Anunturi


17/12/2015Proiectul de hotărare privind aprobarea condițiilor de repartizare, inchiriere, exploatare și administrare a spațiilor cu destinație de locuință aflate in proprietatea privată a orașului Breaza

27/11/2015S. C. General Meel Electric SRL, cu sediul in Baicoi, Angajeaza urgent urmatorul personal :

25/11/2015Anunt colectiv – acte administrative fiscale pentru urmatorii contribuabili persoane fizice:

24/11/20151. Inchirierea a 2 (doua) suprafete de teren de 2035 mp si 2965 mp situate in orasul Breaza, pct Podu Corbului – DN1
2. Atribuirea contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public de persoane pe o durata de 5 ani

09/11/2015Referitor la elaborarea unui proiect de hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2016

03/11/2015Primaria Breaza organizează concurs pentru ocuparea funcțiilor contractuale vacante de Director si Agent de turism in cadrul Centrului Național de Informare și Promovare Turistica.

21/10/2015Primăria oraşului Breaza , judetul Prahova organizează concurs de ocupare a funcţiei publice de execuţie: inspector principal in cadrul Comp.Venituri – Serviciul Financiar.

12/10/2015Anunt colectiv – acte administrative fiscale pentru urmatorii contribuabili persoane fizice:
06/10/2015 Referitor la elaborarea unui/unor proiect/proiecte de hotarare cu caracter normativ

Documentatie de atribuire

Studiu de oportunitate SMID PH varianta finala

Anexa la Studiu de oportunitate
REGULAMENT de organizare si functionare a serviciului public de salubrizare a localitatilor

05/10/2015 – Primăria orașului Breaza organizează procedura de Achiziție directă: Servicii de realizare portal informații (web site) și bază de date aferente proiectului ,,Crearea Centrului Național de Informare și Promovare Turistică (CNIPT) și dotarea acestuia, in orașul Breaza, județul Prahovaˮ Cod SMIS 42345

Click AICI pentru a descărca documentația de atribuire
Construcția se va realiza in conformitate cu proiectul tehnic și caietele de sarcini pe specialități.
Valoarea totală estimată este de 25.000 lei fără TVA. Termenul de primire a ofertelor este 08.10.2015 orele 10,30, la sediul Primăriei Breaza, iar deschiderea se va face in aceeași zi, la oreel 12,30. Pentru contact: Compartimentul Achiziții Publice și Investiții. Telefon: 0244 340508, fax: 0244 340428, e-mail: primariabreaza@yahoo.com

05/10/2015 – Primăria orașului Breaza organizează procedura de Achiziție directă: Servicii de achiziție programe informatice aferente proiectului ,,Crearea Centrului Național de Informare și Promovare Turistică (CNIPT) și dotarea acestuia, in orașul Breaza, județul Prahovaˮ Cod SMIS 42345

Click AICI pentru a descărca documentația de atribuire
Construcția se va realiza in conformitate cu proiectul tehnic și caietele de sarcini pe specialități.
Valoarea totală estimată este de 7.800 lei fără TVA. Termenul de primire a ofertelor este 08.10.2015 orele 10,30, la sediul Primăriei Breaza, iar deschiderea se va face in aceeași zi, la oreel 12,30. Pentru contact: Compartimentul Achiziții Publice și Investiții. Telefon: 0244 340508, fax: 0244 340428, e-mail: primariabreaza@yahoo.com

05/10/2015 – Primăria orașului Breaza organizează procedura de Achiziție directă: Servicii de audit extern aferente proiectului ,,Crearea Centrului Național de Informare și Promovare Turistică (CNIPT) și dotarea acestuia, in orașul Breaza, județul Prahovaˮ Cod SMIS 42345

Click AICI pentru a descărca documentația de atribuire
Construcția se va realiza in conformitate cu proiectul tehnic și caietele de sarcini pe specialități.
Valoarea totală estimată este de 6.000 lei fără TVA. Termenul de primire a ofertelor este 08.10.2015 orele 10,30, la sediul Primăriei Breaza, iar deschiderea se va face in aceeași zi, la oreel 12,30. Pentru contact: Compartimentul Achiziții Publice și Investiții. Telefon: 0244 340508, fax: 0244 340428, e-mail: primariabreaza@yahoo.com

