Anunturi


27/12/2018 Lista cuprinzând rezultatele finale pentru

examenul de promovare in functia de inginer in cadrul Compartimentului Agricol si Cadastru, concurs organizat in data de 21.12.2018

27/12/2018 Primaria orasului Breaza organizeaza concurs in ziua de 23.01.2019ora 10.00 – proba practica la sediul institutiei, pentru ocuparea postului contractual vacant : 1 post sofer – Serviciul Transport local si ADP

18/12/2018 Lista cuprinzând rezultatele finale pentru ocuparea postului de şofer in cadrul Serviciului SVSU si postului de şofer in cadrul Serviciului Transport Local si ADP concurs organizat in data de 18.12.2018

17/12/2018  Anunt colectiv pentru comunicarea prin publicitate

17/12/2018   Anunț cu privire la declanșarea procedurii de atribuire a autorizațiilor taxi disponibile

14/12/2018  Anunț referitor la elaborarea unui proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de obținere a „Certificatului de Atestare a Edificării/Extinderii Construcțiilor”

12/12/2018 Anunț cu privire la elaborarea unui proiect de hotărâre cu caracter normativ pentru aprobarea Regulamentului privind modalitatea de consultare, la cererea solicitanților certificatelor de urbanism, a documentațiilor de urbanism și amenajarea teritoriului, precum și celelalte reglementări care au stat la baza emiterii certificatelor de urbanism.

10/12/2018 Invitație de participare la procedura de achiziție directă a „PLATFORME SUPRATERANE DE COLECTARE SELECTIVA A DESEURILOR,,Oferta întocmită conform documentație de atribuire anexată, se va încărca în SEAP în secțiunile puse la dispoziție de catalog, până la data de. 14.12.2018,
orele 10.30.
Operatorii economici care depun oferta sunt rugați să transmită un e-mail la adresa contact@primariabreaza.ro în care să confirme încărcarea ofertei, cu denumirea: PLATFORME SUPRATERANE DE COLECTARE
SELECTIVA A DESEURILOR iar la rubrica DESCRIERE se va menționa: „Conform anunțului de publicitate nr._______din data de______” (se va nota numărul anunțului publicat de autoritatea contractantă din catalogul SEAP). Ofertele publicate în alt termen decât cel oferit de către Autoritatea Contractantă, respectiv între data publicării anunțului și termenul limită de primire oferte, nu vor fi luate în considerare.

Documentație:
Fisa de date a achiziției Caiet de sarcini Model contractFormulare

07/12/2018 Lista cuprinzând rezultatele selecţiei dosarelor pentru ocuparea postului de şofer in cadrul Serviciului SVSU si postului de şofer in cadrul Serviciului Transport Local si ADP concurs organizat in data de 18.12.2018

04/12/2018 Rezultatele concursului pentru ocuparea functieie de director club sportiv orasenesc „Tricolorul” Breaza

04/12/2018 Primaria oraşului Breaza, Judeţul Prahova, organizează examen de promovare într-o funcţie pentru care este prevăzut un nivel de studii superior prin transformarea postului din statul de funcţii în care salariatul, personal contractual este încadrat ,într-un post prevăzut cu studii superioare , al cărui grad profesional este imediat superior celui de debutant, cu menţinerea gradaţiei avute la data promovării. Funcţia detinuta – protectionist silvic in cadrul Comp. Agricol si Cadastru Funcţia dupa promovare – inginer in cadrul Comp. Agricol si Cadastru Condiţiile specifice a absolvit studii superioare cu diploma de licenţa in domeniul in care isi desfasoara activitatea respectiv – Universitatea de Stiinte Agronomice Bibliografie

