Anunturi


15/04/2021 Spitalul de Boli Pulmonare, cu sediul în orașul BREAZA, strada Miron Cap roiu nr. 42-46, județul PH, organizează concurs, pentru ocuparea a 2 posturi contractuale

14/04/2021 În vederea atribuirii contractului de achiziție care are ca obiect furnizarea de Produse de papetărie și birotică pentru Primăria Breaza. Ofertele se depun în plic închis, cu adresa de înaintare, la registratura Primăriei, până la data de 22.04.2021 ora 14.00. Pentru documentele transmise prin poșta rapidă specificați data și ora limită de depunere, la operatorul poștal, pentru a nu ajunge după data sau ora limită de depunere. Oferta depusă la o altă adresă sau după data și ora limită de depunere nu va fi luată în considerare. Rezultatul procedurii va fi comunicat în scris la adresa de e-mail pe care ofertanții o vor specifica ca adresă oficială de corespondență.

Formulare           Caiet sarcini papetarie 2021              Centralizator preturi          Contract de furnizare papetarie

13/04/2021 Anunt in vederea atribuirii contractului de achiziție care are ca obiect prestarea Servicii de igienizare și vidanjare toalete ecologice și fose septice amplasate pe domeniul public al orașului Breaza. Ofertele se depun în plic închis cu adresă de înaintare la registratura primăriei până la data de 21.04.2021, ora 14,00. Pentru documentele transmise prin poșta rapidă, specificați data și ora limită de depunere la operatorul poștal, pentru a nu ajunge după ora limită de depunere. Oferta depusă la o altă adresă sau după data și ora limită de depunere nu va fi luată în considerare. Rezultatul procedurii va fi comunicat în scris a adresa de e-mail pe care ofertanții o vor comunica ca adresă oficială de corespondență

Formulare                       Caiet sarcini vidanjare                  Model  contract de servicii vidanjare 2021

31/03/2021  –ANUNT COLECTIV Pentru comunicarea prin publicitate Nr.28799/30.03.2021

26/03/2021 Anunț cu privire elaborarea proiectului de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Poliției Locale la nivelul orașului Breaza.

26/03/2021 Anunț referitor la elaborarea unui proiect de hotărâre cu caracter normativ pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de eliberare a Certificatului/adeverinței de Atestare a Edificării/Extinderii Construcțiilor de pe raza orașului Breaza.

25/03/2021 Anunț cu privire elaborarea proiectului de hotărâre privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele și taxele locale și alte taxe asimilate acestora, precum și amenzile aplicabile începând cu anul 2022.

25/03/2021 Anunț cu privire la dezbaterea și aprobarea consiliului local a proiectului de hotărâre privind aprobarea bugetului local al orașului Breaza și a bugetelor ordonatorilor terțiari de credite, pe anul 2021 și estimări 2022-2024

11/03/2021 – Anunț cu privire la ocuparea unui post contractual temporar vacant de execuție pe perioadă determinată și normă întreagă la Spitalul de Boli Pulmonare Breaza

În vederea atribuirii contractului de achiziție care are ca obiect întocmirea documentației cadastrale și intabularea dreptului de proprietate a terenului în suprafață de 5200 mp, proprietate privată orașului Breaza, str. Republicii, nr. 57. Oferta financiară va fi transmisă pe e-mail-ul primăriei contact@primariabreaza.ro și postat în catalogul electronic Seap, până la data de 01.03.2021 ora 14.00. Ofertele transmise după data și ora limită de depunere nu vor fi luate în considerare. Rezultatul procedurii va fi comunicat în scris la adresa de e-mail pe care ofertanții o vor specifica ca adresă oficială de corespondență.

– Caiet Sarcini

17/02/2021 – Inspectoratul de Jandarmi Județean Prahova recrutează candidați în vederea participării la concursul de admitere, sesiunea 2021, la cursurile celor doua Scoli Militare de Subofițeri Jandarmi.

Dacă dorești sa urmezi o cariera care sa te definească ca om, în slujba legii și a cetățeanului, atunci ești candidatul ideal pentru a urma cursurile instituțiilor noastre de învățământ !

În perioada 15 – 28.02.2021, la sediul inspectoratului, se pot depune cererile de înscriere. Informații legate de condițiile de recrutare le găsești pe site-ul nostru:  http://www.jandarmeriaprahova.ro/index.html, respectiv pe site-ul celor 2 școli de subofițeri: http://www.scoaladragasani.ro si https://www.jandarmeriafalticeni.ro

Vă așteptăm cu drag! Mult succes!”