07/09/2015Anunt colectiv – acte administrative fiscale pentru urmatorii contribuabili persoane fizice:

04/09/2015Centralizator Locuri de munca vacante din: Campina, Ploiesti, Valenii de Munte

03/09/2015privind condiţiile in care se realizează dreptul de acces pe proprietatea publică a oraşului Breaza, pe stalpii electrici pentru realizarea obiectivului „Instalare fibră optici Vodafone”, beneficiar „S.C. Vodafonre S..A. Bucureşti”

01/09/2015Exemplar Cerere – targ de toamna 2015.

28/08/2015Centralizator Locuri de munca vacante din: Campina, Ploiesti, Valenii de Munte

24/08/2015Oferta de vanzare teren extravilan Breaza, jud Prahova tarla 7 parcela F474, S= 773 mp

29/07/2015Licitatie privind valorificarea masei lemnoase afectata de intemperii in Pct Frasinet – Oradia

09/07/2015Licitatie privind valorificarea masei lemnoase afectata de intemperii in Pct Frasinet – Oradia

06/07/2015Anunt colectiv – acte administrative fiscale pentru urmatorii contribuabili persoane fizice:

26/06/2015Anunt colectiv – acte administrative fiscale pentru urmatorii contribuabili persoane juridice:

PRECIZARE: din data de 20.07.2015

26/06/2015Referitor la elaborarea unui/unor proiect/proiecte de hotarare cu caracter normativ

17/06/2015Inchirierea prin licitatie publica cu strigare , a unor spatii din incinta sediului Primariei Breaza, in vederea desfasurarii unor servicii in scopul satisfacerii interesului public si social

21/05/2015Inchirierea a 6 (sase) amplasamente (cinci pentru amplasare panou si unul pentru baner publicitar)

21/05/2015Inchirierea prin licitatie publica cu strigare a unor spatii in incinta sediului Primariei Breaza
PRECIZARE:
*Termenul de depunere a documentației: 08.06.2015, ora 10:00
*Desfășurarea licitației: luni 08.06.2015, ora 10:30

20/05/2015Anunt colectiv – acte administrative fiscale pentru urmatorii contribuabili persoane fizice:
15/05/2015Primaria orasului Breaza, organizeaza concurs pentru ocuparea postului temporar vacant de sofer in cadrul Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta.

12/05/2015LISTA CASTIGATORILOR TOMBOLA MCV Breaza 07-08 mai 2015

11/05/2015Agentia Nationala a Functionarilor Publici , organizeaza concurs la sediul Primariei orasului Breaza, pentru ocuparea functiei publice de conducere vacanta – Arhitect Sef.

04/05/2015Rezultatul concursului de atribuire a contractului de management

29/04/2015Lista cuprinzand rezultatele obţinute de candidaţi in etapa analizarii proiectelor de management pentru Centrului Cultural Breaza

29/04/2015 – Primăria orașului Breaza organizează procedura de Achiziție directă:
Executie lucrări aferente proiectului „Crearea Centrului National de Informare si Promovare Turistica (CNIPT) si dotarea acestuia, in orasul Breaza, judetul Prahova”Cod SMIS 42345”
Click AICI pentru a descarca documentatia de atribuire
Constructia se va realiza in conformitate cu proiectul tehnic si caietele de sarcini pe specialitati.
Valoarea totala estimata este de 278.012 lei fara TVA, din care :
1).Valoarea estimata pentru executia lucrarilor este de 259.536 lei fara TVA.
2) Cheltuieli Diverse si Neprevazute in valoare de 18.476 lei fara TVA, reprezentand 7%.
Termenul de primire a ofertelor este 11.05.2015 orele 10.00, la sediul Primariei Breaza, iar deschiderea se va face in aceeasi zi , la orele 10.30.Pentru contact:Compartimentul Achizitii Publice si Investitii .
Telefon 0244 340 508. Fax 0244 340 428, e-mail: primariabreaza@yahoo.com