03/12/2018 Anunț publicitar  la procedura de achiziție directă de REPARAȚII CASĂ DOMENIUL PRIVAT STR ȘTEFAN CEL MARE, NR. 35 B ORAȘ BREAZA (Reparații acoperiș)
Operatorii economici care depun oferta  sunt rugați să transmită un e-mail la adresa contact@primariabreaza.ro în care să confirme încărcarea ofertei, cu denumirea:
REPARAȚII CASĂ DOMENIUL PRIVAT STR ȘTEFAN CEL MARE, NR. 35 B ORAȘ BREAZA (Reparații acoperiș),” iar la rubrica DESCRIERE se va menționa: „Conform anunțului de publicitate nr._______din data de______” (se va nota numarul anunțului publicat de autoritatea contractantă din catalogul
SEAP). Data limită de publicare a ofertei pe site-ul www. e-licitatie.ro, este 07.12.2018, orele 11.30 Ofertele publicate în alt termen decât cel oferit de către Autoritatea Contractantă, respectiv între data publicării anunțului și termenul limită de primire oferte, nu vor fi luate în considerare.
Clarificare 1
Documentație:
fisa de date a achiziției + model contract + proiect tehnic  formulare  piese desenate

28/11/2018 Lista cuprinzând rezultate selecţie dosare si analiza plan management depuse de candidaţii pentru funcţia de director Club Sportiv Orasenesc „Tricolorul” Breaza

22/11/2018 Lista cuprinzând rezultatele finale obţinute de candidaţi la concursul organizat pentru ocuparea funcţiilor de inspector debutant in cadrul Comp.Agricol si Cadastru

22/11/2018 Primaria oraşului Breaza organizează concurs in ziua de 18.12.2018 ora 10.00 – proba practica la sediul instituţiei, pentru ocuparea următoarelor posture contractuale vacante : Denumirea posturilor : 1 post şofer – Serviciul pentru Situatii de Urgenta 1 post şofer – Serviciul Transport local si ADP

19/11/2018 Lista cuprinzând rezultatele proba scrisa obţinute de candidaţi la concursul pentru ocuparea functiei de inspector debutant organizat la data de 19.11.2018

12/11/2018 Lista cuprinzând rezultatele selectiei dosarelor pentru ocuparea functiei de inspector debutant in cadrul Compartimentului Agricol si Cadastru, concurs organizat in data de 19.11.2018

07/11/2018  Concurs pentru ocuparea funcției vacantă de conducere de director al Clubului Sportiv „Tricolorul” Breaza, aflat în subordinea Consiliului Local al Orașului Breaza, functie cu contract de management

23/10/2018  Anunț publicitar  la procedura de achiziție directă de ,, Reparație prinasfaltare DJ 206 (str. Tălii) de la DJ 101R( str. 30 Decembrie ) până în Punct Plai Belia, oraș Breaza – pe o lungime de 750 ml.Operatorii economici care depun oferta  sunt rugați să transmită un e-mail la adresa contact@primariabreaza.ro în care să confirme încărcarea ofertei, cu denumirea:Reparație prin asfaltare DJ 206 (str. Tălii) de la DJ 101R( str. 30 Decembrie ) până în Punct Plai Belia, oraș Breaza – pe o lungime de 750 ml,” iar la rubrica DESCRIERE se va menționa: „Conform anunțului de publicitate nr._______din data de______” (se va nota numărul anunțului publicat de autoritatea contractantă din catalogul SEAP) (printscreen). Data limită de publicare a ofertei pe site-ul www. e-licitatie.ro, este 07.11.2018, orele 11.30 Ofertele publicate în alt termen decât cel oferit de către Autoritatea Contractantă, respectiv între data publicării anunțului și termenul limită de primire oferte, nu vor fi luate în considerare.
Documentație:
fisa de date a achiziției ⇔ model contract parte scrisa parte desenata liste cantități Formulare lucrări

23/10/2018 ANUNŢ COLECTIV pentru comunicare prin publicitate nr 3260/ 05.03.2019 Anunt colectiv pentru comunicarea prin publicitate

18/10/2018  ANUNT Primaria orasului Breaza, Judetul Prahova, organizeaza concurs la sediul institutiei noastre pentru ocuparea functiei publice vacante de inspector debutant in cadrul Compartimentului Agricol si Cadastru .

