04/03/2022 – ANUNT COLECTIV Pentru comunicarea prin publicitate Nr.6887/04.03.2022

03/03/2022 – ANUNT COLECTIV Pentru comunicarea prin publicitate Nr.6738/03.03.2022

ANUNT COLECTIV Pentru comunicarea prin publicitate Nr.6752/03.03.2022

21/02/2022 – Anunț de participare la licitația publică pentru închirierea terenului în suprafață de 31 mp, situat în piața orașului Breaza, Str. Victoriei, FN, Prahova

Anunț de participare la licitația publică pentru închirierea terenului în suprafață de 57,22 mp, situat în orașul Breaza, Aleea Parcului, FN, Prahova

16/02/2022 PROCES VERBAL Privind indeplinirea procedurii de comunicare prin publicitate Nr. 5165 din 16.02.2022 si ANUNT COLECTIV Pentru comunicarea prin publicitate Nr. 5165/16.02.2022

14/02/2022 Anunt privind inscrierea in lista candidatilor pentru personalul de recensamant in vederea prestarii serviciilor aferente RPL2021 in teritoriu

04/02/2022 CENTRALIZATOR, cuprinzând rezultatele finale la concursul pentru ocuparea funcției de consilier, clasa I, grad principal, din cadrul Biroului Implementare Proiecte, desfășurat în data de 04.02.2022 și în data de 04.02.2022

03/02/2022 CENTRALIZATOR cuprinzând rezultatele finale la concursul pentru ocuparea funcției de inspector, clasa I, grad principal, din cadrul Biroului Urbanism și Amenajarea Teritoriului desfășurat în data de 31.01.2022 și în data de 03.02.2022

02/02/2022 Anunț privind rezultatul contestației la proba scrisă pentru concursul privind ocuparea funcției de inspector, clasa I, grad principal, din cadrul Biroului Urbanism și Amenajarea Teritoriului

31/01/2022 REZULTATE privind proba scrisă la concursul pentru ocuparea funcţiei de inspector, clasa I, grad principal, din cadrul Biroului Urbanism şi Amenajarea Teritoriului

28/01/2022  Invitație de participare la procedura de achiziție directă de Servicii de medicina muncii pentru salariații Primăriei Breaza Ofertele se depun în plic închis, cu adresa de înaintare, la registratura Primăriei, până la data de 04.02.2022 ora 10.00. Pentru documentele transmise prin poșta rapidă specificați data și ora limită de depunere, la operatorul poștal, pentru a nu ajunge după data sau ora limită de depunere. Oferta depusă la o altă adresă sau după data şi ora limită de depunere nu va fi luată în considerare. Rezultatul procedurii va fi comunicat în scris la adresa de e-mail pe care ofertanții o vor specifica ca adresă oficială de corespondență.

28/01/2022  Anuntul colectiv nr.2934/27/01/2022 si pv privind indeplinirea procedurii de comunicare prin publicitate nr.2935/27/01/20222

18/01/2022 Anunț de participare la Licitația pentru închirierea terenului în suprafața de 32 mp, situat în Piața orașului Breaza, str. Victoriei f.n.,Prahova

12/01/2022  ANUNȚ referitor la elaborarea unui proiect de hotărâre cu caracter normativ, privind aprobarea bugetului local al orașului Breaza și a bugetelor ordonatorilor terțiari de credite, pe anul 2022 și estimări 2023 – 2025. Cei interesați pot trimite în scris propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare privind acest proiect de hotărâre, Primăriei orașului Breaza, cel târziu până la data de 26.01.2022. Proiectul de hotărâre va fi dezbătut în Ședința Consiliului Local Breaza ce se va desfășura în luna februarie 2022. Acestea se pot depune la registratura generală a primăriei sau transmiteți prin posta clasica, electronica ori fax.

04/01/2022 Primăria Orașului Breaza organizează concurs de recrutare în vederea ocupării funcției publice de Consilier clasa I, grad profesional principal din cadrul Biroului Implementare Proiecte

29/12/2021 Primăria Orașului Breaza organizează concurs de recrutare în vederea ocupării funcției publice de Inspector clasa I, grad profesional principal din cadrul Serviciului Urbanism și Amenajarea Teritoriului

17/12/2021 Invitație de participare la procedura de achiziție directă a serviciilor de întocmire documentații tehnice pentru obiectiv de investiții „Îmbunătățirea integrată a infrastructurii orașului Breaza, județ Prahova„ Oferta întocmită conform documentației de atribuire anexată, se va depune în plic închis, la Registratura Primăriei Breaza, str. Republicii, nr,. 82b, până la data de 22.12.2021, orele 15.00.0fertantul declarat câștigător va posta în SEAP, înainte de semnarea contractului de servicii, la secțiunea „Catalogul electronic” denumirea și valoarea
serviciilor ce fac obiectul prezentului contract.

17/12/2021 Primăria orașului Breaza organizează concurs în ziua 11.01.2022 ora 10.00 – proba scrisă la sediul instituţiei, pentru ocuparea postului contractual vacant: 1 post agent turism – Centrul Național de Informare și Promovare Turistică

17/12/2021 Anuntul colectiv nr.33403/17/12/2021 si Procesul verbal pentru indeplinirea procedurii de comunicare prin publicitate nr.33406/17/12/2021

15/12/2021 Primaria orasului Breaza organizeaza concurs in ziua 07.01.2022 ora 10.00- proba scrisa la sediul institutiei, pentru ocuparea postului contractual vacant: 1 post sofer – Serviciul Transport local si ADP

14/12/2021 Anuntul colectiv nr.32964/14/12/2021 si Procesul verbal pentru indeplinirea procedurii de comunicare prin publicitate nr.32966/14/12/2021

09/12/2021 ANUNT COLECTIV SI PROCES VERBAL 32439 si 32467/ 09.12.2021

07/12/2021 În vederea atribuirii contractului de achiziție care are ca obiect prestarea Servicii de igienizare și vidanjare toalete ecologice și fose septice amplasate pe domeniul public al orașului Breaza. Ofertele se depun în plic închis cu adresă de înaintare la registratura primăriei până la data de 15.12.2021, ora 12,00. Pentru documentele transmise prin poșta rapidă, specificați data și ora limită de depunere la operatorul poștal, pentru a nu ajunge după ora limită de depunere. Oferta depusă la o altă adresă sau după data și ora limită de depunere nu va fi luată în considerare. Rezultatul procedurii va fi comunicat în scris a adresa de e-mail pe care ofertanții o vor comunica ca adresă oficială de corespondență.

24/11/2021 ANUNT CONCURS: 1 Post de Referent de specialitate grad I, din cadrul Compartimentului de Management al Calitatii Serviciilor de Sanatate a Spitalului

16/11/2021 ANUNT COLECTIV pentru comunicarea prin publicitate Nr.30293/ 16.11.2021 si PROCES-VERBAL privind indeplinirea procedurii de comunicare prin publicitate Nr. 30298/ 16.11.2021

05/11/2021 ANUNT COLECTIV pentru comunicarea prin publicitate Nr.29311/05.11.2021 si PROCES-VERBAL privind indeplinirea procedurii de comunicare prin publicitate Nr. 29313/.05.11.2021

01/11/2021 Anunț cu privire la procedura de desemnare a consilierului de etică din cadrul Primăriei Orașului Breaza

25/10/2021 ANUNT COLECTIV pentru comunicarea prin publicitate NR. 27751/25/10/2021 (decizie de impunere) si PROCES-VERBAL Privind indeplinirea procedurii de comunicare prin publicitate Nr.27752din 25/10/2021

22/10/2021 Invitație de participare la procedura de achiziție directă de „Servicii veterinare de permanență/intervenție imediată pentru prevenirea și combaterea atacurilor exemplarelor de urs brun în orașul Breaza, județul Prahova„ Oferta întocmită conform documentației de atribuire anexată, se va depune în plic închis, la Registratura Primăriei Breaza, până la data de joi, 28.10.2021, orele 15.00.Ofertantul declarat câștigător va posta în SEAP, înainte de semnarea contractului de servicii, la secțiunea „Catalogul electronic” denumirea și valoarea serviciilor ce fac obiectul prezentului contract.

22/10/2021 ANUNT COLECTIV Pentru comunicarea prin publicitate Nr.27636/22.10.2021 SI PROCES VERBAL Privind 1ndeplinirea procedurii de comunicare prin publicitate Nr.27637/22 .10.2021

15/10/2021 Anunt Liceul Teoretic,,Aurel Vlaicu”,Orasul Breaza cu sediul in Breaza str. Republicii, nr. 69, judetul Prahova, organizeaza conform H.G. nr.286/23.03.201 concurs pentru ocuparea functiilor contractuale vacante, de: administrator de patrimoniu – 1 post, perioada nedeterminata muncitor calificat – 1 post, perioada nedeterminata

13/10/2021 ANUNT PRIVIND ACORDAREA AJUTORULUI PENTRU INCALZIREA LOCUINTEI CONFORM LEGII NR. 226/2021

12/10/2021 ANUNT PRIVIND VANZAREA BUNURILOR IMOBILE ANUL 2021, LUNA octombrie, ZIUA 11

29/09/2021 ANUNT COLECTIV pentru comunicarea prin publicitate NR. 24740/29/09/2021 si PROCES-VERBAL Privind indeplinirea procedurii de comunicare prin publicitate Nr.24741din 29/09/2021

24/09/2021 SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR BREAZA, JUD. PRAHOVA aduce la cunoștința publicului următoarele precizări:

20/09/2021 ANUNT COLECTIV pentru comunicarea prin publicitate NR. 23316 /20/09/2021 (decizie de impunere) si PROCES-VERBAL Privind indeplinirea procedurii de comunicare prin publicitate Nr.23318din 20/09/2021

16/09/2021 ANUNT COLECTIV pentru comunicarea prin publicitate NR. 23162 /B/16/09/2021 si PROCES-VERBAL Privind indeplinirea procedurii de comunicare prin publicitate Nr.23162 din 21/07/2021

10/09/2021 ANUNT COLECTIV pentru comunicarea prin publicitate NR. 22525 V /B/12/09/09/2021 si PROCES-VERBAL Privind indeplinirea procedurii de comunicare prin publicitate Nr.22526 din 09/09/2021

07/09/2021 Lista cuprinzând rezultatele finale pentru ocuparea postului de MECANIC UTILAJE GRELE în cadrul Serviciului Transport Public Local și ADP concurs organizat în data de 06.09.2021

02/09/2021 ANUNŢ DE PARTICIPARE LA LICITAŢIA PUBLICĂ pentru închirierea terenului în suprafaţă de 18,40 mp, situat în oraşul Breaza, Aleea Parcului, f.n.

27/08/2021 Lista cuprinzând rezultatele finale pentru ocuparea postului vacant de mecanic utilaje grele în cadrul Serviciului Transport Local și ADP concurs organizat în data de 06.09.2021

19/08/2021 ANUNT COLECTIV Pentru comunicarea prin publicitate Nr.20309/19.08.2021 in temeiul art.47 alin.(4) ~i alin.(5) din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu completarile ~i modificarile ulterioare, va comunicam ca au fost emise acte administrative fiscale pentru urmatorii contribuabili:

12/08/2021 Primăria orașului Breaza organizează concurs în ziua de 06.09.2021 ora 10:00 – proba practică la sediul instituției, pentru ocuparea postului contractual vacant: 1 post mecanic utilaje grele -Serviciul Transport local și ADP

05/08/2021 Invitație de participare la procedura de achiziție directă de SERVICII CONSULTANȚĂ la elaborarea cererii de finanțare pentru proiectul « Sistem de eficientă energetică folosind energia fotovoltaică aplicat în clădirile administrative ale Primăriei Breaza», în cadrul Mecanismelor financiare SEE și Norvegia, 2014-2021, „Program pentru energie în România”, Apeluri de Propuneri de Proiecte 2.1 Capacitate crescută de furnizare energie regenerabilă -Alte surse de energie regenerabila, Oferta întocmită conform documentației de atribuire anexată, se va depune pe e-mail api@primariabreaza.ro, până la data de joi, 12.08.2021, orele 15.00. Ofertantul declarat câștigător va posta în SEAP, înainte de semnarea contractului de servicii, la secțiunea „Catalogul electronic” denumirea și valoarea serviciilor ce fac obiectul prezentului contract.

