Anunturi


24/12/2019 ANUNT referitor la elaborarea unui proiect de hotarare cu caracter normativ Autoritatile Publice Locale Breaza, cu sediul in Breaza, str.Republicii, nr.82 B, va aduc la cunostinta faptul ca in sedinta ordinara ce se va desfasura in luna ianuarie 2020, se va supune dezbaterii si aprobarii consiliului local, proiectul de hotarare privind instituirea taxei speciale de salubrizare in cazul prestatiilor de care beneficiaza utilizatorii fara contract de prestari servicii din orasul Breaza si aprobarea Regulamentului de stabilire si aplicare a taxei Speciale de salubrizare , initiat de domnul primar Richea Gheorghe. Cei interesati pot trimite in scris propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare pri vind acest proiect de hotarare, Primariei orasului Breaza, cel tarziu pana la data de 15.01.2020. Acestea se pot depune la registratura generala a primariei sau transmise prin posta clasica, electronica ori fax.

24/12/2019 Invitație de participare la procedura de achiziție directă de lucrări de SISTEM DE SUPRAVEGHERE VIDEO-PT ȘI LUCRARE .Ofertele se depun în plic închis, cu adresa de înaintare, la registratura Primăriei, până la data de 16.01.2020 ora 10.00. Pentru documentele transmise prin poșta rapidă specificați data și ora limită de depunere, la operatorul poștal, pentru a nu ajunge după data sau ora limită de depunere. Oferta depusă la o altă adresă sau după data şi ora limită de depunere nu va fi luată în considerare. Rezultatul procedurii va fi comunicat în scris la adresa de e-mail pe care ofertanții o vor specifica ca adresă oficială de corespondență.

Documentatie: -Caiet de sarcini, -Fișa de date a achiziției, -Formulare lucrari -Model contract camere supraveghere

Clarificare 1

Clarificare 2

17/12/2019 ANUNT COLECTIV Pentru comunicarea prin publicitate Nr. 32515/V/B/12/16/12/2019

10/12/2019 – Anunt privind vânzarea bunurilor imobile luna Decembrie

02/12/2019 Lista cuprinzand rezultatele finale obtinute de Candidati la examenul de promovare in grad profesional organizat la data de 02.12.2019

12/11/2019 Invitatie de participare la procedura de achizitie directa de: Reparații : Aleea Parcului – 45m lungime, oraș Breaza, jud.Prahova Fundătura Liliacului – 120m lungime, oraș Breaza, jud.Prahova Strada Eternității – 390 m.p suprafață, oraș Breaza, jud.Prahova Strada Gen. I Manolescu – 1850 m.p suprafață, oraș Breaza, jud.Prahova Ofertele se depun în plic închis, cu adresa de înaintare, la registratura Primăriei, până la data de 18.11.2019 ora 12.00. Pentru documentele transmise prin poșta rapidă specificați data și ora limită de depunere, la operatorul poștal, pentru a nu ajunge după data sau ora limită de depunere. Oferta depusă la o altă adresă sau după data şi ora limită de depunere nu va fi luată în considerare. Rezultatul procedurii va fi comunicat în scris la adresa de e-mail pe care ofertanții o vor specifica ca adresă oficială de corespondență.

Documentație: – Fișa de date a achiziției       – Formatul Contractului de lucrări     – Formulare              – Parte scrisa  – Aleea Parcului, Fdt. Liliacului,Str. Eternității si Str. Gen. I Manolescu

12/11/2019 ANUNT COLECTIV Pentru comunicarea prin publici tate Nr.32219112.11.2019

05/11/2019 – Anunt privind vânzarea bunurilor imobile luna Noiembrie

31/10/2019 LISTA debitori persoane juridice care inreglstreaza obligatii fiscale restante Ia bugetul local al orasului Breaza Ia finalul trimestrului Ill al anului 2019, peste plafonul sumei de 2500 lei cf.disp.art.162 din Legea nr.207 /2015 privind codul de procedura fiscala si HCL nr.23/28.03.2019

31/10/2019 In cadrul Primariei orasului Breaza, se va organiza examenul de promovare in grad profesional. Functii pe care vor promova functionarii publici : 1 functie de politist local clasa I grad profesional superior Pentru a participa se cer urmatoarele conditii