16/10/2018 Anunt referitor la elaborarea unui proiect de hotărâre cu caracter normativ

10/10/2018 Anunț publicitar la procedura de achiziție directă de servicii întocmire D.A.L.I. ,,Modernizare și reabilitare B-dul Eroilor, oraș Breaza” Operatorii economici interesați sunt rugați să transmită un email la  adresa contact@primariabreaza.ro în care să confirme încărcarea ofertei,  cu denumirea D.A.L.I. ,,Modernizare și reabilitare B-dul Eroilor, oraș Breaza”, iar la rubrica DESCRIERE se va menționa : ,,Conform anunțului nr._______din data de _________(se va nota numărul anunțului publicat de autoritatea contractantă din catalogul SICAP) (printscreen). Data limită de publicare a ofertei pe site-ul www.e-licitatie.ro, este 17.10.2018, ora 14,00. Ofertele publicate în alt termen decât cel oferit de către Autoritatea Contractantă, respectiv între data publicării anunțului și termenul limită de primire oferte, nu vor fi luate în considerare. Pentru oferta selectată din cele postate în catalogul SEAP, autoritatea contractantă va solicita prezentarea tuturor documentelor solicitate în documentația anexată la prezentul anunț, oferta tehnică și oferta financiară.Valoarea estimată a serviciilor de întocmire DALI este 10.000 lei fără TVA.
Documentație:
⇒   Caiet de sarcini  ⇔ Tema de proiectare  ⇔ Formulare și model de contrat de servicii proiectare  ⇔   Anunț publicitar

03/10/2018 Anunț publicitar la procedura de achiziție directă de ,,Întocmire documentație tehnico-economică pentru Amenajare teren de sport la Școala Breaza de Jos, orașul Breaza. Jud.Prahova,, Operatorii economici interesați sunt rugați să transmită un e-mail la adresa contact@primariabreaza.ro în care să confirme încărcarea ofertei, cu denumirea: „ Întocmire documentație tehnico-economică pentru Amenajare teren de sport la Școala Breaza de Jos, orașul Breaza. Jud.Prahova,” iar la rubrica DESCRIERE se va menționa: „Conform anunțului de publicitate nr._______din data de______” (se va nota numărul anunțului publicat de autoritatea contractantă din catalogul SICAP) (printscreen). Data limită de publicare a ofertei pe site-ul www. e-licitatie.ro, este 08.10.2018, orele 16.00 Ofertele publicate în alt termen decât cel oferit de către Autoritatea Contractantă, respectiv între data publicării anunțului și termenul limită de primire oferte, nu vor fi luate în considerare.
Documentație:
⇒ Clarificare:

03/10/2018 LISTA debitorilorpersoane fizice care inregistreaza obligatii fiscale restante la bugetul local, precum si cuantumul acestor obligatii

03/10/2018 LISTA debitorilor persoane juridice care inregistreaza obligatii fiscale restante la bugetul local, precum si cuantumul acestor obligatii

01/10/2018 Anunt colectiv pentru comunicarea prin publicitate

17/09/2018 în scopul stimulării participării în învăţământul preşcolar a copiilor din familii defavorizate şi al creşterii accesului la educaţie a acestora se instituie stimulentul educaţional, sub formă de tichete sociale, conform prevederilor Legii nr. 248/2015 din 28 octombrie 2015.

06/09/2018 Caracter normativ privind infiintarea serviciului social „Compartiment ingrijiri la domiciliu”

15/08/2018 Anunt publicitar atribuire autorizatii taxi

30/07/2018 Anunt colectiv pentru comunicarea prin publicitate

25/07/2018 Anunt colectiv pentru comunicarea prin publicitate

24/07/2018 ANUNȚ privind riscul de apariție a pestei porcine africane

04/07/2018 Lista cuprinzând rezultatele obtinute de candidati la concursul pentru ocuparea postului de muncitor necalificat

20/06/2018  Vă informăm că în data de 20.06.2018, între orele 13:00 – 17:00, operatorul regional de apă și canalizare SC Hidro Prahova SA, prin filiala din orașul Breaza, va sista furnizarea apei potabile la blocul nr. 10 de pe Aleea Parcului, oraș Breaza, pentru efectuarea unor verificări și remedieri.

18/06/2018 Informare Privind preturile si tarifele la serviciile de alimentare cu apa si de canalizare pentru intreaga arie de operare a S.C. HIDRO PRAHOVA S.A.