-Linkul de unde puteți descărca clipul de promovare al campaniei:https://ciprianmstudio.filemail.com/t/8qfRTdY1

-Linkul Facebook de unde se poate distribui mesajul campaniei:  https://fb.watch/3Hu1hg9r-J/

10/02/2021 Incepand cu data de 09.02.2021 Primaria orasului Breaza distribuie in cadrul POAD 2018-2021, pe listele initiale, ajutoare constand in produse de igiena transa III. Distribuirea pe listele initiale (care cuprind beneficiarii de venit minim garantat si de alocatie pentru sustinerea familiei) se poate realiza in termen de 45 de zile.

12/01/2021 Anunț cu privire la modificarea Legii 248 /2015 privind stimularea participării în învățământul preșcolar a copiilor provenind din familii defavorizate

16/11/2020 ANUNT In cadrul Primariei orasului Breaza, se va organiza examenul de in grad profesional, 1 functie publica de consilier, grad profesional principal

11/11/2020 ANUNT COLECTIV Pentru comunicarea prin publicitate Nr.31540/09.11.2020

29/10/2020 ANUNT COLECTIV Pentru comunicarea prin publicitate Nr.31532/28.10.2020

19/10/2020 Anunț cu lista debitorilor restanți, persoane juridice care înregistrează obligații fiscale restante la bugetul local al orașului Breaza, la data de 19.10.2020

16/10/2020 ANUNT LICITATIE PUBLICA PENTRU INCHIRIERE TEREN proprietate publica a orasului Breaza

06/10/2020 Primaria Breaza,judetul Prahova, angajeaza pe perioada starii de alerta generata de el’ectele pandemiei de COVID- I sofer PSI.

14/09/2020Anunț cu privire la stimularea participării în învățământul preșcolar a copiilor din familiile defavorizate

Anunț cu privire la tichetele sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional

09/09/2020 ANUNT DE PARTICIPARE LA LICITATIA PUBLICA privind vanzarea unui teren proprietate privata a orasului Breaza

27/08/2020 ANUNT COLECTIV Pentru comunicarea prin publicitate Nr.31034/13.08.2020 si PROCES VERBAL Privind indeplinirea procedurii de comunicare prin publicitate Nr.31035/13.08.2020

20/08/2020 ANUNT COLECTIV Pentru comunicarea prin publicitate Nr.31042/19.08.2020 si PROCES VERBAL Privind indeplinirea procedurii de comunicare prin publicitate Nr.31043/19.08.2020

10/08/2020 Invitație de participare la procedura de achiziție directă de lucrări de ” reparații curente străzi cu îmbrăcăminte asfaltică -plombări în orașul Breaza, jud. Prahova.Ofertele se depun în plic închis, cu adresa de înaintare, la registratura Primăriei, până la data de 14.08.2020 ora 11.00. Pentru documentele transmise prin poșta rapidă specificați data și ora limită de depunere, la operatorul poștal, pentru a nu ajunge după data sau ora limită de depunere. Oferta depusă la o altă adresă sau după data şi ora limită de depunere nu va fi luată în considerare. Rezultatul procedurii va fi comunicat în scris la adresa de e-mail pe care ofertanții o vor specifica ca adresă oficială de corespondență.

Documentație:     Caiet de sarcini,         Fișa de date a achiziției,      Formulare,            Formular contract lucrări.

03/08/2020 Anunț de participare la licitația publică privind vânzarea a trei terenuri proprietate privată a orașului Breaza

28/07/2020 Lista cuprinzdnd rezultatele finale obtinute de candidati la examenul de promovare in grad profesional organizat la data de 24.07.2020

27/07/2020 Invitație de participare la procedura de achiziție directă de lucrări de ,,Modernizare pistă din jurul terenului de sport din ,,Groapă” Parc Brâncoveanu”, oraș Breaza, JUDEȚUL PRAHOVA .Ofertele se depun în plic închis, cu adresa de înaintare, la registratura Primăriei, până la data de 03.08.2020 ora 10.00. Pentru documentele transmise prin poșta rapidă specificați data și ora limită de depunere, la operatorul poștal, pentru a nu ajunge după data sau ora limită de depunere. Oferta depusă la o altă adresă sau după data şi ora limită de depunere nu va fi luată în considerare. Rezultatul procedurii va fi comunicat în scris la adresa de e-mail pe care ofertanții o vor specifica ca adresă oficială de corespondență.

Documentație:  parte scrisă proiect,    parte desenata,   Fișa de date a achiziției, formulare lucrări,    model contract lucrari modernizare pista

27/07/2020 Anunț cu privire la semnarea contractului de execuție lucrări pentru obiectivul de investiții: „Finalizare – rest de executat pentru obiectivul de investiții – Reabilitare, modernizare, extindere și dotare așezământ cultural din orașul Breaza, județul Prahova”

24/06/2020 In cadrul Primariei orasului Breaza, se va organiza  examenul de in grad profesional. Functii pe care vor promova functionarii publici : I functie publica de poritist local , cr.I, grad profesional principal

22/06/2020 Anunt publicitar cu privire la inchirierea unui teren in suprafata de 94.940 mp situat în zona Gara Breaza, punct Moara mozaic- extravilan.