30/10/2019 ANUNT Autoritatile Publice Locale Breaza, cu sediul in Breaza, str.Republicii, nr.82 B, va aduc la cunostinta faptul ca in sedinta ordinara ce se va desfasura in luna noiembrie 2019, se va supune dezbaterii si aprobarii consiliului local, Proiectul de hotarare privind acordarea unor facilitati fiscale, proiect initiat de dl.Gheorghe Richea, Primarul orasului Breaza

29/10/2019 Anunț referitor la elaborarea proiectului de hotărâre privind acordarea unor facilități fiscale

24/10/2019 Invitație de participare la procedura de achiziție directă de LOCURI DE JOACĂ PENTRU COPII, PARC BRÂNCOVEANU, ORAȘ BREAZA, JUD. PRAHOVA Ofertele întocmite conform documentației de atribuire se vor depune în  catalogul SEAP,  până la data de 31.10.2019 ora 11.00. Se va transmite pe mail
contact@primariabreaza.ro poziția de catalog la care ați postat oferta respectivă și oferta integral, până la aceeași data , 31.10. 2019.  ora, 11.00. Rezultatul procedurii va fi comunicat în scris la adresa de
e-mail menționat în datele societății înscrise in SEAP.
Anexăm: Proiect tehnic,  Liste de cantități, Fisa de date a achiziției,formulare si model contract .

Documentație:

Proiect tehnic  Fisa date Formular contract  Liste cantitățiFormulare

08/10/2019 – Anunt privind vânzarea bunurilor imobile nr.31868/04/10/2019, 31867/04/10/2019,31872/04/10/2019.

07/10/2019 Lista cuprinzand rezultatele finale pentru ocuparea postului temporar vacant de muncitor calificat in cadrul Serviciului Transport Local si ADP concurs organizat in data Afisat azi, 07.10.2019, ora 13,oo la sediul Primariei Breaza. de 07.10.2019

01/10/2019 Invitație de participare la procedura de achiziție directă de REPARATII PRIN ASFALTARE STR. VASILE ALECSANDRI, ORAS BREAZA, JUDETUL PRAHOVA, conform documentație atașată.Ofertele se depun în plic închis, cu adresa de înaintare, la registratura Primăriei, până la data de 04.10.2019 ora 10.00. Pentru documentele transmise prin poșta rapidă specificați data și ora limită de depunere, la operatorul poștal, pentru a nu ajunge după data sau ora limită de depunere. Oferta depusă la o altă adresă sau după data şi ora limită de depunere nu va fi luată în considerare. Rezultatul procedurii va fi comunicat în scris la adresa de e-mail pe care ofertanții o vor specifica ca adresă oficială de corespondență
Documentație:
-Liste de cantitati lucrari
-Formulare lucrari reparatii
-Formular contract reparatii
-Fisa de date
-Caiet de sarcini reparatii

30/09/2019 Lista cuprinzand rezultatele selectiei dosarelor pentru ocuparea postului temporar vacant de muncitor calificat in cadrul Serviciului transport Local si ADP concurs organizat in data de 07.10.2019

30/09/2019 În vederea atribuirii contractului de achiziție care are ca obiect serviciile de evaluare bunuri mobile și imobile sechestrate în cadrul procedurii de executare silită, operatorii economici interesați sunt invitați să-ți depună oferta conform caietului de sarcini anexat. Pentru a asigura identificarea ofertelor de preț în catalogul SEAP, operatorii economici sunt rugați să transmită un email la adresa contact @primariabreaza.ro în care să confirme încărcarea ofertei, să menționeze denumirea poziției, data și ora la care a fost postată oferta în catalogul SEAP (printscreen). Documentele de calificare și oferta financiară vor fi solicitate de autoritatea contractantă numai pentru ofertantul declarat câștigător. Data limită de postare a ofertei de preț în Seap este 07.10.2019, ora 13.00. Eventualele clarificări vor fi trimise pe adresa de email contact @primariabreaza.ro. Răspunsurile vor fi publicate pe site-ul www.primariabreaza.ro, secțiunea Anunțuri.
Documentație:
– Caiet de sarcini
– Model contract
– Formulare

20/09/2019 Lista cuprinzand rezultatele finale obtinute de candidati la examenul de promovare in functia publica de conducere sef birou – Urbanism si Amenajarea Teritoriului organizat Ia data de 20.09 .20L9