18/06/2018 Lista cuprinzând rezultatele finale obţinute de candidaţi la concursul organizat la data de 15.06. 2018 la proba scrisa si proba de interviu pentru ocuparea postului de asistent medical

14/06/2018  CĂTRE, TOATE UNITĂŢILE ADMINISTRATIV TERITORIALE DIN JUDEŢUL PRAHOVA Urmare radiogramei MAI nr. 684.564/2018, înregistrată sub nr. 10.037/2018, vă transmitem ataşat adresa CEC BANK nr. B/608/2018, prin care ne Informează cu privire la faptul că vine în întâmpinarea contribuabililor, persoane fizice, prin extinderea modalităţilor de plată existente, făcând posibilă şi încasarea de taxe şi impozite în numerar la ghişeele băncii. în acest context, vă rugăm să procedaţi la diseminarea acestor informaţii în rândul cetăţenilor şi, dacă este posibil, să asiguraţi publicarea şi pe site ui instituţiei dvs..

13/06/2018 În vederea atribuirii contractului de achiziţie care are ca obiect  prestarea  Serviciilor de cadastru sistematic pentru înscrierea imobilelor în cartea funciară, conf. oug nr. 35/2016ORAȘUL BREAZA, în calitate de autoritate contractantă, lansează prezenta solicitare de oferte de preţ. În cazul în care sunteţi interesaţi de prestarea serviciilor menţionate mai sus aşteptăm oferta Dumneavoastră.Operatorii economici interesați sunt rugați să transmită un email la adresa primariabreaza@yahoo.com în care să confirme încărcarea ofertei, cu denumirea: „SERVICII DE CADASTRU SISTEMATIC PENTRU INSCRIEREA IMOBILELOR IN CARTEA FUNCIARA )” iar la rubrica DESCRIERE se va menționa: „Conform anunțului de publicitate nr._______din data de______” (se va nota numarul anunțului publicat de autoritatea contractantă din catalogul SICAP) (printscreen). Data limită de publicare a ofertei pe site-ul www. e-licitatie.ro, este 19.06.2018, ora 14,00. Ofertele publicate în alt termen decât cel oferit de către Autoritatea Contractantă, respectiv între data publicării anunțului și termenul limită de primire oferte, nu vor fi luate în considerare. Documentele de calificare și oferta tehnică vor fi solicitate de autoritatea contractantă numai pentru operatorul selectat din catalogul SEAP.
Documentatie:

12/06/2018 Primaria Breaza, judetul Prahova, organizeaza concurs la sediul institutiei din str. Republicii nr.82 pentru ocuparea postului vacant: 1 muncitor necalificat

11/06/2018 Lista cuprinzând rezultatele selectiei dosarelor pentru concursul de ocupare a postului de asistent medical

11/06/2018  Anunț publicitar  la procedura de achiziție directă de ,,Proiectare amenajare groapă (terasare și execuție rigole de scurgere), oraș Breaza, jud. Prahova’’.
Operatorii economici interesați sunt rugați să transmită un email la adresa primariabreaza@yahoo.com în care să confirme încărcarea ofertei, cu denumirea: „ Proiectare amenajare groapă (terasare și execuție rigole de scurgere), oraș Breaza, jud. Prahova ” iar la rubrica DESCRIERE se va menționa: „Conform anunțului de publicitate nr._______din data de______” (se va nota numarul anunțului publicat de autoritatea contractantă din catalogul SICAP) (printscreen). Data limită de publicare a ofertei pe site-ul www. e-licitatie.ro, este 18.06.2018, ora 14,00. Ofertele publicate în alt termen decât cel oferit de către Autoritatea Contractantă, respectiv între data publicării anunțului și termenul limită de primire oferte, nu vor fi luate în considerare.Pentru oferta selectată din cele postate în catalogul SEAP, autoritatea contractantă va solicita prezentarea tuturor documentelor solicitate în documentația de atribuire, oferta tehnică și financiară.
Documentație:
Caiet de sarciniPiese desenateFormulare si model contract proiectare

08/06/2018  Anunț publicitar  la procedura de achiziție directă de Lucrări de marcaje rutiere, oraș Breaza, jud. Prahova
Operatorii economici interesați sunt rugați să transmită un email la adresa primariabreaza@yahoo.com în care să confirme încărcarea ofertei, cu denumirea:

„ Lucrări de marcaje rutiere, oraș Breaza, jud. Prahova” iar la rubrica DESCRIERE se va menționa: „Conform anunțului de publicitate nr._______din data de______” (se va nota numarul anunțului publicat de autoritatea contractantă din catalogul SICAP) (printscreen). Data limită de publicare a ofertei pe site-ul www. e-licitatie.ro, este 12.06.2018, ora 14,30. Ofertele publicate în alt termen decât cel oferit de către Autoritatea Contractantă, respectiv între data publicării anunțului și termenul limită de primire oferte, nu vor fi luate în considerare.Pentru oferta selectată din cele postate în catalogul SEAP, autoritatea contractantă va solicita prezentarea tuturor documentelor solicitate în documentația de atribuire, oferta tehnică și financiară.
Documentație:
Caiet de Sarcini
Clarificare:
Clarificare 1

06/06/2018 Prezentul anunț corespunde anunțului de publicitate nr. ADV 1015592 din data de 06.06.2018, publicat în SEAP, la categoria Publicitate Anunțuri, cu privire la atribuirea contractului de „Servicii de întreținere și reparație pentru echipamentele informatice din dotarea Primăriei Orașului Breaza”
Pentru a asigura identificarea ofertelor de preț în catalogul SEAP, operatorii economici sunt rugați să transmită un email la adresa primariabreaza@yahoo.com, în care să confirme încărcarea ofertei, să menționeze denumirea poziției, data și ora la care a fost postată oferta în catalogul SEAP (printscreen).
Data limită de postare a ofertei de preț în Seap este 11.06.2018, ora 12.00
Eventualele clarificări vor fi trimise pe adresa de email primariabreaza@yahoo.com. Răspunsurile vor fi publicate pe site-ul www.primariabreaza.ro, sectiunea Anunțuri.

Documentație:
1.Caiet de sarcini
2.Model contract
3.Formulare

08/05/2018  Anunț publicitar  la procedura de achiziție directă de „Reparație str. Republicii , de la Pod peste Vâlcelul Câmpului până la intersecția cu str. Armoniei, oraș Breaza,,Ofertele se vor depune în catalogul SEAP în data de 16.05.2018 orele 14.00.Se va menționa de către ofertant dacă îndeplinește cerințele documentației de atribuire.Pentru oferta selectată din cele postate în catalogul SEAP, autoritatea contractantă va solicita prezentarea tuturor documentelor solicitate în documentația de atribuire, oferta tehnică și financiară.

 Resurse materiale ⇔ Referat str. Republicii⇔ Piese desenate str. RepubliciiParte scrisa str. Republicii Liste de cantități str. RepubliciiFormulare reparații str. Republicii ⇔ Fisa date a achiziției 08.05. Republicii

26/04/2018 Privind lista debitorilor persoane  fizice care inregistreaza obligatii fiscale restante la bugetul local al orasului Breaza la finalul trimestrului I al anului 2018,peste plafonul sumei de 1500 lei in conformitate cu dispozitiile art.162 din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedura fiscala,prevederile HCL NR.16/28.02.2018  precum si cuantumul acestor obligatii

26/04/2018 Privind lista debitorilor persoane juridice care inregistreaza obligatii fiscale restante la bugetul local al orasului Breaza la finalul trimestrului I al anului 2018, peste plafonul sumei de 2500 lei in conformitate cu dispozitiile art. 162 din Legea nr 207/2015 privind Codul de procedura fiscala prevederile HCL nr 16 / 28.02.2018,precum si cuantumul acestor obligatii

25/04/2018 Anunt colectiv pentru comunicarea prin publicitate

24/04/2018 –pentru aprobarea Regulamentului privind efectuarea serviciului de transport public local cu vehicule speciale destinate serviciilor funerare pe raza orașului Breaza

18/04/2018 –ANUNT referitor la elaborarea unui proiect de hotarare cu caracter normativ

11/04/2018 -Prezentul anunț corespunde anunțului de publicitate nr. ADV 1001184 din data de 11.04.2018, publicat în SEAP, la categoria Publicitate Anunțuri. Pentru a asigura identificarea ofertelor de preț în catalogul SEAP, operatorii economici sunt rugați să transmită un email la adresa primariabreaza@yahoo.comîn care să confirme încărcarea ofertei, să menționeze denumirea poziției, data și ora la care a fost postată oferta în catalogul SEAP (printscreen).
Data limită de postare a ofertei de preț în Seap este 17.04.2018, ora 12.00.
Eventualele clarificări vor fi trimise pe adresa de email primariabreaza@yahoo.com. Răspunsurile vor fi publicate pe site-ulwww.primariabreaza.ro, sectiunea Anunțuri.
⇒ Caiet de sarcini ⇔ Centralizator prețuri ⇔ Model contract ⇔ Formulare 
Clarificare:
Clarificare 1
 Clarificare 2

