09/2021 Lista cuprinzând rezultatele finale pentru ocuparea postului de MECANIC UTILAJE GRELE în cadrul Serviciului Transport Public Local și ADP concurs organizat în data de 06.09.2021

02/09/2021 ANUNŢ DE PARTICIPARE LA LICITAŢIA PUBLICĂ pentru închirierea terenului în suprafaţă de 18,40 mp, situat în oraşul Breaza, Aleea Parcului, f.n.

27/08/2021 Lista cuprinzând rezultatele finale pentru ocuparea postului vacant de mecanic utilaje grele în cadrul Serviciului Transport Local și ADP concurs organizat în data de 06.09.2021

19/08/2021 ANUNT COLECTIV Pentru comunicarea prin publicitate Nr.20309/19.08.2021 in temeiul art.47 alin.(4) ~i alin.(5) din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu completarile ~i modificarile ulterioare, va comunicam ca au fost emise acte administrative fiscale pentru urmatorii contribuabili:

12/08/2021 Primăria orașului Breaza organizează concurs în ziua de 06.09.2021 ora 10:00 – proba practică la sediul instituției, pentru ocuparea postului contractual vacant: 1 post mecanic utilaje grele -Serviciul Transport local și ADP

05/08/2021 Invitație de participare la procedura de achiziție directă de SERVICII CONSULTANȚĂ la elaborarea cererii de finanțare pentru proiectul « Sistem de eficientă energetică folosind energia fotovoltaică aplicat în clădirile administrative ale Primăriei Breaza», în cadrul Mecanismelor financiare SEE și Norvegia, 2014-2021, „Program pentru energie în România”, Apeluri de Propuneri de Proiecte 2.1 Capacitate crescută de furnizare energie regenerabilă -Alte surse de energie regenerabila, Oferta întocmită conform documentației de atribuire anexată, se va depune pe e-mail api@primariabreaza.ro, până la data de joi, 12.08.2021, orele 15.00. Ofertantul declarat câștigător va posta în SEAP, înainte de semnarea contractului de servicii, la secțiunea „Catalogul electronic” denumirea și valoarea serviciilor ce fac obiectul prezentului contract.

– Model contract de servicii

– Formulare

– Fisa de date

– Caiet de sarcini

05/08/2021 Invitație de participare la procedura de achiziție directă de SERVICII CONSULTANȚĂ la elaborarea cererii de finanțare pentru proiectul « Sistem hibrid de eficiență energetică folosind energia geotermală aplicat în clădirile administrative ale Primăriei Breaza», în cadrul Mecanismelor financiare SEE și Norvegia, 2014-2021, „Program pentru energie în România”, Apeluri de Propuneri de Proiecte 2.1 Capacitate crescută de furnizare energie regenerabilă – Geotermală,» Oferta întocmită conform documentației de atribuire anexată, se va depune pe e-mail api@primariabreaza.ro, până la data de joi, 12.08.2021, orele 15.00.0fertantul declarat câștigător va posta în SEAP, înainte de semnarea contractului de servicii, la secțiunea „Catalogul electronic” denumirea și valoarea serviciilor ce fac obiectul prezentului contract.

– Caiet sarcini

– Fisa de date

– Formulare

– Model contract servicii

03/08/2021 ANUNT referitor la elaborarea unui proiect de hotarare cu caracter normativ

21/07/2021 ANUNT COLECTIV NR. 16943/21.07.2021 SI PROCESUL VERBAL PRIVIND INDEPLINIREA PROCEDURII DE COMUNICARE PRIN PUBLICITATE DECIZII DE IMPUNERE

01/07/2021 Primaria orasului Breaza organizeaza concurs in ziua de 27.07.2021 ora 10.00- proba practica la sediul institutiei, pentru ocuparea postului contractual vacant: 1 post mecanic utilaje grele – Serviciul Transport local si ADP

30/06/2021 Invitație de participare la procedura de achiziție directă pentru:” Reparație strada Gării, ultimul tronson-Gară, oraș Breaza, Jud. Prahova”. Ofertele se depun în plic închis, cu adresă de înaintare, la registratura Primăriei, până la data de 07.07.2021 ora 15.00. Pentru documentele transmise prin poșta rapidă specificați data și ora limită de depunere, la operatorul poștal, pentru a nu ajunge după data sau ora limită de depunere. Oferta depusă la o altă adresă sau după data și ora limită de depunere nu va fi luată în considerare. Rezultatul procedurii va fi comunicat în scris la adresa de e-mail pe care ofertanții o vor specifica ca adresă oficială de corespondență.