05/08/2021 Invitație de participare la procedura de achiziție directă de SERVICII CONSULTANȚĂ la elaborarea cererii de finanțare pentru proiectul « Sistem hibrid de eficiență energetică folosind energia geotermală aplicat în clădirile administrative ale Primăriei Breaza», în cadrul Mecanismelor financiare SEE și Norvegia, 2014-2021, „Program pentru energie în România”, Apeluri de Propuneri de Proiecte 2.1 Capacitate crescută de furnizare energie regenerabilă – Geotermală,» Oferta întocmită conform documentației de atribuire anexată, se va depune pe e-mail api@primariabreaza.ro, până la data de joi, 12.08.2021, orele 15.00.0fertantul declarat câștigător va posta în SEAP, înainte de semnarea contractului de servicii, la secțiunea „Catalogul electronic” denumirea și valoarea serviciilor ce fac obiectul prezentului contract.

03/08/2021 ANUNT referitor la elaborarea unui proiect de hotarare cu caracter normativ

21/07/2021 ANUNT COLECTIV NR. 16943/21.07.2021 SI PROCESUL VERBAL PRIVIND INDEPLINIREA PROCEDURII DE COMUNICARE PRIN PUBLICITATE DECIZII DE IMPUNERE

01/07/2021 Primaria orasului Breaza organizeaza concurs in ziua de 27.07.2021 ora 10.00- proba practica la sediul institutiei, pentru ocuparea postului contractual vacant: 1 post mecanic utilaje grele – Serviciul Transport local si ADP

30/06/2021 Invitație de participare la procedura de achiziție directă pentru:” Reparație strada Gării, ultimul tronson-Gară, oraș Breaza, Jud. Prahova”. Ofertele se depun în plic închis, cu adresă de înaintare, la registratura Primăriei, până la data de 07.07.2021 ora 15.00. Pentru documentele transmise prin poșta rapidă specificați data și ora limită de depunere, la operatorul poștal, pentru a nu ajunge după data sau ora limită de depunere. Oferta depusă la o altă adresă sau după data și ora limită de depunere nu va fi luată în considerare. Rezultatul procedurii va fi comunicat în scris la adresa de e-mail pe care ofertanții o vor specifica ca adresă oficială de corespondență.

Documentație:

23/06/2021 Anunt colectiv nr. 14266/23/06/2021 si procesul verbal privind îndeplinirea procedurii de comunicare prin publicitate nr. 14270/23/07/2021

23/06/2021 Anunt colectiv pentru cmunicarea prin publicitate nr. 28522/19/02/2021

23/06/2021 Anunt colectiv nr. 31540/09/11/2020 si procesul verbal privind îndeplinirea procedurii de comunicare prin publicitate nr. 31541/09/11/2020

23/06/2021 Anunt colectiv nr. 31531/28/10/2020 si procesul verbal privind îndeplinirea procedurii de comunicare prin publicitate nr. 31532/28/10/2020

22/06/2021 Anunt colectiv nr. 14088/22/06/2021 si procesul verbal privind îndeplinirea procedurii de comunicare prin publicitate nr. 14095/22/06/2021

16/06/2021 Urmare demersului dvs. realizat in scopul incheierii Protocolului de colaborare intre U.A.T. Orasul Breaza – Serviciul Financiar Contabil si D.E.P.A.B.D., pe linia furnizarii de date din Registrul national de evidenta a persoanelor, va remitem un exemplar original al …..

11/06/2021 Anunț de participare la licitația publică pentru închirierea terenului în suprafață de 4 mp, situat în piața orașului Breaza

04/06/2021 PROIECT DE ROTARARE privind aprobarea contului de executie al bugetului local al orasului Breaza pentru anul financiar 2020

Contul de executie al bugetului local al orașului Breaza pentru anul financiar 2020.

ANUNT referitor la elaborarea unui proiect de hotarare cu caracter normativ

03/06/2021 ANUNT COLECTIV Pentru comunicarea prin publicitate Nr. 12165/ 02.06.2021

03/06/2021 Primăria orașului Breaza organizează concurs în ziua de 28.06.2021 ora 10.00- proba practică la sediul instituției, pentru ocuparea postului contractual vacant: 1 post mecanic utilaje grele – Serviciul Transport local și ADP

02/06/2021 Invitație de participare la procedura de achiziție directă pentru: ”Reparație strada Frunzelor, intersecție cu DN1 pe lungime de aproximativ 125m, carosabil și rigole ape pluviale” Ofertele se depun în plic închis, cu adresă de înaintare, la registratura Primăriei, până la data de 08.06.2021 ora 12.00. Pentru documentele transmise prin poșta rapidă specificați data și ora limită de depunere, la operatorul poștal, pentru a nu ajunge după data sau ora limită de depunere. Oferta depusă la o altă adresă sau după data şi ora limită de depunere nu va fi luată în considerare. Rezultatul procedurii va fi comunicat în scris la adresa de e-mail pe care ofertanții o vor specifica ca adresă oficială de corespondență.

Documentatie:

27/05/2021 Comunicat de presa privind vaccinarea

24/05/2021 ANUNT : SPITALUL DE BOLI PULMONARE cu sediul in BREAZA Str. Miron Caproiu, Nr.42-46, Cod Fiscal: 2843469 organizeaza concurs/examen in confomitate cu prevederile art.181 din Lcgea nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii cu modificarile si completarile ulterioare si ale 0.M.S. nr.284/2007 privind aprobarea metodologiei – cadru de organizare si desfasurare a concursurilor I examenelor pentru ocuparea functiilor specifice comitetului director din spitalele publice, cu modificarile si complctarile aduse de 0.M.S. nr.954/24.08.2017, organizeaza concurs/examen pentru ocuparea urmatoarelor functii specificc comitetului director astfel :

07/05/2021 Anunț de participare la licitația publică pentru închirierea terenului în suprafață de 4 mp, situat în piața orașului Breaza

06/05/2021 ANUNT COLECTIV Pentru comunicarea prin publicitate Nr. 8517 / 04.05.2021

23/04/2021 Anunț cu privire la vânzare chioșc metalic în suprafață de 7,20 mp, Str. Republicii, Nr. 21

15/04/2021 Spitalul de Boli Pulmonare, cu sediul în orașul BREAZA, strada Miron Cap roiu nr. 42-46, județul PH, organizează concurs, pentru ocuparea a 2 posturi contractuale

14/04/2021 În vederea atribuirii contractului de achiziție care are ca obiect furnizarea de Produse de papetărie și birotică pentru Primăria Breaza. Ofertele se depun în plic închis, cu adresa de înaintare, la registratura Primăriei, până la data de 22.04.2021 ora 14.00. Pentru documentele transmise prin poșta rapidă specificați data și ora limită de depunere, la operatorul poștal, pentru a nu ajunge după data sau ora limită de depunere. Oferta depusă la o altă adresă sau după data și ora limită de depunere nu va fi luată în considerare. Rezultatul procedurii va fi comunicat în scris la adresa de e-mail pe care ofertanții o vor specifica ca adresă oficială de corespondență.

Formulare           Caiet sarcini papetarie 2021              Centralizator preturi          Contract de furnizare papetarie

13/04/2021 Anunt in vederea atribuirii contractului de achiziție care are ca obiect prestarea Servicii de igienizare și vidanjare toalete ecologice și fose septice amplasate pe domeniul public al orașului Breaza. Ofertele se depun în plic închis cu adresă de înaintare la registratura primăriei până la data de 21.04.2021, ora 14,00. Pentru documentele transmise prin poșta rapidă, specificați data și ora limită de depunere la operatorul poștal, pentru a nu ajunge după ora limită de depunere. Oferta depusă la o altă adresă sau după data și ora limită de depunere nu va fi luată în considerare. Rezultatul procedurii va fi comunicat în scris a adresa de e-mail pe care ofertanții o vor comunica ca adresă oficială de corespondență

31/03/2021  –ANUNT COLECTIV Pentru comunicarea prin publicitate Nr.28799/30.03.2021

26/03/2021 Anunț cu privire elaborarea proiectului de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Poliției Locale la nivelul orașului Breaza.

26/03/2021 Anunț referitor la elaborarea unui proiect de hotărâre cu caracter normativ pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de eliberare a Certificatului/adeverinței de Atestare a Edificării/Extinderii Construcțiilor de pe raza orașului Breaza.

25/03/2021 Anunț cu privire elaborarea proiectului de hotărâre privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele și taxele locale și alte taxe asimilate acestora, precum și amenzile aplicabile începând cu anul 2022.

25/03/2021 Anunț cu privire la dezbaterea și aprobarea consiliului local a proiectului de hotărâre privind aprobarea bugetului local al orașului Breaza și a bugetelor ordonatorilor terțiari de credite, pe anul 2021 și estimări 2022-2024

11/03/2021 – Anunț cu privire la ocuparea unui post contractual temporar vacant de execuție pe perioadă determinată și normă întreagă la Spitalul de Boli Pulmonare Breaza

În vederea atribuirii contractului de achiziție care are ca obiect întocmirea documentației cadastrale și intabularea dreptului de proprietate a terenului în suprafață de 5200 mp, proprietate privată orașului Breaza, str. Republicii, nr. 57. Oferta financiară va fi transmisă pe e-mail-ul primăriei contact@primariabreaza.ro și postat în catalogul electronic Seap, până la data de 01.03.2021 ora 14.00. Ofertele transmise după data și ora limită de depunere nu vor fi luate în considerare. Rezultatul procedurii va fi comunicat în scris la adresa de e-mail pe care ofertanții o vor specifica ca adresă oficială de corespondență.

17/02/2021 – Inspectoratul de Jandarmi Județean Prahova recrutează candidați în vederea participării la concursul de admitere, sesiunea 2021, la cursurile celor doua Scoli Militare de Subofițeri Jandarmi.

Dacă dorești sa urmezi o cariera care sa te definească ca om, în slujba legii și a cetățeanului, atunci ești candidatul ideal pentru a urma cursurile instituțiilor noastre de învățământ !

În perioada 15 – 28.02.2021, la sediul inspectoratului, se pot depune cererile de înscriere. Informații legate de condițiile de recrutare le găsești pe site-ul nostru:  http://www.jandarmeriaprahova.ro/index.html, respectiv pe site-ul celor 2 școli de subofițeri: http://www.scoaladragasani.ro si https://www.jandarmeriafalticeni.ro

Vă așteptăm cu drag! Mult succes!”

-Linkul de unde puteți descărca clipul de promovare al campaniei:https://ciprianmstudio.filemail.com/t/8qfRTdY1

-Linkul Facebook de unde se poate distribui mesajul campaniei:  https://fb.watch/3Hu1hg9r-J/

10/02/2021 Incepand cu data de 09.02.2021 Primaria orasului Breaza distribuie in cadrul POAD 2018-2021, pe listele initiale, ajutoare constand in produse de igiena transa III. Distribuirea pe listele initiale (care cuprind beneficiarii de venit minim garantat si de alocatie pentru sustinerea familiei) se poate realiza in termen de 45 de zile.

12/01/2021 Anunț cu privire la modificarea Legii 248 /2015 privind stimularea participării în învățământul preșcolar a copiilor provenind din familii defavorizate

16/11/2020 ANUNT In cadrul Primariei orasului Breaza, se va organiza examenul de in grad profesional, 1 functie publica de consilier, grad profesional principal

11/11/2020 ANUNT COLECTIV Pentru comunicarea prin publicitate Nr.31540/09.11.2020

29/10/2020 ANUNT COLECTIV Pentru comunicarea prin publicitate Nr.31532/28.10.2020

19/10/2020 Anunț cu lista debitorilor restanți, persoane juridice care înregistrează obligații fiscale restante la bugetul local al orașului Breaza, la data de 19.10.2020

16/10/2020 ANUNT LICITATIE PUBLICA PENTRU INCHIRIERE TEREN proprietate publica a orasului Breaza

06/10/2020 Primaria Breaza,judetul Prahova, angajeaza pe perioada starii de alerta generata de el’ectele pandemiei de COVID- I sofer PSI.