26/03/2018 Lista cuprinzând rezultatele finale obţinute de candidaţi la concursul pentru ocuparea functiei de consilier superior organizat la data de 26.03.2018

21/03/2018 Anunț referitor la elaborarea unui proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul fiscal 2019

21/03/2018 Anunț cu privire la Proiectul de hotărâre privind stabilirea procedurii cadru de aplicare a majorărilor impozitului pentru clădirile și terenurile neîngrijite cu până la 500% și a criteriilor de încadrare a imobilelor în clădiri și terenuri neîngrijite

21/03/2018 Anunț privind derularea proiectului „InGenius Start-up Xpress! Program de antreprenoriat responsabil în regiunea Sud-Muntenia”
Detalii AICI

19/03/2018 Lista cuprinzând rezultatele Selectiei dosarelor pentru ocuparea functiei de consilier superior in cadrul Compartimentului Achizitii Publice si Investitii, concurs organizat in data de 26.03.2018

19/03/2018 – Anunț referitor la închirierea în mod direct domnului Bănescu Gh. Ion a terenului în suprafață de1463 mp situat în Breaza, Str. Viitorului, FN, T17, P1328 intravilan

27/02/2018 Anunt colectiv – acte administrative fiscale pentru urmatorii contribuabili persoane juridice :

22/02/2018 Primaria orasului Breaza, Judetul Prahova, organizeaza concurs la sediul institutiei noastre pentru ocuparea functiei publice vacante de consilier superior in cadrul Compartimentului Achizitii Publice si Investii .

21/02/2018 – Invitaţie de participare la procedura de achiziţie directă a Servicii de dirigenţie de şantier aferente execuției lucrărilor ”Modernizarea și reabilitarea drumurilor de interes local în orasul Breaza, județul Prahova
Oferta întocmită conform Documentație de atribuire anexată, se va depune în plic închis, la registratura Primariei pana la data de 05.03.2018, orele 10.00.Ofertantul declarat câştigător va posta în SEAP, înainte de semnarea contractului de servicii, la secţiunea „Catalogul electronic” denumirea şi valoarea serviciilor ce fac obiectul prezentului contract.
Documentație de atribuire ⇔ Piese scrise 1 ⇔ Piese scrise 2 ⇔ Piese scrise 3 

08/02/2018  – Invitație de participare la procedura de achiziţie directă a „Reparații în vederea obținerii autorizației de securitate la incendiu pentru  Școala Gimnazială ,,Constantin Brâncoveanu” Oferta întocmită conform caiet de sarcini anexat, se va depune în plic inchis, la registratura Primariei pana la data de 21.02.2018, orele 11.00. Deschiderea ofertelor se va face la sediul primăriei, în aceeaşi zi, la orele 14.00. Ofertantul declarat câştigător va posta în SEAP, inainte de semnarea contractului de lucrari, la secţiunea „Catalogul electronic” denumirea şi valoarea lucrarilor ce fac obiectul prezentului contract.
Documentație:
⇒ Liste cantități ⇔ Formulare lucrări ISUContract lucrări ISU Caiet de sarcini si scenariu securitate la incendiu  ⇔ Planșe scenariu incendiu
Clarificare:
Clarificare 1

22/01/2018 Elaborarea unui proiect de hotărâre cu caracter normativ privind delegarea prin concesiune a serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân în orașul Breaza

16/01/2018 Anunt colectiv – acte administrative fiscale pentru urmatorii contribuabili persoane juridice :

09/01/2018 Elaborarea unui proiect de hotărâre cu caracter normativ privind aprobarea bugetului local al orașului Breaza și a bugetelor ordonatorilor terțiar de credite, pe anul 2018

09/01/2018 Anunt colectiv – acte administrative fiscale pentru urmatorii contribuabili persoane juridice :

Page 3 of 7
First | Prev | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Next | Last