20/09/2019 Primaria orasului Breaza Judetul Prahova, organizeaza concurs Ia sediul institutiei noastre pentru ocuparea postului temporar vacant de muncitor calificat in cadrul Serviciului Transport Local si ADP. Denumirea postului – muncitor calificat temporar vacant, perioada determinata

19/09/2019 Anunț colectiv pentru comunicare prin publicitate NR. 31569/18.09.2019

12/09/2019 Lista cuprinzand rezultatele selectiei dosarelor pentru promovare in functia de conducere -sef birou , concurs organizat in data de 20.09.2019

03/09/2019 –  Anunt colectiv nr.31190/03/09/2019

Anunt privind vânzarea bunurilor imobile nr.31192/03/09/2019, nr.31193/03/09/2019, nr.31194/03/09/2019 ,nr.31195/03/09/2019.

23/08/2019 Invitație de participare la procedura de achiziție directă de LOCURI DE JOACĂ PENTRU COPII ÎN CARTIERELE  DRUM NOU ȘI PODU-VADULUI Ofertele întocmite conform documentațieide atribuire se vor depune în  catalogul SEAP, inclusiv încărcare fișier oferta în SEAP,  până la data de 29.08.2019 ora 11.00. Se va transmite pe mail contact@primariabreaza.ro poziția de catalog la care ați postat oferta respective, pana la aceeași data  29.08. 2019.  ora, 11.00.. Rezultatul procedurii va fi comunicat în scris la adresa de e-mail menționat în datele societății înscrise in SEAP.
Documentație:

-caiet de sarcini loc de joaca cartiere
-fisa de date loc de joaca
-formular contract loc de joaca
-Formulare loc de joaca

22/08/2019 –Anunț colectiv pentru comunicare prin publicitate NR. 12587/IIE24/22.08.2019

22/08/2019 –Invitație de participare la procedura de achiziție directă de Aparatură și echipamente pentru servicii medicale, Beneficiar-Spitalul de Boli Pulmonare Breaza Ofertele se depun în plic închis, cu adresa de înaintare, la registratura Primăriei, până la data de 30.08.2019 ora 10.00. Pentru documentele transmise prin poșta rapidă specificați data și ora limită de depunere, la operatorul poștal, pentru a nu ajunge după data sau ora limită de depunere. Oferta depusă la o altă adresă sau după data şi ora limită de depunere nu va fi luată în considerare. Rezultatul procedurii va fi comunicat în scris la adresa de e-mail pe care ofertanții o vor specifica ca adresă oficială de corespondență.
Documentație:
Caiet de sarcini
Fisa de date a achiziției
Formulare
Model contract furnizare

– Clarificare

19/08/2019  -Anunt pentru promovare in functia publica de conducere: -Sef birou Urbanism si Amenajarea Teritoriului

Lista cuprinzand rezultatele finale obtinute de candidati la examenul de promovare in grad profesional organizat la data de 19.08.2019

05/08/2019 Lista cuprinzand rezultatele finale pentru ocuparea postului de INSPECTOR DEBUTANT in cadrul Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta concurs organizat in data de 05.08.2019

01/08/2019 ANUNT PRIVIND VANZAREA BUNURILOR IMOBILE ANUL 2019, LUNA lULlE

31/07/2019 ANUNŢ COLECTIV PERSOANE JURIDICE pentru comunicare prin publicitate NR. 30608V/B/12/26/07/2019

24/07/2019 – LISTA debitorilor – persoane juridice care înregistrează obligaţii fiscale restante la bugetul local la data de 24.07.2019, precum şi cuantumul acestor obligaţii

19/07/2019 – Primariei orasului Breaza, organiza examenul de promovare in grad profesional. Functii pe care vor promova functionarii publici: 1 functie de politist local clasa I grad profesional principal

17/07/2019 – In ziua de 25, luna iulie, anul 2019, ora 13, in oraşul Breaza str. Republicii nr.82B, jud. Prahova, se vor vinde la licitaţie următoarele bunuri mobile , proprietate a debitorului SC LAZARD INVEST AND TRADE INC, licitaţia a II a:

12/07/2019 – Anunț – proiect de hotărâre privind aprobarea normelor și regimului contravențiilor privind buna gospodărire și înfrumusețare a orașului Breaza, jud. Prahova

ANUNT Primaria orasului Breaza organizeaza concurs in ziua de 05.08.2019 ora 10.oo – proba scrisa si 07.08.2019 ora 12.oo proba de interviu la sediul institutiei, pentru ocuparea postului vacant de Inspector protectie civila debutant in cadrul Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta

02/07/2019 Anunț cu privire la proiectul de hotărâre pentru aprobarea documentației în vederea delegării prin concesiune a gestiunii activității de dezinsecție, deratizare și dezinfecție din cadrul serviciului de salubrizare al orașului Breaza, jud. Prahova

02/07/2019 ANUNŢ individual pentru comunicare prin publicitate Nr. 29988/V/B/02/07/2019.