14/09/2020Anunț cu privire la stimularea participării în învățământul preșcolar a copiilor din familiile defavorizate

Anunț cu privire la tichetele sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional

09/09/2020 ANUNT DE PARTICIPARE LA LICITATIA PUBLICA privind vanzarea unui teren proprietate privata a orasului Breaza

27/08/2020 ANUNT COLECTIV Pentru comunicarea prin publicitate Nr.31034/13.08.2020 si PROCES VERBAL Privind indeplinirea procedurii de comunicare prin publicitate Nr.31035/13.08.2020

20/08/2020 ANUNT COLECTIV Pentru comunicarea prin publicitate Nr.31042/19.08.2020 si PROCES VERBAL Privind indeplinirea procedurii de comunicare prin publicitate Nr.31043/19.08.2020

10/08/2020 Invitație de participare la procedura de achiziție directă de lucrări de ” reparații curente străzi cu îmbrăcăminte asfaltică -plombări în orașul Breaza, jud. Prahova.Ofertele se depun în plic închis, cu adresa de înaintare, la registratura Primăriei, până la data de 14.08.2020 ora 11.00. Pentru documentele transmise prin poșta rapidă specificați data și ora limită de depunere, la operatorul poștal, pentru a nu ajunge după data sau ora limită de depunere. Oferta depusă la o altă adresă sau după data şi ora limită de depunere nu va fi luată în considerare. Rezultatul procedurii va fi comunicat în scris la adresa de e-mail pe care ofertanții o vor specifica ca adresă oficială de corespondență.

Documentație:

03/08/2020 Anunț de participare la licitația publică privind vânzarea a trei terenuri proprietate privată a orașului Breaza

28/07/2020 Lista cuprinzdnd rezultatele finale obtinute de candidati la examenul de promovare in grad profesional organizat la data de 24.07.2020

27/07/2020 Invitație de participare la procedura de achiziție directă de lucrări de ,,Modernizare pistă din jurul terenului de sport din ,,Groapă” Parc Brâncoveanu”, oraș Breaza, JUDEȚUL PRAHOVA .Ofertele se depun în plic închis, cu adresa de înaintare, la registratura Primăriei, până la data de 03.08.2020 ora 10.00. Pentru documentele transmise prin poșta rapidă specificați data și ora limită de depunere, la operatorul poștal, pentru a nu ajunge după data sau ora limită de depunere. Oferta depusă la o altă adresă sau după data şi ora limită de depunere nu va fi luată în considerare. Rezultatul procedurii va fi comunicat în scris la adresa de e-mail pe care ofertanții o vor specifica ca adresă oficială de corespondență.

Documentație:  parte scrisă proiect,    parte desenata,   Fișa de date a achiziției, formulare lucrări,    model contract lucrari modernizare pista

27/07/2020 Anunț cu privire la semnarea contractului de execuție lucrări pentru obiectivul de investiții: „Finalizare – rest de executat pentru obiectivul de investiții – Reabilitare, modernizare, extindere și dotare așezământ cultural din orașul Breaza, județul Prahova”

24/06/2020 In cadrul Primariei orasului Breaza, se va organiza  examenul de in grad profesional. Functii pe care vor promova functionarii publici : I functie publica de poritist local , cr.I, grad profesional principal

22/06/2020 Anunt publicitar cu privire la inchirierea unui teren in suprafata de 94.940 mp situat în zona Gara Breaza, punct Moara mozaic- extravilan.

15/06/2020 ANUNT COLECTIV pentru comunicarea prin publicitate In temeiul prevederilor art. 47 alin. (5) lit. b) si ale alin. 6) si (7) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, comunicam ca au fost emise acte administrative fiscale pentru urmatorii contribuabili:

05/06/2020 ANUNT COLECTIV Pentru comunicarea prin publicitate Nr.30293/04.06.2020 si PROCES VERBAL Privind indeplinirea procedurii de comunicare prin publicitate Nr.30294/04.06.2020

27/05/2020 Invitație de participare la procedura de achiziție directă de servicii de “Elaborare expertiză tehnică și studiu geotehnic-alunecare strada Salcâmilor, punct Iancu”. Ofertele pot fi depuse până la data de 04.06.2020, ora 14.00, fie direct la registratura instituției, în plic închis, cu adresă de înaintare, fie prin e-mail la adresa: contact@primariabreaza.ro sau prin poștă la adresa: Primăria orașului Breaza, Str. Republicii, nr. 82B, cod poștal 105400, județul Prahova, tel. 0244/340508 . Pentru documentele transmise prin poștă rapidă specificați data și ora limită de depunere la operatorul poștal, pentru a nu ajunge după data sau ora limită de depunere. Oferta depusă la o altă adresă sau după data şi ora limită de depunere, nu va fi luată în considerare. Rezultatul procedurii va fi comunicat în scris la adresa de e-mail pe care ofertanții o vor specifica ca adresă oficială de corespondență.

Documentație: – Anunț depunere oferta – Formulare – Caiet de sarcini – Fisa de date

08/05/2020 Anunț public cu privire la dezbaterea publică pentru Proiectul Regional de Dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Prahova în perioada 2014-2020

29/04/2020 Anunt conform Ordonantei Militare nr.10 In intervalele orare 07.00-11.00 si 19.00-22.00 circulatia persoanelor care au implinit varsta de 65 de ani, in afara locuintei/gospodariei, este permisa strict pentru urmatoarele motive:

24/04/2020 In cadrul Primariei orasului Breaza, se va organiza examenul cle in grad profesional. Functii pe care vor promova functionarii publici : 1 functie publica de inspector superior

15/04/2020 ANUNT referitor la elaborarea unui proiect de hotarare cu caracter normativ, Autoritatile Publice Locale Breaza, cu sediul in Breaza, str.Republicii, nr.82 B, va aduc la cunostinta faptul ca in sedinta ordinara a Consiliului Local Breaza ce se va destasura in luna aprilie 2020, se va supune dezbaterii si aprobarii consiliului local, proiectul de hotarire privind contul de executie pe anul 2019, initiat de domnul primar Richea Gheorghe. Cei interesati pot trimite in scris propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare privind acest proiect de hotarare, Primariei orasului Breaza, eel tarziu pana la data de 15.05.2020. Acestea se pot depune la registratura generala a primariei sau transmite prin posta clasica, electronica ori fax.

10/04/2020 În vederea atribuirii contractului de achiziție care are ca obiect furnizarea de Produse de papetărie și birotică pentru Primăria Breaza . Ofertele se depun în plic închis, cu adresa de înaintare, la registratura Primăriei, până la data de 16.04.2020 ora 14.00. Pentru documentele transmise prin poșta rapidă specificați data și ora limită de depunere, la operatorul poștal, pentru a nu ajunge după data sau ora limită de depunere. Oferta depusă la o altă adresă sau după data și ora limită de depunere nu va fi luată în considerare. Rezultatul procedurii va fi comunicat în scris la adresa de e-mail pe care ofertanții o vor specifica ca adresă oficială de corespondență.

Documentație

07/04/2020 În vederea atribuirii contractului de achiziție care are ca obiect prestarea de Servicii de igienizare și vidanjare toalete ecologice și fose septice amplasate pe domeniul public al orașului Breaza. Ofertele se depun în plic închis, cu adresa de înaintare, la registratura Primăriei, până la data de 14.04.2020 ora 14.00. Pentru documentele transmise prin poșta rapidă specificați data și ora limită de depunere, la operatorul poștal, pentru a nu ajunge după data sau ora limită de depunere. Oferta depusă la o altă adresă sau după data și ora limită de depunere nu va fi luată în considerare. Rezultatul procedurii va fi comunicat în scris la adresa de e-mail pe care ofertanții o vor specifica ca adresă oficială de corespondență.

07/04/2020 ANUNT PUBLICITAR Consiliul Local al orasului Breaza, str. Republicii, nr. 82 B, tel: 0244/340.508, fax: 0244/340.528, e-mail:contact@primariabreaza.ro anunta declansarea procedurii de atribuire a autorizafiilor taxi disponibile.

06/04/2020 SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENTA A PERSOANELOR BREAZA, JUD. PRAHOVA aduce la cunostinta publicului urmatoarele precizari: in conformitate cu prevederile art. 33/\2, alin. (1) din O.U.G. nr. 34/2020, se stabileste ca:

24/03/2020 În conformitate cu prevederile Ordonanței Militare nr. 2/2020 privind măsurile de prevenire a
răspândirii COVID-19, am atașat modelele formularelor ce trebuie prezentate organelor de control
abilitate, la deplasările efectuate în afara locuinței.
Respectați prevederile legale și evitați deplasările în afara domiciliului.

Declarație parasire domiciliuModel adeverință angajatorModel declarație peproprie răspundere

20/03/2020 INCEPAND CU DATA DE 01.04.2020 CARP.BREAZA ISi INTRERUPE . ACTIVITATEA PANA PE DATA DE 22.04.2020 CU POSIBILITATEA CA PERIOADA SA SE PRELUNGEASCA PANA LA 0 DATA ULTERIOARA.

19/03/2020 ANUNT referitor la elaborarea unui proiect de hotarare cu caracter normativ

18/03/2020 PROCES VERBAL Privind indeplinirea procedurii de comunicare prin publicitate Nr.29612/17.03.2020

ANUNT COLECTIV Pentru comunicarea prin publicitate Nr.29611/17.03.2020

12/03/2020 Hotărârea nr. 2 a Comitetului Local pentru Situații de Urgență

12/03/2020 Hotărârea nr. 1 a Comitetului Local pentru Situații de Urgență

10/03/2020 Invitație de participare la procedura de achiziție directă de lucrări de SISTEM DE SUPRAVEGHERE VIDEO-PT ȘI LUCRARE .Ofertele se depun în plic închis, cu adresa de înaintare, la registratura Primăriei, până la data de 20.03.2020 ora 10.00. Pentru documentele transmise prin poșta rapidă specificați data și ora limită de depunere, la operatorul poștal, pentru a nu ajunge după data sau ora limită de depunere. Oferta depusă la o altă adresă sau după data și ora limită de depunere nu va fi luată în considerare. Rezultatul procedurii va fi comunicat în scris la adresa de e-mail pe care ofertanții o vor specifica ca adresă oficială de corespondență.

Documentație: Caiet de sarcini Fisa de date Formulare lucrari Model contract camere supraveghere

Clarificare 1 Clarificare 2

05/03/2020 Anunț publicitar în vederea vânzării unor bunuri sechestrate Anunț cu privire la vânzarea unor bunuri imobile – chioșc metalic, str. Republicii, nr. 21, Breaza

Anunț cu privire la vânzarea unor bunuri imobile – chioșc metalic, str. Republicii, nr. 21, Breaza

05/03/2020 Anunț cu privire la concesionarea unui teren pe strada Victoriei, fn, în suprafața de 22 mp, pentru amplasarea unui chioşc în vederea comercializării de legume și fructe.