28/04/2015Referitor la elaborarea unui/unor proiect/proiecte de hotarare cu caracter normativ

20/04/20151. Inchirierea a 3 (trei) amplasamente a cate 2 mp fiecare in orasul Breaza, pentru amplasare panou publicitar (H.C.L. 18/29.01.2015). Pret pornire 35 lei/mp/luna. Durata 5 ani.
2 Inchirierea a 5 (cinci) amplasamente (patru pentru amplasare panou si unul pentru baner publicitar). Suprafata panou 2mp fiecare , suprafata baner 2×2 mp. (H.C.L.25/26.02.2015)
PRECIZĂRI:
– desfășurarea licitației va avea loc in data de 12.05.2015 ora 10:30;
– punctul 2 se referă la inchirierea a 6 (șase) amplasamente ( cinci pentru amplasare panou si unul pentru baner publicitar )

16/04/2015Referitor la elaborarea unui/unor proiect/proiecte de hotarare cu caracter normativ

16/04/2015Anunt colectiv – acte administrative fiscale pentru urmatorii contribuabili persoane fizice:

15/04/2015Referitor la elaborarea unui/unor proiect/proiecte de hotarare cu caracter normativ

01/04/2015 – Primăria orașului Breaza organizează procedura de Achiziție directă:
Servicii de diriginţie de şantier aferente executiei lucrarilor proiectului „Modernizarea si reabilitarea drumurilor de interes local in orasul Breaza, judetul Prahova”
Click AICI pentru a descarca documentatia de atribuire
Termenul de primire a ofertelor este 08.04.2015, orele 10,30, deschiderea ofertelor se va face la aceeași dată, la sediul Primăriei orașului Breaza la orele 10,30.
Pentru contact: Compartiment Achizitii Publice si Investitii
Telefon: 0244 340 508; 0244 341 460; Fax: 0244 340 428
E-mail:primariabreaza@yahoo.com –

Clarificari 1 – Catre, Operatorii Economici Interesati:

23/03/2015Primaria orasului Breaza, organizeaza concurs pentru ocuparea functiei publice de executie vacanta – Politist Local Debutant 

13/03/2015 – Primăria orașului Breaza organizează procedura de Achiziție directă:
„Execuție lucrări aferente proiectului „Crearea Centrului Național de Informare și Promovare Turistică (CNIPT) și dotarea acestuia, in orașul Breaza, județul Prahova” Cod SMIS 42345
Construcția se va realiza in conformitate cu proiectul tehnic și caietele de sarcini pe specialități. Valoarea totală estimată este de 278.012 lei fara TVA, din care :
1) Valoarea estimată pentru execuția lucrărilor este de 259.536 lei fara TVA.
2) Cheltuieli Diverse și Neprevăzute in valoare de 18.476 lei fără TVA, reprezentand 7%.
Termenul de primire a ofertelor este 20.03.2015 orele 10.00, la sediul Primăriei Breaza, iar deschiderea se va face in aceeași zi, la orele 10.30. Pentru contact:
Pentru contact:Compartiment Achizitii Publice și Investitii
Telefon: 0244 340 508; 0244 341 460; Fax: 0244 340 428
e-mail:primariabreaza@yahoo.comClick AICI pentru a descarca documentatia de atribuire

11/03/2015Anunt colectiv – acte administrative fiscale pentru urmatorii contribuabili persoane fizice:

10/03/2015Primarul orasului Breaza organizeaza concurs de proiecte de management in vederea incredintarii managementului Centrului Cultural „Ion Manolescu” Breaza