01/07/2019 Invitatie de participare la procedura de achizitie directa de Reparatii : Strada Victoriei – 170m lungime,oras Breaza, jud.Prahova si  Strada Caraiman – 267m lungime, oras Breaza, jud.Prahova Ofertele se depun în plic închis, cu adresa de înaintare, la registratura Primăriei, până la data de 09.07.2019 ora 12.00. Pentru documentele transmise prin poșta rapidă specificați data și ora limită de depunere, la operatorul poștal, pentru a nu ajunge după data sau ora limită de depunere. Oferta depusă la o altă adresă sau după data şi ora limită de depunere nu va fi luată în considerare. Rezultatul procedurii va fi comunicat în scris la adresa de e-mail pe care ofertanții o vor specifica ca adresă oficială de corespondență.
Fișa de date a achiziției Parte scrisa+Parte desenata+Expertiza tehnica+Cantitati lucrari+Caiete de sarcini – Victoriei  ⇒Parte scrisa+Parte desenata+Expertiza tehnica+Cantitati lucrari+Caiete de sarcini – Caraiman  ⇒Formatul Contractului de lucrări  ⇒Formulare

21/06/2019 referitor la elaborarea unui proiect de hotărâre privind aprobarea propunerii de „Criterii pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe şi în repartizarea locuinţelor destinate închirierii” construite prin ANL în oraşul Breaza

21/06/2019 ANUNŢ COLECTIV pentru comunicare prin publicitate Nr. 29882/20/06/2019.

11/06/2019  Anunț cu privire la vânzarea unor bunuri imobile

11/06/2019 Invitație de participare la procedura de achiziție directă de Lucrări de reparații prin plombare străzi, oraș Breaza, jud. Prahova Ofertele se depun în plic închis, cu adresa de înaintare, la registratura Primăriei, până la data de 19.06.2019 ora 10.00. Pentru documentele transmise prin poșta rapidăspecificați data și ora limită de depunere, la operatorul poștal, pentru a nu ajunge după data sau ora limită de depunere. Oferta depusă la o altă adresă sau după data şi ora limită de depunere nu va fi luată în considerare. Rezultatul procedurii va fi comunicat în scris la adresa de e-mail pe care ofertanții ovor specifica ca adresă oficială de corespondență
Caiet de sarcini  ⇒ Fisa de date   ⇒Formular contract  ⇒ Formulare lucrări

06/06/2019 Invitație de participare la procedura de achiziție directa de  Reparații : Strada Victoriei – 170m lungime, oraș  Breaza, jud. Prahova si Strada Caraiman – 267m lungime, oraș Breaza, jud. Prahova Ofertele se depun în plic închis, cu adresa de înaintare, la registratura Primăriei, până la data de 18.06.2019 ora 10.00. Pentru documentele transmise prin poșta rapidă specificați data și ora limită de depunere, la operatorul poștal, pentru a nu ajunge după data sau ora limită de depunere. Oferta depusă la o altă adresă sau după data şi ora  limită de depunere nu va fi luată în considerare. Rezultatul procedurii  va fi comunicat în scris la adresa de e-mail pe care ofertanții o vor specifica ca adresă oficială de corespondență.

-fisa de date a achizițieiParte scrisa+Parte desenata+Expertiza tehnica+Cantitati lucrari+Caiete de sarcini – Victoriei  ⇒Parte scrisa+Parte desenata+Expertiza tehnica+Cantitati lucrari+Caiete de sarcini – Caraiman  ⇒Formatul Contractului de lucrări  ⇒Formulare

30/05/2019 Anunț referitor la proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea HCL nr. 18/2017 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului public de salubrizare din orașul Breaza

16/05/2019 ANUNŢ COLECTIV pentru comunicare prin publicitate Nr. 29565/15/05/2019.