27/02/2020 Anunț referitor la elaborarea unui proiect de hotărâre cu caracter normativ privind revizuirea Regulamentului Local de Urbanism aferent Planului Urbanistic General al orașului Breaza, aprobat prin HCL nr. 15/2007

Anunt colectiv pentru comunicare prin publicitate Nr. 47400/26.02.2020

24/02/2020 Referitor la elaborarea unui proiect de hotărâre cu caracter normativ pentru completarea Regulamentului de organizare, funcționare și autorizare a transportului în regim de taxi și în regim de închiriere, aprobat prin HCL nr. 124/31.08.2017

30/01/2020 ANUNT In perioada 28.01.2020 – 11 .02.2020 Primaria oraSului Breaza acorda produse de igiena pe baza listelor suplimentare, din stocul ramas dupa distribuirea pe baza listelor initiale, conform prevederilor Hotararii nr. 784/04.10.2018 pentru stabilirea unor masuri necesare implementarii Programului operational Ajutorarea persoanelor defavorizate-POAD 2019- 2020;

28/01/2020 Anunț cu privire la concesionarea unui teren în suprafață de 22 mp situat în Piața orașului Breaza, strada Victoriei, FN, județul Prahova

17/01/2020 Anunt referitor la elaborarea unui proiect de hotarare cu caracter normativ privind aprobarea bugetului local al orasului Breaza si a bugeteleor ordonatorilor tertiari de credite pe anul 2020

15/01/2020 Anunturi privind vanzare bunurilor imobile luna Ianuarie

15/01/2020 ANUNT COLECTIV Pentru comunicarea prin publicitate Nr.28628/15.01.2020

24/12/2019 ANUNT referitor la elaborarea unui proiect de hotarare cu caracter normativ Autoritatile Publice Locale Breaza, cu sediul in Breaza, str.Republicii, nr.82 B, va aduc la cunostinta faptul ca in sedinta ordinara ce se va desfasura in luna ianuarie 2020, se va supune dezbaterii si aprobarii consiliului local, proiectul de hotarare privind instituirea taxei speciale de salubrizare in cazul prestatiilor de care beneficiaza utilizatorii fara contract de prestari servicii din orasul Breaza si aprobarea Regulamentului de stabilire si aplicare a taxei Speciale de salubrizare , initiat de domnul primar Richea Gheorghe. Cei interesati pot trimite in scris propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare pri vind acest proiect de hotarare, Primariei orasului Breaza, cel tarziu pana la data de 15.01.2020. Acestea se pot depune la registratura generala a primariei sau transmise prin posta clasica, electronica ori fax.

24/12/2019 Invitație de participare la procedura de achiziție directă de lucrări de SISTEM DE SUPRAVEGHERE VIDEO-PT ȘI LUCRARE .Ofertele se depun în plic închis, cu adresa de înaintare, la registratura Primăriei, până la data de 16.01.2020 ora 10.00. Pentru documentele transmise prin poșta rapidă specificați data și ora limită de depunere, la operatorul poștal, pentru a nu ajunge după data sau ora limită de depunere. Oferta depusă la o altă adresă sau după data şi ora limită de depunere nu va fi luată în considerare. Rezultatul procedurii va fi comunicat în scris la adresa de e-mail pe care ofertanții o vor specifica ca adresă oficială de corespondență.

Documentatie: -Caiet de sarcini, -Fișa de date a achiziției, -Formulare lucrari -Model contract camere supraveghere

Clarificare 1

Clarificare 2

17/12/2019 ANUNT COLECTIV Pentru comunicarea prin publicitate Nr. 32515/V/B/12/16/12/2019

10/12/2019 – Anunt privind vânzarea bunurilor imobile luna Decembrie

02/12/2019 Lista cuprinzand rezultatele finale obtinute de Candidati la examenul de promovare in grad profesional organizat la data de 02.12.2019

12/11/2019 Invitatie de participare la procedura de achizitie directa de: Reparații : Aleea Parcului – 45m lungime, oraș Breaza, jud.Prahova Fundătura Liliacului – 120m lungime, oraș Breaza, jud.Prahova Strada Eternității – 390 m.p suprafață, oraș Breaza, jud.Prahova Strada Gen. I Manolescu – 1850 m.p suprafață, oraș Breaza, jud.Prahova Ofertele se depun în plic închis, cu adresa de înaintare, la registratura Primăriei, până la data de 18.11.2019 ora 12.00. Pentru documentele transmise prin poșta rapidă specificați data și ora limită de depunere, la operatorul poștal, pentru a nu ajunge după data sau ora limită de depunere. Oferta depusă la o altă adresă sau după data şi ora limită de depunere nu va fi luată în considerare. Rezultatul procedurii va fi comunicat în scris la adresa de e-mail pe care ofertanții o vor specifica ca adresă oficială de corespondență.

Documentație: – Fișa de date a achiziției       – Formatul Contractului de lucrări     – Formulare              – Parte scrisa  – Aleea Parcului, Fdt. Liliacului,Str. Eternității si Str. Gen. I Manolescu

12/11/2019 ANUNT COLECTIV Pentru comunicarea prin publici tate Nr.32219112.11.2019

05/11/2019 – Anunt privind vânzarea bunurilor imobile luna Noiembrie

31/10/2019 LISTA debitori persoane juridice care inreglstreaza obligatii fiscale restante Ia bugetul local al orasului Breaza Ia finalul trimestrului Ill al anului 2019, peste plafonul sumei de 2500 lei cf.disp.art.162 din Legea nr.207 /2015 privind codul de procedura fiscala si HCL nr.23/28.03.2019

31/10/2019 In cadrul Primariei orasului Breaza, se va organiza examenul de promovare in grad profesional. Functii pe care vor promova functionarii publici : 1 functie de politist local clasa I grad profesional superior Pentru a participa se cer urmatoarele conditii

30/10/2019 ANUNT Autoritatile Publice Locale Breaza, cu sediul in Breaza, str.Republicii, nr.82 B, va aduc la cunostinta faptul ca in sedinta ordinara ce se va desfasura in luna noiembrie 2019, se va supune dezbaterii si aprobarii consiliului local, Proiectul de hotarare privind acordarea unor facilitati fiscale, proiect initiat de dl.Gheorghe Richea, Primarul orasului Breaza

29/10/2019 Anunț referitor la elaborarea proiectului de hotărâre privind acordarea unor facilități fiscale

24/10/2019 Invitație de participare la procedura de achiziție directă de LOCURI DE JOACĂ PENTRU COPII, PARC BRÂNCOVEANU, ORAȘ BREAZA, JUD. PRAHOVA Ofertele întocmite conform documentației de atribuire se vor depune în  catalogul SEAP,  până la data de 31.10.2019 ora 11.00. Se va transmite pe mail
contact@primariabreaza.ro poziția de catalog la care ați postat oferta respectivă și oferta integral, până la aceeași data , 31.10. 2019.  ora, 11.00. Rezultatul procedurii va fi comunicat în scris la adresa de
e-mail menționat în datele societății înscrise in SEAP.
Anexăm: Proiect tehnic,  Liste de cantități, Fisa de date a achiziției,formulare si model contract .

Documentație:

Proiect tehnic  Fisa date Formular contract  Liste cantitățiFormulare

08/10/2019 – Anunt privind vânzarea bunurilor imobile nr.31868/04/10/2019, 31867/04/10/2019,31872/04/10/2019.

07/10/2019 Lista cuprinzand rezultatele finale pentru ocuparea postului temporar vacant de muncitor calificat in cadrul Serviciului Transport Local si ADP concurs organizat in data Afisat azi, 07.10.2019, ora 13,oo la sediul Primariei Breaza. de 07.10.2019

01/10/2019 Invitație de participare la procedura de achiziție directă de REPARATII PRIN ASFALTARE STR. VASILE ALECSANDRI, ORAS BREAZA, JUDETUL PRAHOVA, conform documentație atașată.Ofertele se depun în plic închis, cu adresa de înaintare, la registratura Primăriei, până la data de 04.10.2019 ora 10.00. Pentru documentele transmise prin poșta rapidă specificați data și ora limită de depunere, la operatorul poștal, pentru a nu ajunge după data sau ora limită de depunere. Oferta depusă la o altă adresă sau după data şi ora limită de depunere nu va fi luată în considerare. Rezultatul procedurii va fi comunicat în scris la adresa de e-mail pe care ofertanții o vor specifica ca adresă oficială de corespondență
Documentație:
-Liste de cantitati lucrari
-Formulare lucrari reparatii
-Formular contract reparatii
-Fisa de date
-Caiet de sarcini reparatii

30/09/2019 Lista cuprinzand rezultatele selectiei dosarelor pentru ocuparea postului temporar vacant de muncitor calificat in cadrul Serviciului transport Local si ADP concurs organizat in data de 07.10.2019

30/09/2019 În vederea atribuirii contractului de achiziție care are ca obiect serviciile de evaluare bunuri mobile și imobile sechestrate în cadrul procedurii de executare silită, operatorii economici interesați sunt invitați să-ți depună oferta conform caietului de sarcini anexat. Pentru a asigura identificarea ofertelor de preț în catalogul SEAP, operatorii economici sunt rugați să transmită un email la adresa contact @primariabreaza.ro în care să confirme încărcarea ofertei, să menționeze denumirea poziției, data și ora la care a fost postată oferta în catalogul SEAP (printscreen). Documentele de calificare și oferta financiară vor fi solicitate de autoritatea contractantă numai pentru ofertantul declarat câștigător. Data limită de postare a ofertei de preț în Seap este 07.10.2019, ora 13.00. Eventualele clarificări vor fi trimise pe adresa de email contact @primariabreaza.ro. Răspunsurile vor fi publicate pe site-ul www.primariabreaza.ro, secțiunea Anunțuri.
Documentație:
– Caiet de sarcini
– Model contract
– Formulare

20/09/2019 Lista cuprinzand rezultatele finale obtinute de candidati la examenul de promovare in functia publica de conducere sef birou – Urbanism si Amenajarea Teritoriului organizat Ia data de 20.09 .20L9

20/09/2019 Primaria orasului Breaza Judetul Prahova, organizeaza concurs Ia sediul institutiei noastre pentru ocuparea postului temporar vacant de muncitor calificat in cadrul Serviciului Transport Local si ADP. Denumirea postului – muncitor calificat temporar vacant, perioada determinata

19/09/2019 Anunț colectiv pentru comunicare prin publicitate NR. 31569/18.09.2019

12/09/2019 Lista cuprinzand rezultatele selectiei dosarelor pentru promovare in functia de conducere -sef birou , concurs organizat in data de 20.09.2019

03/09/2019 –  Anunt colectiv nr.31190/03/09/2019

Anunt privind vânzarea bunurilor imobile nr.31192/03/09/2019, nr.31193/03/09/2019, nr.31194/03/09/2019 ,nr.31195/03/09/2019.