10/03/2015 – Primăria orașului Breaza organizează procedura de achiziție directă:
Execuție lucrări aferente proiectului ” Reparație prin asfaltare pe DJ101R pe tronsoanele:
1. Intersectie DJ 101 R cu str. Primaverii pana la podetul peste Valea Campului;
2. Intersectie DJ 101 R cu str. Armoniei pana la intersectie DJ 101 R cu str. Grivitei.”,
Termenul de primire a ofertelor este 18.03.2015, orele 10:00, deschiderea ofertelor se va face la data de 18.03.2015, la sediul Primăriei orașului Breaza la orele 10:30, la Sala de Consiliu
Pentru contact:Compartiment Achizitii Publice și Investitii
Telefon: 0244 340 508; 0244 341 460; Fax: 0244 340 428
e-mail:primariabreaza@yahoo.comClarificare 1 – Referitor la Anunt publicitate in SEAP, nr. 11344 din 10.03.2015 facem următoarea precizare:
Centralizatorul de deviz se referă la cele două tronsoane menționate in fișa de date, capitolul II.1.5 și nu se ține cont de cele doua devize aferente tronsoanelor cu lățimea de 1,4 m. In consecință, se vor oferta cele două liste de cantități prezentate.
Click AICI pentru a descarca documentatia de atribuire

02/03/2015Primaria orasului Breaza, organizeaza concurs pentru ocuparea functiei publice de conducere vacanta – Arhitect Sef

02/03/2015 – Primăria orașului Breaza organizează procedura de achiziție directă:
Execuție lucrări aferente proiectului „Crearea Centrului Național de Informare și Promovare Turistică (CNIPT) și dotarea acestuia, In orașul Breaza, județul Prahova”, Cod SMIS 42345
Click AICI pentru a descarca documentatia de atribuireTermenul de primire a ofertelor este 09.03.2015, orele 10:00, deschiderea ofertelor se va face la aceeași dată, la sediul Primăriei orașului Breaza la orele 10:30
Pentru contact:Compartiment Achizitii Publice și Investitii
Telefon: 0244 340 508; 0244 341 460; Fax: 0244 340 428
e-mail:primariabreaza@yahoo.com

02/03/2015Inchirierea a 3 (trei) amplasamente a cate 2mp fiecare in orasul Breaza, pentru amplasare panou publicitar .

17/02/2015Propuneri privind:
– stabilirea unitatilor teritoriale de referinta;
– extinderea sau restrangerea intravilanului;
– conditiile de construibilitate in limita prevederilor legale in vigoare

16/02/2015Primaria orasului Breaza, organizeaza concursuri:
– pentru ocuparea postului vacant de sofer in cadrul Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta
– pentru ocuparea postului vacant de sofer in cadrul Serviciului Transport Local si ADP

16/02/2015 – Primăria orașului Breaza organizează procedura de achiziție directă:
Execuție lucrare aferentă proiectului „Crearea Centrului Național de Informare și Promovare Turistică (CNIPT) și dotarea acestuia, in orașul Breaza, județul Prahova”, Cod SMIS 42345
Documentația de atribuire se poate procura gratuit, pe bază de solicitare scrisă, care să cuprindă toate datele de identificare ale operatorului, de la sediul Primăriei Breaza, zilnic, de luni-vineri intre orele 09,00-16,00.
Termenul de primire a ofertelor este 27.02.2015, orele 10,00, deschiderea ofertelor se va face la aceeași dată, la sediul Primăriei orașului Breaza la orele 10,30.

16/02/2015Anunt colectiv – acte administrative fiscale pentru urmatorii contribuabili persoane fizice:

09/02/2015Primaria orasului Breaza,judetul Prahova, organizeaza concurs in ziua de 09.03.2015 ora 10.00 la sediul institutiei, pentru ocuparea postului vacant de sofer in cadrul Serviciului Transport Local si ADP .

30/01/2015Primaria orasului Breaza, organizeaza concursuri:
– pentru ocuparea postului temporar vacant de ingrijitor cladire din cadrul Compartimentului Administrativ
– pentru ocuparea postului vacant de sofer in cadrul Serviciului Transport Local si ADP

29/01/2015Referitor la elaborarea unui/unor proiect/proiecte de hotarare cu caracter normativ

Page 6 of 7
First | Prev | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Next | Last