15/05/2019 Rezultat Final Evaluare proiect Centru Cultural

14/05/2019 Licitație publica cu strigare pentru închirierea unui teren in suprafața de 967 mp, proprietate privata a orașului Breaza, situat in Breaza, Fdt. Teilor, FN

02/05/2019 DISPOZITIE privind aprobarea caietului de obiective si a regulamentului pentru organizarea si desfasurarea analizei noului proiect de management depus de domnul Cazan Alexandru , manager al Ccntrului Cultural ,,Ion Manolescu” Breaza urmare reorganizarii ca lnstitutie publica de spectacole si concerte

25/04/2019 DISPOZITIE privind delimitarea sectiilor de votare in orasul Breaza in vederea desfasurarii alegerilor pentru Parlamentul European din data de 26 mai 2019

23/04/2019 În vederea atribuirii contractului de achiziție care are ca obiect furnizarea de produse de papetărie și birotică pentru Primăria Orașului Breaza, operatorii economici interesați sunt invitați să-ți depună oferta conform caietului de sarcini anexat. Caiet de sarcini – Centralizator prețuri – Model contract – Formulare Pentru a asigura identificarea ofertelor de preț în catalogul SEAP, operatorii economici sunt rugați să transmită un email la adresa contact @primariabreaza.ro în care să confirme încărcarea ofertei, să menționeze denumirea poziției, data și ora la care a fost postată oferta în catalogul SEAP (printscreen). Documentele de calificare și oferta financiară vor fi solicitate de autoritatea contractantă numai pentru ofertantul declarat câștigător. Data limită de postare a ofertei de preț în SEAP este 03.05.2019, ora 12.00. Eventualele clarificări vor fi trimise pe adresa de email contact @primariabreaza.ro. Răspunsurile vor fi publicate pe site-ul www.primariabreaza.ro, secțiunea Anunțuri.

Documentație:

⇒ Caiet de sarcini – Formulare – Contract

19/04/2019 În vederea atribuirii contractului de achiziţie care are ca obiect  prestarea  Servicii de  igienizare și vidanjare toalete ecologice și fose septice amplasate pe domeniul public al orașului Breaza – Reluare.Operatorii economici interesați sunt rugați să transmită un email la adresa contact@primariabreaza.ro în care să confirme încărcarea ofertei, cu denumirea: „Servicii de igenizare și vidanjare toalete ecologice și fose septice Primăria Breaza” iar la rubrica DESCRIERE se va menționa: „Conform anunțului de publicitate nr._______din data de______” (se va nota numarul anunțului publicat de autoritatea contractantă din catalogul SICAP) (printscreen). Data limită de publicare a ofertei pe site-ul www. e-licitatie.ro, este 23.04.2019, ora 12,00. Ofertele publicate în alt termen decât cel oferit de către Autoritatea
Contractantă, respectiv între data publicării anunțului și termenul limită de primire oferte, nu vor fi luate în considerareDocumentele de calificare și oferta financiară vor fi solicitate de autoritatea contractantă numai pentru ofertantul selectat din catalogul SEAP.

Documentație:

Caiet de sarcini – Formulare – Contract

15/04/2019 Anunț cu privire la aprobarea contului de execuție al bugetului local al orașului Breaza pentru anul financiar 2018

12/04/2019 În vederea atribuirii contractului de achiziţie care are ca obiect  prestarea  Servicii de  igienizare și vidanjare toalete ecologice și fose septice amplasate pe domeniul public al orașului Breaza.
Operatorii economici interesați sunt rugați să transmită un email la adresa contact@primariabreaza.ro în care să confirme încărcarea ofertei, cu denumirea: „ Contract Servicii de igenizare și vidanjare toalete
ecologice și fose septice Primăria Breaza” iar la rubrica DESCRIERE se va menționa: „Conform anunțului de publicitate nr._______din data de______” (se va nota numarul anunțului publicat de autoritatea
contractantă din catalogul SICAP) (printscreen). Data limită de publicare a ofertei pe site-ul www. e-licitatie.ro, este 18.04.2019, ora 12,00. Ofertele publicate în alt termen decât cel oferit de către Autoritatea Contractantă, respectiv între data publicării anunțului și termenul limită de primire oferte, nu vor fi luate în considerare
Documentele de calificare și oferta financiară vor fi solicitate de autoritatea contractantă numai pentru ofertantul selectat din catalogul SEAP.