23/08/2019 Invitație de participare la procedura de achiziție directă de LOCURI DE JOACĂ PENTRU COPII ÎN CARTIERELE  DRUM NOU ȘI PODU-VADULUI Ofertele întocmite conform documentațieide atribuire se vor depune în  catalogul SEAP, inclusiv încărcare fișier oferta în SEAP,  până la data de 29.08.2019 ora 11.00. Se va transmite pe mail contact@primariabreaza.ro poziția de catalog la care ați postat oferta respective, pana la aceeași data  29.08. 2019.  ora, 11.00.. Rezultatul procedurii va fi comunicat în scris la adresa de e-mail menționat în datele societății înscrise in SEAP.
Documentație:

-caiet de sarcini loc de joaca cartiere
-fisa de date loc de joaca
-formular contract loc de joaca
-Formulare loc de joaca

22/08/2019 –Anunț colectiv pentru comunicare prin publicitate NR. 12587/IIE24/22.08.2019

22/08/2019 –Invitație de participare la procedura de achiziție directă de Aparatură și echipamente pentru servicii medicale, Beneficiar-Spitalul de Boli Pulmonare Breaza Ofertele se depun în plic închis, cu adresa de înaintare, la registratura Primăriei, până la data de 30.08.2019 ora 10.00. Pentru documentele transmise prin poșta rapidă specificați data și ora limită de depunere, la operatorul poștal, pentru a nu ajunge după data sau ora limită de depunere. Oferta depusă la o altă adresă sau după data şi ora limită de depunere nu va fi luată în considerare. Rezultatul procedurii va fi comunicat în scris la adresa de e-mail pe care ofertanții o vor specifica ca adresă oficială de corespondență.
Documentație:
Caiet de sarcini
Fisa de date a achiziției
Formulare
Model contract furnizare

– Clarificare

19/08/2019  -Anunt pentru promovare in functia publica de conducere: -Sef birou Urbanism si Amenajarea Teritoriului

Lista cuprinzand rezultatele finale obtinute de candidati la examenul de promovare in grad profesional organizat la data de 19.08.2019

05/08/2019 Lista cuprinzand rezultatele finale pentru ocuparea postului de INSPECTOR DEBUTANT in cadrul Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta concurs organizat in data de 05.08.2019

01/08/2019 ANUNT PRIVIND VANZAREA BUNURILOR IMOBILE ANUL 2019, LUNA lULlE

31/07/2019 ANUNŢ COLECTIV PERSOANE JURIDICE pentru comunicare prin publicitate NR. 30608V/B/12/26/07/2019

24/07/2019 – LISTA debitorilor – persoane juridice care înregistrează obligaţii fiscale restante la bugetul local la data de 24.07.2019, precum şi cuantumul acestor obligaţii

19/07/2019 – Primariei orasului Breaza, organiza examenul de promovare in grad profesional. Functii pe care vor promova functionarii publici: 1 functie de politist local clasa I grad profesional principal

17/07/2019 – In ziua de 25, luna iulie, anul 2019, ora 13, in oraşul Breaza str. Republicii nr.82B, jud. Prahova, se vor vinde la licitaţie următoarele bunuri mobile , proprietate a debitorului SC LAZARD INVEST AND TRADE INC, licitaţia a II a:

12/07/2019 – Anunț – proiect de hotărâre privind aprobarea normelor și regimului contravențiilor privind buna gospodărire și înfrumusețare a orașului Breaza, jud. Prahova

ANUNT Primaria orasului Breaza organizeaza concurs in ziua de 05.08.2019 ora 10.oo – proba scrisa si 07.08.2019 ora 12.oo proba de interviu la sediul institutiei, pentru ocuparea postului vacant de Inspector protectie civila debutant in cadrul Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta

02/07/2019 Anunț cu privire la proiectul de hotărâre pentru aprobarea documentației în vederea delegării prin concesiune a gestiunii activității de dezinsecție, deratizare și dezinfecție din cadrul serviciului de salubrizare al orașului Breaza, jud. Prahova

02/07/2019 ANUNŢ individual pentru comunicare prin publicitate Nr. 29988/V/B/02/07/2019.

01/07/2019 Invitatie de participare la procedura de achizitie directa de Reparatii : Strada Victoriei – 170m lungime,oras Breaza, jud.Prahova si  Strada Caraiman – 267m lungime, oras Breaza, jud.Prahova Ofertele se depun în plic închis, cu adresa de înaintare, la registratura Primăriei, până la data de 09.07.2019 ora 12.00. Pentru documentele transmise prin poșta rapidă specificați data și ora limită de depunere, la operatorul poștal, pentru a nu ajunge după data sau ora limită de depunere. Oferta depusă la o altă adresă sau după data şi ora limită de depunere nu va fi luată în considerare. Rezultatul procedurii va fi comunicat în scris la adresa de e-mail pe care ofertanții o vor specifica ca adresă oficială de corespondență.
Fișa de date a achiziției Parte scrisa+Parte desenata+Expertiza tehnica+Cantitati lucrari+Caiete de sarcini – Victoriei  ⇒Parte scrisa+Parte desenata+Expertiza tehnica+Cantitati lucrari+Caiete de sarcini – Caraiman  ⇒Formatul Contractului de lucrări  ⇒Formulare

21/06/2019 referitor la elaborarea unui proiect de hotărâre privind aprobarea propunerii de „Criterii pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe şi în repartizarea locuinţelor destinate închirierii” construite prin ANL în oraşul Breaza

21/06/2019 ANUNŢ COLECTIV pentru comunicare prin publicitate Nr. 29882/20/06/2019.

11/06/2019  Anunț cu privire la vânzarea unor bunuri imobile

11/06/2019 Invitație de participare la procedura de achiziție directă de Lucrări de reparații prin plombare străzi, oraș Breaza, jud. Prahova Ofertele se depun în plic închis, cu adresa de înaintare, la registratura Primăriei, până la data de 19.06.2019 ora 10.00. Pentru documentele transmise prin poșta rapidăspecificați data și ora limită de depunere, la operatorul poștal, pentru a nu ajunge după data sau ora limită de depunere. Oferta depusă la o altă adresă sau după data şi ora limită de depunere nu va fi luată în considerare. Rezultatul procedurii va fi comunicat în scris la adresa de e-mail pe care ofertanții ovor specifica ca adresă oficială de corespondență
Caiet de sarcini  ⇒ Fisa de date   ⇒Formular contract  ⇒ Formulare lucrări

06/06/2019 Invitație de participare la procedura de achiziție directa de  Reparații : Strada Victoriei – 170m lungime, oraș  Breaza, jud. Prahova si Strada Caraiman – 267m lungime, oraș Breaza, jud. Prahova Ofertele se depun în plic închis, cu adresa de înaintare, la registratura Primăriei, până la data de 18.06.2019 ora 10.00. Pentru documentele transmise prin poșta rapidă specificați data și ora limită de depunere, la operatorul poștal, pentru a nu ajunge după data sau ora limită de depunere. Oferta depusă la o altă adresă sau după data şi ora  limită de depunere nu va fi luată în considerare. Rezultatul procedurii  va fi comunicat în scris la adresa de e-mail pe care ofertanții o vor specifica ca adresă oficială de corespondență.

-fisa de date a achizițieiParte scrisa+Parte desenata+Expertiza tehnica+Cantitati lucrari+Caiete de sarcini – Victoriei  ⇒Parte scrisa+Parte desenata+Expertiza tehnica+Cantitati lucrari+Caiete de sarcini – Caraiman  ⇒Formatul Contractului de lucrări  ⇒Formulare

30/05/2019 Anunț referitor la proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea HCL nr. 18/2017 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului public de salubrizare din orașul Breaza

16/05/2019 ANUNŢ COLECTIV pentru comunicare prin publicitate Nr. 29565/15/05/2019.

15/05/2019 Rezultat Final Evaluare proiect Centru Cultural

14/05/2019 Licitație publica cu strigare pentru închirierea unui teren in suprafața de 967 mp, proprietate privata a orașului Breaza, situat in Breaza, Fdt. Teilor, FN

02/05/2019 DISPOZITIE privind aprobarea caietului de obiective si a regulamentului pentru organizarea si desfasurarea analizei noului proiect de management depus de domnul Cazan Alexandru , manager al Ccntrului Cultural ,,Ion Manolescu” Breaza urmare reorganizarii ca lnstitutie publica de spectacole si concerte

25/04/2019 DISPOZITIE privind delimitarea sectiilor de votare in orasul Breaza in vederea desfasurarii alegerilor pentru Parlamentul European din data de 26 mai 2019

23/04/2019 În vederea atribuirii contractului de achiziție care are ca obiect furnizarea de produse de papetărie și birotică pentru Primăria Orașului Breaza, operatorii economici interesați sunt invitați să-ți depună oferta conform caietului de sarcini anexat. Caiet de sarcini – Centralizator prețuri – Model contract – Formulare Pentru a asigura identificarea ofertelor de preț în catalogul SEAP, operatorii economici sunt rugați să transmită un email la adresa contact @primariabreaza.ro în care să confirme încărcarea ofertei, să menționeze denumirea poziției, data și ora la care a fost postată oferta în catalogul SEAP (printscreen). Documentele de calificare și oferta financiară vor fi solicitate de autoritatea contractantă numai pentru ofertantul declarat câștigător. Data limită de postare a ofertei de preț în SEAP este 03.05.2019, ora 12.00. Eventualele clarificări vor fi trimise pe adresa de email contact @primariabreaza.ro. Răspunsurile vor fi publicate pe site-ul www.primariabreaza.ro, secțiunea Anunțuri.

Documentație:

⇒ Caiet de sarcini – Formulare – Contract

19/04/2019 În vederea atribuirii contractului de achiziţie care are ca obiect  prestarea  Servicii de  igienizare și vidanjare toalete ecologice și fose septice amplasate pe domeniul public al orașului Breaza – Reluare.Operatorii economici interesați sunt rugați să transmită un email la adresa contact@primariabreaza.ro în care să confirme încărcarea ofertei, cu denumirea: „Servicii de igenizare și vidanjare toalete ecologice și fose septice Primăria Breaza” iar la rubrica DESCRIERE se va menționa: „Conform anunțului de publicitate nr._______din data de______” (se va nota numarul anunțului publicat de autoritatea contractantă din catalogul SICAP) (printscreen). Data limită de publicare a ofertei pe site-ul www. e-licitatie.ro, este 23.04.2019, ora 12,00. Ofertele publicate în alt termen decât cel oferit de către Autoritatea
Contractantă, respectiv între data publicării anunțului și termenul limită de primire oferte, nu vor fi luate în considerareDocumentele de calificare și oferta financiară vor fi solicitate de autoritatea contractantă numai pentru ofertantul selectat din catalogul SEAP.

Documentație:

Caiet de sarcini – Formulare – Contract

15/04/2019 Anunț cu privire la aprobarea contului de execuție al bugetului local al orașului Breaza pentru anul financiar 2018

12/04/2019 În vederea atribuirii contractului de achiziţie care are ca obiect  prestarea  Servicii de  igienizare și vidanjare toalete ecologice și fose septice amplasate pe domeniul public al orașului Breaza.
Operatorii economici interesați sunt rugați să transmită un email la adresa contact@primariabreaza.ro în care să confirme încărcarea ofertei, cu denumirea: „ Contract Servicii de igenizare și vidanjare toalete
ecologice și fose septice Primăria Breaza” iar la rubrica DESCRIERE se va menționa: „Conform anunțului de publicitate nr._______din data de______” (se va nota numarul anunțului publicat de autoritatea
contractantă din catalogul SICAP) (printscreen). Data limită de publicare a ofertei pe site-ul www. e-licitatie.ro, este 18.04.2019, ora 12,00. Ofertele publicate în alt termen decât cel oferit de către Autoritatea Contractantă, respectiv între data publicării anunțului și termenul limită de primire oferte, nu vor fi luate în considerare
Documentele de calificare și oferta financiară vor fi solicitate de autoritatea contractantă numai pentru ofertantul selectat din catalogul SEAP.

Documentație:
Caiet de sarcini – Formulare – Contract

Clarificare

11/04/2019 Prin prezenta, vă facem cunoscute prevederile art. 5 -7 din HCL nr. 18/2011, potrivit cărora: „”Toţi agenţii economici, care desfăşoară în prezent activitate comercială şi servicii de piaţă pe raza oraşului Breaza, sunt obligaţi să solicite acordul primarului/autorizaţia de funcţionare pentru fiecare punct de lucru deschis în această localitate şi deasemenea au obligaţia să afişeze datele de identificare ale firmei(denumire, CUI, obiectul de activitate) pe un panou luminos, în suprafaţă de minim 0.5mp””.

10/04/2019 Anunț publicitar la procedura de achiziție directă privind activitatea de MĂTURAT MANUAL ȘI ÎNTREȚINERE CURĂȚENIE a CĂILOR PUBLICE din orașul BREAZA, jud. Prahova Orașul Breaza intenționează să achiziționeze prestarea serviciilor de salubrizare, respectiv activitatea de măturat manual și întreținere curățenie căi publice pentru o perioadă de 2 luni, cu drept de prelungire, dacă până la data expirării nu a fost finalizată procedura de concesionare a serviciului, cu condiția încadrării în valoarea totală estimată a contractului. Operatorii economici interesați vor depune oferta în plic închis, la Registratura Primăriei, str. Republicii, nr. 82B, până la data de 17.04.2019, orele 11.30.