Documentație: – Fișa de date a achiziției, – Parte scrisă, – Plan de situație, – Liste cantități, – Formatul Contractului de lucrări , – Formulare

23/06/2021 Anunt colectiv nr. 14266/23/06/2021 si procesul verbal privind îndeplinirea procedurii de comunicare prin publicitate nr. 14270/23/07/2021

23/06/2021 Anunt colectiv pentru cmunicarea prin publicitate nr. 28522/19/02/2021

23/06/2021 Anunt colectiv nr. 31540/09/11/2020 si procesul verbal privind îndeplinirea procedurii de comunicare prin publicitate nr. 31541/09/11/2020

23/06/2021 Anunt colectiv nr. 31531/28/10/2020 si procesul verbal privind îndeplinirea procedurii de comunicare prin publicitate nr. 31532/28/10/2020

22/06/2021 Anunt colectiv nr. 14088/22/06/2021 si procesul verbal privind îndeplinirea procedurii de comunicare prin publicitate nr. 14095/22/06/2021

16/06/2021 Urmare demersului dvs. realizat in scopul incheierii Protocolului de colaborare intre U.A.T. Orasul Breaza – Serviciul Financiar Contabil si D.E.P.A.B.D., pe linia furnizarii de date din Registrul national de evidenta a persoanelor, va remitem un exemplar original al …..

11/06/2021 Anunț de participare la licitația publică pentru închirierea terenului în suprafață de 4 mp, situat în piața orașului Breaza

04/06/2021 PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea contului de executie al bugetului local al orasului Breaza pentru anul financiar 2020

Contul de executie al bugetului local al orașului Breaza pentru anul financiar 2020.

ANUNT referitor la elaborarea unui proiect de hotarare cu caracter normativ

03/06/2021 ANUNT COLECTIV Pentru comunicarea prin publicitate Nr. 12165/ 02.06.2021

03/06/2021 Primăria orașului Breaza organizează concurs în ziua de 28.06.2021 ora 10.00- proba practică la sediul instituției, pentru ocuparea postului contractual vacant: 1 post mecanic utilaje grele – Serviciul Transport local și ADP

02/06/2021 Invitație de participare la procedura de achiziție directă pentru: ”Reparație strada Frunzelor, intersecție cu DN1 pe lungime de aproximativ 125m, carosabil și rigole ape pluviale” Ofertele se depun în plic închis, cu adresă de înaintare, la registratura Primăriei, până la data de 08.06.2021 ora 12.00. Pentru documentele transmise prin poșta rapidă specificați data și ora limită de depunere, la operatorul poștal, pentru a nu ajunge după data sau ora limită de depunere. Oferta depusă la o altă adresă sau după data şi ora limită de depunere nu va fi luată în considerare. Rezultatul procedurii va fi comunicat în scris la adresa de e-mail pe care ofertanții o vor specifica ca adresă oficială de corespondență.

Documentatie:

Plan de situație Profil transversal

Fisa de date

Format contract lucrari

Formulare

Liste cantitati

Parte scrisa

27/05/2021 Comunicat de presa privind vaccinarea

24/05/2021 ANUNT : SPITALUL DE BOLI PULMONARE cu sediul in BREAZA Str. Miron Caproiu, Nr.42-46, Cod Fiscal: 2843469 organizeaza concurs/examen in confomitate cu prevederile art.181 din Lcgea nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii cu modificarile si completarile ulterioare si ale 0.M.S. nr.284/2007 privind aprobarea metodologiei – cadru de organizare si desfasurare a concursurilor I examenelor pentru ocuparea functiilor specifice comitetului director din spitalele publice, cu modificarile si complctarile aduse de 0.M.S. nr.954/24.08.2017, organizeaza concurs/examen pentru ocuparea urmatoarelor functii specificc comitetului director astfel :

Bibliografie concurs director financiar contabil

Bibliografie concurs director medical

Tematica proiect de specialitate concurs director financiar contabil

07/05/2021 Anunț de participare la licitația publică pentru închirierea terenului în suprafață de 4 mp, situat în piața orașului Breaza