Documentație:
Caiet de sarcini – Formulare – Contract

Clarificare

11/04/2019 Prin prezenta, vă facem cunoscute prevederile art. 5 -7 din HCL nr. 18/2011, potrivit cărora: „”Toţi agenţii economici, care desfăşoară în prezent activitate comercială şi servicii de piaţă pe raza oraşului Breaza, sunt obligaţi să solicite acordul primarului/autorizaţia de funcţionare pentru fiecare punct de lucru deschis în această localitate şi deasemenea au obligaţia să afişeze datele de identificare ale firmei(denumire, CUI, obiectul de activitate) pe un panou luminos, în suprafaţă de minim 0.5mp””.

10/04/2019 Anunț publicitar la procedura de achiziție directă privind activitatea de MĂTURAT MANUAL ȘI ÎNTREȚINERE CURĂȚENIE a CĂILOR PUBLICE din orașul BREAZA, jud. Prahova Orașul Breaza intenționează să achiziționeze prestarea serviciilor de salubrizare, respectiv activitatea de măturat manual și întreținere curățenie căi publice pentru o perioadă de 2 luni, cu drept de prelungire, dacă până la data expirării nu a fost finalizată procedura de concesionare a serviciului, cu condiția încadrării în valoarea totală estimată a contractului. Operatorii economici interesați vor depune oferta în plic închis, la Registratura Primăriei, str. Republicii, nr. 82B, până la data de 17.04.2019, orele 11.30.

Documentație:
fisa de date a achiziției caiet de sarcini model contract modele formulare

Clarificare

08/04/2019 Lista cuprinzand rezultatele concursului de promovare organizat in data de 05.04.2019

05/04/2019  Lista debitorilor persoane juridice care Inregistreaza obligatii fiscale restante la bugetul local al orasului Breaza la finalul trimestrului I al anului 2019, peste plafonul sumei de 2500 lei, in conformitate cu dispozifiile art. 162 din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedura fiscala si HCL nr.23/28.03.2019

02/04/2019 Lista cuprinzând rezultatele selecţiei dosarelor pentru promovare in grad profesional, concurs organizat in data de 05.04.2019

19/03/2019 referitor la elaborarea proiectului de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pe anul 2020

19/03/2019 referitor la elaborarea proiectului de hotărâre privind aprobarea bugetului local al orașului Breaza și a bugetelor ordonatorilor terțiar de credite, pe anul 2019

18/03/2019 ANUNŢ COLECTIV pentru comunicare prin publicitate Nr 76364/ 18.03.2019

15/03/2019 Licitaţie publică cu strigare a două spaţii comerciale (chioşcuri), în suprafaţă utilă de 2,70 mp/fiecare situate în incinta staţiilor de transport în comun din oraşul Breaza, judeţul Prahova.

05/03/2019 ANUNŢ COLECTIV pentru comunicare prin publicitate Nr 3260/ 05.03.2019

04/03/2019 Anunt promovare in grad profesional

21/02/2019 Anuntul colectiv nr.28423/18/02/2019 si procesul verbal de comunicare prin publicitate nr.28426/20/02/2019

11/02/2019 Anunt individual pentru comunicarea prin publicitate

08/02/2019 Licitație publică cu strigare a două spații comerciale (chioșcuri),in suprafață utilă de 2,70 mp/fiecare situate în incinta stațiilor de transport în comun din orașul Breaza, județul Prahova.

04/02/2019 Lista cuprinzdnd rezultatele finale pentru concursul de ocupare a functiei publice de consilier superior in cadrul Compartimentului Achizitii Publice si Investitii din data de 04.02 .20L9

28/01/2019 Lista cuprinzând rezultatele selecţiei dosarelor pentru ocuparea funcţiei de consilier superior in cadrul Compartimentului Achiziţii Publice si Investiţii organizat in Afişat azi, 28.01.2019, ora 15,3o la sediul Primăriei Breaza. data de 04.02.2019

23/01/2019 Lista cuprinzand rezultatele finale pentru ocuparea postului de sofer in cadrul Serviciului Transport Local si ADP concurs organizat in data de 23.01.20L9

17/01/2019 Lista privind selectia dosarelor pentru concursul pentru ocuparea postului de sofer

04/01/2019 Primaria orasului Breaza, Judetul Prahova, organizeaza concurs la sediul institutiei noastre pentru ocuparea functiei publice vacante de consilier superior in cadr

ul Compartimentului Achizitii Publice si Investii

Page 2 of 7
First | Prev | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Next | Last