Documentație:
fisa de date a achiziției caiet de sarcini model contract modele formulare

Clarificare

08/04/2019 Lista cuprinzand rezultatele concursului de promovare organizat in data de 05.04.2019

05/04/2019  Lista debitorilor persoane juridice care Inregistreaza obligatii fiscale restante la bugetul local al orasului Breaza la finalul trimestrului I al anului 2019, peste plafonul sumei de 2500 lei, in conformitate cu dispozifiile art. 162 din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedura fiscala si HCL nr.23/28.03.2019

02/04/2019 Lista cuprinzând rezultatele selecţiei dosarelor pentru promovare in grad profesional, concurs organizat in data de 05.04.2019

19/03/2019 referitor la elaborarea proiectului de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pe anul 2020

19/03/2019 referitor la elaborarea proiectului de hotărâre privind aprobarea bugetului local al orașului Breaza și a bugetelor ordonatorilor terțiar de credite, pe anul 2019

18/03/2019 ANUNŢ COLECTIV pentru comunicare prin publicitate Nr 76364/ 18.03.2019

15/03/2019 Licitaţie publică cu strigare a două spaţii comerciale (chioşcuri), în suprafaţă utilă de 2,70 mp/fiecare situate în incinta staţiilor de transport în comun din oraşul Breaza, judeţul Prahova.

05/03/2019 ANUNŢ COLECTIV pentru comunicare prin publicitate Nr 3260/ 05.03.2019

04/03/2019 Anunt promovare in grad profesional

21/02/2019 Anuntul colectiv nr.28423/18/02/2019 si procesul verbal de comunicare prin publicitate nr.28426/20/02/2019

11/02/2019 Anunt individual pentru comunicarea prin publicitate

08/02/2019 Licitație publică cu strigare a două spații comerciale (chioșcuri),in suprafață utilă de 2,70 mp/fiecare situate în incinta stațiilor de transport în comun din orașul Breaza, județul Prahova.

04/02/2019 Lista cuprinzdnd rezultatele finale pentru concursul de ocupare a functiei publice de consilier superior in cadrul Compartimentului Achizitii Publice si Investitii din data de 04.02 .20L9

28/01/2019 Lista cuprinzând rezultatele selecţiei dosarelor pentru ocuparea funcţiei de consilier superior in cadrul Compartimentului Achiziţii Publice si Investiţii organizat in Afişat azi, 28.01.2019, ora 15,3o la sediul Primăriei Breaza. data de 04.02.2019

23/01/2019 Lista cuprinzand rezultatele finale pentru ocuparea postului de sofer in cadrul Serviciului Transport Local si ADP concurs organizat in data de 23.01.20L9

17/01/2019 Lista privind selectia dosarelor pentru concursul pentru ocuparea postului de sofer

04/01/2019 Primaria orasului Breaza, Judetul Prahova, organizeaza concurs la sediul institutiei noastre pentru ocuparea functiei publice vacante de consilier superior in cadr

ul Compartimentului Achizitii Publice si Investii

27/12/2018 Lista cuprinzând rezultatele finale pentru

examenul de promovare in functia de inginer in cadrul Compartimentului Agricol si Cadastru, concurs organizat in data de 21.12.2018

27/12/2018 Primaria orasului Breaza organizeaza concurs in ziua de 23.01.2019ora 10.00 – proba practica la sediul institutiei, pentru ocuparea postului contractual vacant : 1 post sofer – Serviciul Transport local si ADP

18/12/2018 Lista cuprinzând rezultatele finale pentru ocuparea postului de şofer in cadrul Serviciului SVSU si postului de şofer in cadrul Serviciului Transport Local si ADP concurs organizat in data de 18.12.2018

17/12/2018  Anunt colectiv pentru comunicarea prin publicitate

17/12/2018   Anunț cu privire la declanșarea procedurii de atribuire a autorizațiilor taxi disponibile

14/12/2018  Anunț referitor la elaborarea unui proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de obținere a „Certificatului de Atestare a Edificării/Extinderii Construcțiilor”

12/12/2018 Anunț cu privire la elaborarea unui proiect de hotărâre cu caracter normativ pentru aprobarea Regulamentului privind modalitatea de consultare, la cererea solicitanților certificatelor de urbanism, a documentațiilor de urbanism și amenajarea teritoriului, precum și celelalte reglementări care au stat la baza emiterii certificatelor de urbanism.

10/12/2018 Invitație de participare la procedura de achiziție directă a „PLATFORME SUPRATERANE DE COLECTARE SELECTIVA A DESEURILOR,,Oferta întocmită conform documentație de atribuire anexată, se va încărca în SEAP în secțiunile puse la dispoziție de catalog, până la data de. 14.12.2018,
orele 10.30.
Operatorii economici care depun oferta sunt rugați să transmită un e-mail la adresa contact@primariabreaza.ro în care să confirme încărcarea ofertei, cu denumirea: PLATFORME SUPRATERANE DE COLECTARE
SELECTIVA A DESEURILOR iar la rubrica DESCRIERE se va menționa: „Conform anunțului de publicitate nr._______din data de______” (se va nota numărul anunțului publicat de autoritatea contractantă din catalogul SEAP). Ofertele publicate în alt termen decât cel oferit de către Autoritatea Contractantă, respectiv între data publicării anunțului și termenul limită de primire oferte, nu vor fi luate în considerare.

Documentație:
Fisa de date a achiziției Caiet de sarcini Model contractFormulare

07/12/2018 Lista cuprinzând rezultatele selecţiei dosarelor pentru ocuparea postului de şofer in cadrul Serviciului SVSU si postului de şofer in cadrul Serviciului Transport Local si ADP concurs organizat in data de 18.12.2018

04/12/2018 Rezultatele concursului pentru ocuparea functieie de director club sportiv orasenesc „Tricolorul” Breaza

04/12/2018 Primaria oraşului Breaza, Judeţul Prahova, organizează examen de promovare într-o funcţie pentru care este prevăzut un nivel de studii superior prin transformarea postului din statul de funcţii în care salariatul, personal contractual este încadrat ,într-un post prevăzut cu studii superioare , al cărui grad profesional este imediat superior celui de debutant, cu menţinerea gradaţiei avute la data promovării. Funcţia detinuta – protectionist silvic in cadrul Comp. Agricol si Cadastru Funcţia dupa promovare – inginer in cadrul Comp. Agricol si Cadastru Condiţiile specifice a absolvit studii superioare cu diploma de licenţa in domeniul in care isi desfasoara activitatea respectiv – Universitatea de Stiinte Agronomice Bibliografie

03/12/2018 Anunț publicitar  la procedura de achiziție directă de REPARAȚII CASĂ DOMENIUL PRIVAT STR ȘTEFAN CEL MARE, NR. 35 B ORAȘ BREAZA (Reparații acoperiș)
Operatorii economici care depun oferta  sunt rugați să transmită un e-mail la adresa contact@primariabreaza.ro în care să confirme încărcarea ofertei, cu denumirea:
REPARAȚII CASĂ DOMENIUL PRIVAT STR ȘTEFAN CEL MARE, NR. 35 B ORAȘ BREAZA (Reparații acoperiș),” iar la rubrica DESCRIERE se va menționa: „Conform anunțului de publicitate nr._______din data de______” (se va nota numarul anunțului publicat de autoritatea contractantă din catalogul
SEAP). Data limită de publicare a ofertei pe site-ul www. e-licitatie.ro, este 07.12.2018, orele 11.30 Ofertele publicate în alt termen decât cel oferit de către Autoritatea Contractantă, respectiv între data publicării anunțului și termenul limită de primire oferte, nu vor fi luate în considerare.
Clarificare 1
Documentație:
fisa de date a achiziției + model contract + proiect tehnic  formulare  piese desenate

28/11/2018 Lista cuprinzând rezultate selecţie dosare si analiza plan management depuse de candidaţii pentru funcţia de director Club Sportiv Orasenesc „Tricolorul” Breaza

22/11/2018 Lista cuprinzând rezultatele finale obţinute de candidaţi la concursul organizat pentru ocuparea funcţiilor de inspector debutant in cadrul Comp.Agricol si Cadastru

22/11/2018 Primaria oraşului Breaza organizează concurs in ziua de 18.12.2018 ora 10.00 – proba practica la sediul instituţiei, pentru ocuparea următoarelor posture contractuale vacante : Denumirea posturilor : 1 post şofer – Serviciul pentru Situatii de Urgenta 1 post şofer – Serviciul Transport local si ADP

19/11/2018 Lista cuprinzând rezultatele proba scrisa obţinute de candidaţi la concursul pentru ocuparea functiei de inspector debutant organizat la data de 19.11.2018

12/11/2018 Lista cuprinzând rezultatele selectiei dosarelor pentru ocuparea functiei de inspector debutant in cadrul Compartimentului Agricol si Cadastru, concurs organizat in data de 19.11.2018

07/11/2018  Concurs pentru ocuparea funcției vacantă de conducere de director al Clubului Sportiv „Tricolorul” Breaza, aflat în subordinea Consiliului Local al Orașului Breaza, functie cu contract de management

23/10/2018  Anunț publicitar  la procedura de achiziție directă de ,, Reparație prinasfaltare DJ 206 (str. Tălii) de la DJ 101R( str. 30 Decembrie ) până în Punct Plai Belia, oraș Breaza – pe o lungime de 750 ml.Operatorii economici care depun oferta  sunt rugați să transmită un e-mail la adresa contact@primariabreaza.ro în care să confirme încărcarea ofertei, cu denumirea:Reparație prin asfaltare DJ 206 (str. Tălii) de la DJ 101R( str. 30 Decembrie ) până în Punct Plai Belia, oraș Breaza – pe o lungime de 750 ml,” iar la rubrica DESCRIERE se va menționa: „Conform anunțului de publicitate nr._______din data de______” (se va nota numărul anunțului publicat de autoritatea contractantă din catalogul SEAP) (printscreen). Data limită de publicare a ofertei pe site-ul www. e-licitatie.ro, este 07.11.2018, orele 11.30 Ofertele publicate în alt termen decât cel oferit de către Autoritatea Contractantă, respectiv între data publicării anunțului și termenul limită de primire oferte, nu vor fi luate în considerare.
Documentație:
fisa de date a achiziției ⇔ model contract parte scrisa parte desenata liste cantități Formulare lucrări

23/10/2018 ANUNŢ COLECTIV pentru comunicare prin publicitate nr 3260/ 05.03.2019 Anunt colectiv pentru comunicarea prin publicitate

18/10/2018  ANUNT Primaria orasului Breaza, Judetul Prahova, organizeaza concurs la sediul institutiei noastre pentru ocuparea functiei publice vacante de inspector debutant in cadrul Compartimentului Agricol si Cadastru .