15/06/2020 ANUNT COLECTIV pentru comunicarea prin publicitate In temeiul prevederilor art. 47 alin. (5) lit. b) si ale alin. 6) si (7) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, comunicam ca au fost emise acte administrative fiscale pentru urmatorii contribuabili:

05/06/2020 ANUNT COLECTIV Pentru comunicarea prin publicitate Nr.30293/04.06.2020 si PROCES VERBAL Privind indeplinirea procedurii de comunicare prin publicitate Nr.30294/04.06.2020

27/05/2020 Invitație de participare la procedura de achiziție directă de servicii de “Elaborare expertiză tehnică și studiu geotehnic-alunecare strada Salcâmilor, punct Iancu”. Ofertele pot fi depuse până la data de 04.06.2020, ora 14.00, fie direct la registratura instituției, în plic închis, cu adresă de înaintare, fie prin e-mail la adresa: contact@primariabreaza.ro sau prin poștă la adresa: Primăria orașului Breaza, Str. Republicii, nr. 82B, cod poștal 105400, județul Prahova, tel. 0244/340508 . Pentru documentele transmise prin poștă rapidă specificați data și ora limită de depunere la operatorul poștal, pentru a nu ajunge după data sau ora limită de depunere. Oferta depusă la o altă adresă sau după data şi ora limită de depunere, nu va fi luată în considerare. Rezultatul procedurii va fi comunicat în scris la adresa de e-mail pe care ofertanții o vor specifica ca adresă oficială de corespondență.

Documentație: – Anunț depunere oferta – Formulare – Caiet de sarcini – Fisa de date

08/05/2020 Anunț public cu privire la dezbaterea publică pentru Proiectul Regional de Dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Prahova în perioada 2014-2020

29/04/2020 Anunt conform Ordonantei Militare nr.10 In intervalele orare 07.00-11.00 si 19.00-22.00 circulatia persoanelor care au implinit varsta de 65 de ani, in afara locuintei/gospodariei, este permisa strict pentru urmatoarele motive:

24/04/2020 In cadrul Primariei orasului Breaza, se va organiza examenul cle in grad profesional. Functii pe care vor promova functionarii publici : 1 functie publica de inspector superior

15/04/2020 ANUNT referitor la elaborarea unui proiect de hotarare cu caracter normativ, Autoritatile Publice Locale Breaza, cu sediul in Breaza, str.Republicii, nr.82 B, va aduc la cunostinta faptul ca in sedinta ordinara a Consiliului Local Breaza ce se va destasura in luna aprilie 2020, se va supune dezbaterii si aprobarii consiliului local, proiectul de hotarire privind contul de executie pe anul 2019, initiat de domnul primar Richea Gheorghe. Cei interesati pot trimite in scris propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare privind acest proiect de hotarare, Primariei orasului Breaza, eel tarziu pana la data de 15.05.2020. Acestea se pot depune la registratura generala a primariei sau transmite prin posta clasica, electronica ori fax.

10/04/2020 În vederea atribuirii contractului de achiziție care are ca obiect furnizarea de Produse de papetărie și birotică pentru Primăria Breaza . Ofertele se depun în plic închis, cu adresa de înaintare, la registratura Primăriei, până la data de 16.04.2020 ora 14.00. Pentru documentele transmise prin poșta rapidă specificați data și ora limită de depunere, la operatorul poștal, pentru a nu ajunge după data sau ora limită de depunere. Oferta depusă la o altă adresă sau după data și ora limită de depunere nu va fi luată în considerare. Rezultatul procedurii va fi comunicat în scris la adresa de e-mail pe care ofertanții o vor specifica ca adresă oficială de corespondență.

Documentație

07/04/2020 În vederea atribuirii contractului de achiziție care are ca obiect prestarea de Servicii de igienizare și vidanjare toalete ecologice și fose septice amplasate pe domeniul public al orașului Breaza. Ofertele se depun în plic închis, cu adresa de înaintare, la registratura Primăriei, până la data de 14.04.2020 ora 14.00. Pentru documentele transmise prin poșta rapidă specificați data și ora limită de depunere, la operatorul poștal, pentru a nu ajunge după data sau ora limită de depunere. Oferta depusă la o altă adresă sau după data și ora limită de depunere nu va fi luată în considerare. Rezultatul procedurii va fi comunicat în scris la adresa de e-mail pe care ofertanții o vor specifica ca adresă oficială de corespondență.

07/04/2020 ANUNT PUBLICITAR Consiliul Local al orasului Breaza, str. Republicii, nr. 82 B, tel: 0244/340.508, fax: 0244/340.528, e-mail:contact@primariabreaza.ro anunta declansarea procedurii de atribuire a autorizafiilor taxi disponibile.