06/05/2021 ANUNT COLECTIV Pentru comunicarea prin publicitate Nr. 8517 / 04.05.2021

23/04/2021 Anunț cu privire la vânzare chioșc metalic în suprafață de 7,20 mp, Str. Republicii, Nr. 21

15/04/2021 Spitalul de Boli Pulmonare, cu sediul în orașul BREAZA, strada Miron Cap roiu nr. 42-46, județul PH, organizează concurs, pentru ocuparea a 2 posturi contractuale

14/04/2021 În vederea atribuirii contractului de achiziție care are ca obiect furnizarea de Produse de papetărie și birotică pentru Primăria Breaza. Ofertele se depun în plic închis, cu adresa de înaintare, la registratura Primăriei, până la data de 22.04.2021 ora 14.00. Pentru documentele transmise prin poșta rapidă specificați data și ora limită de depunere, la operatorul poștal, pentru a nu ajunge după data sau ora limită de depunere. Oferta depusă la o altă adresă sau după data și ora limită de depunere nu va fi luată în considerare. Rezultatul procedurii va fi comunicat în scris la adresa de e-mail pe care ofertanții o vor specifica ca adresă oficială de corespondență.

Formulare           Caiet sarcini papetarie 2021              Centralizator preturi          Contract de furnizare papetarie

13/04/2021 Anunt in vederea atribuirii contractului de achiziție care are ca obiect prestarea Servicii de igienizare și vidanjare toalete ecologice și fose septice amplasate pe domeniul public al orașului Breaza. Ofertele se depun în plic închis cu adresă de înaintare la registratura primăriei până la data de 21.04.2021, ora 14,00. Pentru documentele transmise prin poșta rapidă, specificați data și ora limită de depunere la operatorul poștal, pentru a nu ajunge după ora limită de depunere. Oferta depusă la o altă adresă sau după data și ora limită de depunere nu va fi luată în considerare. Rezultatul procedurii va fi comunicat în scris a adresa de e-mail pe care ofertanții o vor comunica ca adresă oficială de corespondență

Formulare                       Caiet sarcini vidanjare                  Model  contract de servicii vidanjare 2021

31/03/2021  –ANUNT COLECTIV Pentru comunicarea prin publicitate Nr.28799/30.03.2021

26/03/2021 Anunț cu privire elaborarea proiectului de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Poliției Locale la nivelul orașului Breaza.

26/03/2021 Anunț referitor la elaborarea unui proiect de hotărâre cu caracter normativ pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de eliberare a Certificatului/adeverinței de Atestare a Edificării/Extinderii Construcțiilor de pe raza orașului Breaza.

25/03/2021 Anunț cu privire elaborarea proiectului de hotărâre privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele și taxele locale și alte taxe asimilate acestora, precum și amenzile aplicabile începând cu anul 2022.

25/03/2021 Anunț cu privire la dezbaterea și aprobarea consiliului local a proiectului de hotărâre privind aprobarea bugetului local al orașului Breaza și a bugetelor ordonatorilor terțiari de credite, pe anul 2021 și estimări 2022-2024

11/03/2021 – Anunț cu privire la ocuparea unui post contractual temporar vacant de execuție pe perioadă determinată și normă întreagă la Spitalul de Boli Pulmonare Breaza

În vederea atribuirii contractului de achiziție care are ca obiect întocmirea documentației cadastrale și intabularea dreptului de proprietate a terenului în suprafață de 5200 mp, proprietate privată orașului Breaza, str. Republicii, nr. 57. Oferta financiară va fi transmisă pe e-mail-ul primăriei contact@primariabreaza.ro și postat în catalogul electronic Seap, până la data de 01.03.2021 ora 14.00. Ofertele transmise după data și ora limită de depunere nu vor fi luate în considerare. Rezultatul procedurii va fi comunicat în scris la adresa de e-mail pe care ofertanții o vor specifica ca adresă oficială de corespondență.

– Caiet Sarcini

17/02/2021 – Inspectoratul de Jandarmi Județean Prahova recrutează candidați în vederea participării la concursul de admitere, sesiunea 2021, la cursurile celor doua Scoli Militare de Subofițeri Jandarmi.

Dacă dorești sa urmezi o cariera care sa te definească ca om, în slujba legii și a cetățeanului, atunci e%C