16/10/2018 Anunt referitor la elaborarea unui proiect de hotărâre cu caracter normativ

10/10/2018 Anunț publicitar la procedura de achiziție directă de servicii întocmire D.A.L.I. ,,Modernizare și reabilitare B-dul Eroilor, oraș Breaza” Operatorii economici interesați sunt rugați să transmită un email la  adresa contact@primariabreaza.ro în care să confirme încărcarea ofertei,  cu denumirea D.A.L.I. ,,Modernizare și reabilitare B-dul Eroilor, oraș Breaza”, iar la rubrica DESCRIERE se va menționa : ,,Conform anunțului nr._______din data de _________(se va nota numărul anunțului publicat de autoritatea contractantă din catalogul SICAP) (printscreen). Data limită de publicare a ofertei pe site-ul www.e-licitatie.ro, este 17.10.2018, ora 14,00. Ofertele publicate în alt termen decât cel oferit de către Autoritatea Contractantă, respectiv între data publicării anunțului și termenul limită de primire oferte, nu vor fi luate în considerare. Pentru oferta selectată din cele postate în catalogul SEAP, autoritatea contractantă va solicita prezentarea tuturor documentelor solicitate în documentația anexată la prezentul anunț, oferta tehnică și oferta financiară.Valoarea estimată a serviciilor de întocmire DALI este 10.000 lei fără TVA.
Documentație:
⇒   Caiet de sarcini  ⇔ Tema de proiectare  ⇔ Formulare și model de contrat de servicii proiectare  ⇔   Anunț publicitar

03/10/2018 Anunț publicitar la procedura de achiziție directă de ,,Întocmire documentație tehnico-economică pentru Amenajare teren de sport la Școala Breaza de Jos, orașul Breaza. Jud.Prahova,, Operatorii economici interesați sunt rugați să transmită un e-mail la adresa contact@primariabreaza.ro în care să confirme încărcarea ofertei, cu denumirea: „ Întocmire documentație tehnico-economică pentru Amenajare teren de sport la Școala Breaza de Jos, orașul Breaza. Jud.Prahova,” iar la rubrica DESCRIERE se va menționa: „Conform anunțului de publicitate nr._______din data de______” (se va nota numărul anunțului publicat de autoritatea contractantă din catalogul SICAP) (printscreen). Data limită de publicare a ofertei pe site-ul www. e-licitatie.ro, este 08.10.2018, orele 16.00 Ofertele publicate în alt termen decât cel oferit de către Autoritatea Contractantă, respectiv între data publicării anunțului și termenul limită de primire oferte, nu vor fi luate în considerare.
Documentație:
⇒ Clarificare:

03/10/2018 LISTA debitorilorpersoane fizice care inregistreaza obligatii fiscale restante la bugetul local, precum si cuantumul acestor obligatii

03/10/2018 LISTA debitorilor persoane juridice care inregistreaza obligatii fiscale restante la bugetul local, precum si cuantumul acestor obligatii

01/10/2018 Anunt colectiv pentru comunicarea prin publicitate

17/09/2018 în scopul stimulării participării în învăţământul preşcolar a copiilor din familii defavorizate şi al creşterii accesului la educaţie a acestora se instituie stimulentul educaţional, sub formă de tichete sociale, conform prevederilor Legii nr. 248/2015 din 28 octombrie 2015.

06/09/2018 Caracter normativ privind infiintarea serviciului social „Compartiment ingrijiri la domiciliu”

15/08/2018 Anunt publicitar atribuire autorizatii taxi

30/07/2018 Anunt colectiv pentru comunicarea prin publicitate

25/07/2018 Anunt colectiv pentru comunicarea prin publicitate

24/07/2018 ANUNȚ privind riscul de apariție a pestei porcine africane

04/07/2018 Lista cuprinzând rezultatele obtinute de candidati la concursul pentru ocuparea postului de muncitor necalificat

20/06/2018  Vă informăm că în data de 20.06.2018, între orele 13:00 – 17:00, operatorul regional de apă și canalizare SC Hidro Prahova SA, prin filiala din orașul Breaza, va sista furnizarea apei potabile la blocul nr. 10 de pe Aleea Parcului, oraș Breaza, pentru efectuarea unor verificări și remedieri.

18/06/2018 Informare Privind preturile si tarifele la serviciile de alimentare cu apa si de canalizare pentru intreaga arie de operare a S.C. HIDRO PRAHOVA S.A.

18/06/2018 Lista cuprinzând rezultatele finale obţinute de candidaţi la concursul organizat la data de 15.06. 2018 la proba scrisa si proba de interviu pentru ocuparea postului de asistent medical

14/06/2018  CĂTRE, TOATE UNITĂŢILE ADMINISTRATIV TERITORIALE DIN JUDEŢUL PRAHOVA Urmare radiogramei MAI nr. 684.564/2018, înregistrată sub nr. 10.037/2018, vă transmitem ataşat adresa CEC BANK nr. B/608/2018, prin care ne Informează cu privire la faptul că vine în întâmpinarea contribuabililor, persoane fizice, prin extinderea modalităţilor de plată existente, făcând posibilă şi încasarea de taxe şi impozite în numerar la ghişeele băncii. în acest context, vă rugăm să procedaţi la diseminarea acestor informaţii în rândul cetăţenilor şi, dacă este posibil, să asiguraţi publicarea şi pe site ui instituţiei dvs..

13/06/2018 În vederea atribuirii contractului de achiziţie care are ca obiect  prestarea  Serviciilor de cadastru sistematic pentru înscrierea imobilelor în cartea funciară, conf. oug nr. 35/2016ORAȘUL BREAZA, în calitate de autoritate contractantă, lansează prezenta solicitare de oferte de preţ. În cazul în care sunteţi interesaţi de prestarea serviciilor menţionate mai sus aşteptăm oferta Dumneavoastră.Operatorii economici interesați sunt rugați să transmită un email la adresa primariabreaza@yahoo.com în care să confirme încărcarea ofertei, cu denumirea: „SERVICII DE CADASTRU SISTEMATIC PENTRU INSCRIEREA IMOBILELOR IN CARTEA FUNCIARA )” iar la rubrica DESCRIERE se va menționa: „Conform anunțului de publicitate nr._______din data de______” (se va nota numarul anunțului publicat de autoritatea contractantă din catalogul SICAP) (printscreen). Data limită de publicare a ofertei pe site-ul www. e-licitatie.ro, este 19.06.2018, ora 14,00. Ofertele publicate în alt termen decât cel oferit de către Autoritatea Contractantă, respectiv între data publicării anunțului și termenul limită de primire oferte, nu vor fi luate în considerare. Documentele de calificare și oferta tehnică vor fi solicitate de autoritatea contractantă numai pentru operatorul selectat din catalogul SEAP.
Documentatie:

12/06/2018 Primaria Breaza, judetul Prahova, organizeaza concurs la sediul institutiei din str. Republicii nr.82 pentru ocuparea postului vacant: 1 muncitor necalificat

11/06/2018 Lista cuprinzând rezultatele selectiei dosarelor pentru concursul de ocupare a postului de asistent medical

11/06/2018  Anunț publicitar  la procedura de achiziție directă de ,,Proiectare amenajare groapă (terasare și execuție rigole de scurgere), oraș Breaza, jud. Prahova’’.
Operatorii economici interesați sunt rugați să transmită un email la adresa primariabreaza@yahoo.com în care să confirme încărcarea ofertei, cu denumirea: „ Proiectare amenajare groapă (terasare și execuție rigole de scurgere), oraș Breaza, jud. Prahova ” iar la rubrica DESCRIERE se va menționa: „Conform anunțului de publicitate nr._______din data de______” (se va nota numarul anunțului publicat de autoritatea contractantă din catalogul SICAP) (printscreen). Data limită de publicare a ofertei pe site-ul www. e-licitatie.ro, este 18.06.2018, ora 14,00. Ofertele publicate în alt termen decât cel oferit de către Autoritatea Contractantă, respectiv între data publicării anunțului și termenul limită de primire oferte, nu vor fi luate în considerare.Pentru oferta selectată din cele postate în catalogul SEAP, autoritatea contractantă va solicita prezentarea tuturor documentelor solicitate în documentația de atribuire, oferta tehnică și financiară.
Documentație:
Caiet de sarciniPiese desenateFormulare si model contract proiectare

08/06/2018  Anunț publicitar  la procedura de achiziție directă de Lucrări de marcaje rutiere, oraș Breaza, jud. Prahova
Operatorii economici interesați sunt rugați să transmită un email la adresa primariabreaza@yahoo.com în care să confirme încărcarea ofertei, cu denumirea:

„ Lucrări de marcaje rutiere, oraș Breaza, jud. Prahova” iar la rubrica DESCRIERE se va menționa: „Conform anunțului de publicitate nr._______din data de______” (se va nota numarul anunțului publicat de autoritatea contractantă din catalogul SICAP) (printscreen). Data limită de publicare a ofertei pe site-ul www. e-licitatie.ro, este 12.06.2018, ora 14,30. Ofertele publicate în alt termen decât cel oferit de către Autoritatea Contractantă, respectiv între data publicării anunțului și termenul limită de primire oferte, nu vor fi luate în considerare.Pentru oferta selectată din cele postate în catalogul SEAP, autoritatea contractantă va solicita prezentarea tuturor documentelor solicitate în documentația de atribuire, oferta tehnică și financiară.
Documentație:
Caiet de Sarcini
Clarificare:
Clarificare 1

06/06/2018 Prezentul anunț corespunde anunțului de publicitate nr. ADV 1015592 din data de 06.06.2018, publicat în SEAP, la categoria Publicitate Anunțuri, cu privire la atribuirea contractului de „Servicii de întreținere și reparație pentru echipamentele informatice din dotarea Primăriei Orașului Breaza”
Pentru a asigura identificarea ofertelor de preț în catalogul SEAP, operatorii economici sunt rugați să transmită un email la adresa primariabreaza@yahoo.com, în care să confirme încărcarea ofertei, să menționeze denumirea poziției, data și ora la care a fost postată oferta în catalogul SEAP (printscreen).
Data limită de postare a ofertei de preț în Seap este 11.06.2018, ora 12.00
Eventualele clarificări vor fi trimise pe adresa de email primariabreaza@yahoo.com. Răspunsurile vor fi publicate pe site-ul www.primariabreaza.ro, sectiunea Anunțuri.

Documentație:
1.Caiet de sarcini
2.Model contract
3.Formulare

08/05/2018  Anunț publicitar  la procedura de achiziție directă de „Reparație str. Republicii , de la Pod peste Vâlcelul Câmpului până la intersecția cu str. Armoniei, oraș Breaza,,Ofertele se vor depune în catalogul SEAP în data de 16.05.2018 orele 14.00.Se va menționa de către ofertant dacă îndeplinește cerințele documentației de atribuire.Pentru oferta selectată din cele postate în catalogul SEAP, autoritatea contractantă va solicita prezentarea tuturor documentelor solicitate în documentația de atribuire, oferta tehnică și financiară.

 Resurse materiale ⇔ Referat str. Republicii⇔ Piese desenate str. RepubliciiParte scrisa str. Republicii Liste de cantități str. RepubliciiFormulare reparații str. Republicii ⇔ Fisa date a achiziției 08.05. Republicii

26/04/2018 Privind lista debitorilor persoane  fizice care inregistreaza obligatii fiscale restante la bugetul local al orasului Breaza la finalul trimestrului I al anului 2018,peste plafonul sumei de 1500 lei in conformitate cu dispozitiile art.162 din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedura fiscala,prevederile HCL NR.16/28.02.2018  precum si cuantumul acestor obligatii

26/04/2018 Privind lista debitorilor persoane juridice care inregistreaza obligatii fiscale restante la bugetul local al orasului Breaza la finalul trimestrului I al anului 2018, peste plafonul sumei de 2500 lei in conformitate cu dispozitiile art. 162 din Legea nr 207/2015 privind Codul de procedura fiscala prevederile HCL nr 16 / 28.02.2018,precum si cuantumul acestor obligatii

25/04/2018 Anunt colectiv pentru comunicarea prin publicitate

24/04/2018 –pentru aprobarea Regulamentului privind efectuarea serviciului de transport public local cu vehicule speciale destinate serviciilor funerare pe raza orașului Breaza

18/04/2018 –ANUNT referitor la elaborarea unui proiect de hotarare cu caracter normativ

11/04/2018 -Prezentul anunț corespunde anunțului de publicitate nr. ADV 1001184 din data de 11.04.2018, publicat în SEAP, la categoria Publicitate Anunțuri. Pentru a asigura identificarea ofertelor de preț în catalogul SEAP, operatorii economici sunt rugați să transmită un email la adresa primariabreaza@yahoo.comîn care să confirme încărcarea ofertei, să menționeze denumirea poziției, data și ora la care a fost postată oferta în catalogul SEAP (printscreen).
Data limită de postare a ofertei de preț în Seap este 17.04.2018, ora 12.00.
Eventualele clarificări vor fi trimise pe adresa de email primariabreaza@yahoo.com. Răspunsurile vor fi publicate pe site-ulwww.primariabreaza.ro, sectiunea Anunțuri.
⇒ Caiet de sarcini ⇔ Centralizator prețuri ⇔ Model contract ⇔ Formulare 
Clarificare:
Clarificare 1
 Clarificare 2

26/03/2018 Lista cuprinzând rezultatele finale obţinute de candidaţi la concursul pentru ocuparea functiei de consilier superior organizat la data de 26.03.2018

21/03/2018 Anunț referitor la elaborarea unui proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul fiscal 2019

21/03/2018 Anunț cu privire la Proiectul de hotărâre privind stabilirea procedurii cadru de aplicare a majorărilor impozitului pentru clădirile și terenurile neîngrijite cu până la 500% și a criteriilor de încadrare a imobilelor în clădiri și terenuri neîngrijite

21/03/2018 Anunț privind derularea proiectului „InGenius Start-up Xpress! Program de antreprenoriat responsabil în regiunea Sud-Muntenia”
Detalii AICI

19/03/2018 Lista cuprinzând rezultatele Selectiei dosarelor pentru ocuparea functiei de consilier superior in cadrul Compartimentului Achizitii Publice si Investitii, concurs organizat in data de 26.03.2018

19/03/2018 – Anunț referitor la închirierea în mod direct domnului Bănescu Gh. Ion a terenului în suprafață de1463 mp situat în Breaza, Str. Viitorului, FN, T17, P1328 intravilan

27/02/2018 Anunt colectiv – acte administrative fiscale pentru urmatorii contribuabili persoane juridice :

22/02/2018 Primaria orasului Breaza, Judetul Prahova, organizeaza concurs la sediul institutiei noastre pentru ocuparea functiei publice vacante de consilier superior in cadrul Compartimentului Achizitii Publice si Investii .