06/04/2020 SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENTA A PERSOANELOR BREAZA, JUD. PRAHOVA aduce la cunostinta publicului urmatoarele precizari: in conformitate cu prevederile art. 33/\2, alin. (1) din O.U.G. nr. 34/2020, se stabileste ca:

24/03/2020 În conformitate cu prevederile Ordonanței Militare nr. 2/2020 privind măsurile de prevenire a
răspândirii COVID-19, am atașat modelele formularelor ce trebuie prezentate organelor de control
abilitate, la deplasările efectuate în afara locuinței.
Respectați prevederile legale și evitați deplasările în afara domiciliului.

Declarație parasire domiciliuModel adeverință angajatorModel declarație peproprie răspundere

20/03/2020 INCEPAND CU DATA DE 01.04.2020 CARP.BREAZA ISi INTRERUPE . ACTIVITATEA PANA PE DATA DE 22.04.2020 CU POSIBILITATEA CA PERIOADA SA SE PRELUNGEASCA PANA LA 0 DATA ULTERIOARA.

19/03/2020 ANUNT referitor la elaborarea unui proiect de hotarare cu caracter normativ

18/03/2020 PROCES VERBAL Privind indeplinirea procedurii de comunicare prin publicitate Nr.29612/17.03.2020

ANUNT COLECTIV Pentru comunicarea prin publicitate Nr.29611/17.03.2020

12/03/2020 Hotărârea nr. 2 a Comitetului Local pentru Situații de Urgență

12/03/2020 Hotărârea nr. 1 a Comitetului Local pentru Situații de Urgență

10/03/2020 Invitație de participare la procedura de achiziție directă de lucrări de SISTEM DE SUPRAVEGHERE VIDEO-PT ȘI LUCRARE .Ofertele se depun în plic închis, cu adresa de înaintare, la registratura Primăriei, până la data de 20.03.2020 ora 10.00. Pentru documentele transmise prin poșta rapidă specificați data și ora limită de depunere, la operatorul poștal, pentru a nu ajunge după data sau ora limită de depunere. Oferta depusă la o altă adresă sau după data și ora limită de depunere nu va fi luată în considerare. Rezultatul procedurii va fi comunicat în scris la adresa de e-mail pe care ofertanții o vor specifica ca adresă oficială de corespondență.

Documentație: Caiet de sarcini Fisa de date Formulare lucrari Model contract camere supraveghere

Clarificare 1 Clarificare 2

05/03/2020 Anunț publicitar în vederea vânzării unor bunuri sechestrate Anunț cu privire la vânzarea unor bunuri imobile – chioșc metalic, str. Republicii, nr. 21, Breaza

Anunț cu privire la vânzarea unor bunuri imobile – chioșc metalic, str. Republicii, nr. 21, Breaza

05/03/2020 Anunț cu privire la concesionarea unui teren pe strada Victoriei, fn, în suprafața de 22 mp, pentru amplasarea unui chioşc în vederea comercializării de legume și fructe.

27/02/2020 Anunț referitor la elaborarea unui proiect de hotărâre cu caracter normativ privind revizuirea Regulamentului Local de Urbanism aferent Planului Urbanistic General al orașului Breaza, aprobat prin HCL nr. 15/2007

Anunt colectiv pentru comunicare prin publicitate Nr. 47400/26.02.2020

24/02/2020 Referitor la elaborarea unui proiect de hotărâre cu caracter normativ pentru completarea Regulamentului de organizare, funcționare și autorizare a transportului în regim de taxi și în regim de închiriere, aprobat prin HCL nr. 124/31.08.2017

30/01/2020 ANUNT In perioada 28.01.2020 – 11 .02.2020 Primaria oraSului Breaza acorda produse de igiena pe baza listelor suplimentare, din stocul ramas dupa distribuirea pe baza listelor initiale, conform prevederilor Hotararii nr. 784/04.10.2018 pentru stabilirea unor masuri necesare implementarii Programului operational Ajutorarea persoanelor defavorizate-POAD 2019- 2020;

28/01/2020 Anunț cu privire la concesionarea unui teren în suprafață de 22 mp situat în Piața orașului Breaza, strada Victoriei, FN, județul Prahova

17/01/2020 Anunt referitor la elaborarea unui proiect de hotarare cu caracter normativ privind aprobarea bugetului local al orasului Breaza si a bugeteleor ordonatorilor tertiari de credite pe anul 2020

15/01/2020 Anunturi privind vanzare bunurilor imobile luna Ianuarie

15/01/2020 ANUNT COLECTIV Pentru comunicarea prin publicitate Nr.28628/15.01.2020

Page 1 of 7
First | Prev | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Next | Last