21/02/2018 – Invitaţie de participare la procedura de achiziţie directă a Servicii de dirigenţie de şantier aferente execuției lucrărilor ”Modernizarea și reabilitarea drumurilor de interes local în orasul Breaza, județul Prahova
Oferta întocmită conform Documentație de atribuire anexată, se va depune în plic închis, la registratura Primariei pana la data de 05.03.2018, orele 10.00.Ofertantul declarat câştigător va posta în SEAP, înainte de semnarea contractului de servicii, la secţiunea „Catalogul electronic” denumirea şi valoarea serviciilor ce fac obiectul prezentului contract.
Documentație de atribuire ⇔ Piese scrise 1 ⇔ Piese scrise 2 ⇔ Piese scrise 3 

08/02/2018  – Invitație de participare la procedura de achiziţie directă a „Reparații în vederea obținerii autorizației de securitate la incendiu pentru  Școala Gimnazială ,,Constantin Brâncoveanu” Oferta întocmită conform caiet de sarcini anexat, se va depune în plic inchis, la registratura Primariei pana la data de 21.02.2018, orele 11.00. Deschiderea ofertelor se va face la sediul primăriei, în aceeaşi zi, la orele 14.00. Ofertantul declarat câştigător va posta în SEAP, inainte de semnarea contractului de lucrari, la secţiunea „Catalogul electronic” denumirea şi valoarea lucrarilor ce fac obiectul prezentului contract.
Documentație:
⇒ Liste cantități ⇔ Formulare lucrări ISUContract lucrări ISU Caiet de sarcini si scenariu securitate la incendiu  ⇔ Planșe scenariu incendiu
Clarificare:
Clarificare 1

22/01/2018 Elaborarea unui proiect de hotărâre cu caracter normativ privind delegarea prin concesiune a serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân în orașul Breaza

16/01/2018 Anunt colectiv – acte administrative fiscale pentru urmatorii contribuabili persoane juridice :

09/01/2018 Elaborarea unui proiect de hotărâre cu caracter normativ privind aprobarea bugetului local al orașului Breaza și a bugetelor ordonatorilor terțiar de credite, pe anul 2018

09/01/2018 Anunt colectiv – acte administrative fiscale pentru urmatorii contribuabili persoane juridice :

22/12/2017 Anunt colectiv – acte administrative fiscale pentru urmatorii contribuabili:

06/12/2017 Licitaţie publică cu strigare pentru închirierea terenului în suprafaţă de 40 mp, proprietate publică a oraşului Breaza

27/11/2017  Declanșare procedură de atribuire a autorizațiilor taxi disponibile

21/11/2017  – Invitație de participare la procedura de achiziţie directă a  „ Servicii de deszăpezire  oraş Breaza, sezonul iarnă 2018-2019,, Oferta întocmită conform caiet de sarcini anexat, se va depune în plic inchis, la registratura Primariei pana la data de 29.11.2017, orele 10.00.Deschiderea ofertelor se va face la sediul primăriei, în aceeaşi zi, la orele 10.30.Ofertantul declarat câştigător va posta în SEAP, inainte de semnarea contractului de furnizare, la secţiunea „Catalogul electronic” denumirea şi valoarea achizitiei cu montaj a lucrarilor ce fac obiectul prezentului contract.
Documentație:
FormulareFisa dateContract  Caiet de sarcini

16/11/2017  – Invitatie de participare la procedura de achiziție directa de „Reparație prin asfaltare strada Gării, tronson cuprins între strada Republicii și Intrarea Petuniei, oraș Breaza”. Ofertele se depun în plic închis, cu adresa de înaintare, la registratura Primăriei, până la data de 21.11.2017 ora 15.30. Pentru documentele transmise prin poșta rapidă specificați data și ora limită de depunere, la operatorul poștal, pentru a nu ajunge după data sau ora limită de depunere. Oferta depusă la o altă adresă sau după data şi ora limită de depunere nu va fi luată în considerare. Rezultatul procedurii va fi comunicat în scris la adresa de e-mail pe care ofertanții o vor specifica ca adresă oficială de corespondență. Câștigătorul procedurii va posta în SEAP oferta câștigătoare.
Documentație:
Piese desenatePiese scriseFormat contract lucrăriFormulareFisa de date

16/11/2017  – Invitație de participare la procedura de achiziție directa de „Reparație prin asfaltare DJ101R  – str. 30 Decembrie – de la limita cu orașul Comarnic pâna în apropiere de intersecția cu str. Tălii, oraș Breaza”. Ofertele se depun în plic închis, cu adresa de înaintare, la registratura Primăriei, până la data de 22.11.2017 ora 15.30. Pentru documentele transmise prin poșta rapidă specificați data și ora limită de depunere, la operatorul poștal, pentru a nu ajunge după data sau ora limită de depunere. Oferta depusă la o altă adresă sau după data şi ora limită de depunere nu va fi luată în considerare. Rezultatul procedurii va fi comunicat în scris la adresa de e-mail pe care ofertanții o vor specifica ca adresă oficială de corespondență. Câștigătorul procedurii va posta în SEAP oferta câștigătoare.
Documentație:
Proiect tehnic + detalii execuție + Caietul de Sarcini  Fișa de date  Formulare  Formatul Contractului de lucrări

14/11/2017 Anunț cu privire la vânzarea unui teren in suprafață de 911 mp, proprietate privată a orașului Breaza, DN 1 fără nr.

07/11/2017 -Invitatie de participare la procedura de achizitie directa de „Reparație prin asfaltare strada Gării, tronson cuprins între strada Republicii și Intrarea Petuniei, oraș Breaza”. Ofertele se depun în plic închis, cu adresa de înaintare, la registratura Primăriei, până la data de 15.11.2017 ora 15.30. Pentru documentele transmise prin poșta rapidă specificați data și ora limită de depunere, la operatorul poștal, pentru a nu ajunge după data sau ora limită de depunere. Oferta depusă la o altă adresă sau după data şi ora limită de depunere nu va fi luată în considerare. Rezultatul procedurii va fi comunicat în scris la adresa de e-mail pe care ofertanții o vor specifica ca adresă oficială de corespondență. Câștigătorul procedurii va posta în SEAP oferta câștigătoare.
Documentație:
 Piese desenate   Piese scrise   Contract lucrări   Formulare   Fisa de date

07/11/2017 – Invitaţie de participare la procedura de achiziţie directă a Reparații acoperiș sediu primărie oraș Breaza (rotondă) Oferta întocmită conform caiet de sarcini anexat, se va depune în plic inchis, la registratura Primariei pana la data de 10.11.2017, orele 10.00. Deschiderea ofertelor se va face la sediul primăriei, în aceeaşi zi, la orele 10.30.
Documentaţie:
 Caiet de sarcini Formulare   Contract de lucrări

07/11/2017 – Invitație de participare la procedura de achiziție directă „Întocmire Plan Urbanistic Zonal – Schimbare destinație teren din zonă căi de counicație (S=429,72mp) în zonă mixtă locuințe și instituții, servicii, modificare reglementări urbanistice pentru construire bloc de locuințe pentru tineri”. Oferta întocmită conform caiet de sarcini anexat, se va depune în plic inchis, la registratura primăriei pana la data de 14.11.2017, orele 10.00. Pentru documentele transmise prin poșta rapidă specificați data și ora limită de depunere, la operatorul poștal, pentru a nu ajunge după data sau ora limită de depunere. Deschiderea ofertelor se va face la sediul primăriei, în aceeaşi zi, la orele 10.30. Ofertantul declarat câştigător va posta în SEAP, oferta câștigătoare.
Documentație:
  Caiet de sarcini   Certificat de urbanism   Extras de carte funciară Plan de situație Fisa de date Formulare  Model contract Clarificare

06/11/2017 Anunț referitor la elaborarea unui proiect de hotărâre cu caracter normativ privind aprobarea nomenclatorului stradal al orașului Breaza

01/11/2017 – Invitaţie de participare la procedura de achiziţie directă a Refacere zid de sprijin str 30 Decembrie (zona monument “Obelisc cu vultur” situat în cartier Gura Beliei ) Oferta întocmită conform caiet de sarcini anexat, se va depune în plic inchis, la registratura Primariei pana la data de 06.11.2017, orele 10.00.Deschiderea ofertelor se va face la sediul primăriei, în aceeaşi zi, la orele 10.30.Ofertantul declarat câştigător va posta în SEAP, inainte de semnarea contractului de furnizare, la secţiunea „Catalogul electronic” denumirea şi valoarea  lucrarilor ce fac obiectul prezentului contract.
Documentație:
Caiet de sarcini Formulare lucrari Model contract

30/10/2017 – Invitație de participare la procedura de achiziție directă „Întocmire Plan Urbanistic Zonal – Schimbare destinație teren din zonă căi de counicație (S=429,72mp) în zonă mixtă locuințe și instituții, servicii, modificare reglementări urbanistice pentru construire bloc de locuințe pentru tineri”. Oferta întocmită conform caiet de sarcini anexat, se va depune în plic inchis, la registratura primăriei pana la data de 06.11.2017, orele 10.00. Pentru documentele transmise prin poșta rapidă specificați data și ora limită de depunere, la operatorul poștal, pentru a nu ajunge după data sau ora limită de depunere. Deschiderea ofertelor se va face la sediul primăriei, în aceeaşi zi, la orele 10.30. Ofertantul declarat câştigător va posta în SEAP, oferta câștigătoare.
Documentație:
Caiet de sarcini Formulare lucrari Model contract

26/10/2017 – Invitație de participare la procedura de achiziţie directă Reparații acoperiș sediu primărie oraș Breaza (rotondă) Oferta întocmită conform caiet de sarcini anexat, se va depune în plic inchis, la registratura Primariei pana la data de 01.11.2017, orele 10.00.
Documentație:
Caiet de sarcini  Formulare lucrari Model contract

26/10/2017 – Invitaţie de participare la procedura de achiziţie directă INSTALAȚIE ÎNCĂLZIRE ȘI CENTRALA TERMICĂ ( Clădire  sediu primărie veche)
Oferta întocmită conform caiet de sarcini anexat, se va depune în plic inchis, la registratura Primariei pana la data de 02.11.2017, orele 10.00.Deschiderea ofertelor se va face la sediul primăriei, în aceeaşi zi, la orele 10.30.Ofertantul declarat câştigător va posta în SEAP, inainte de semnarea contractului de furnizare, la secţiunea „Catalogul electronic” denumirea şi valoarea achizitiei cu montaj a lucrarilor ce fac obiectul prezentului contract.
Documentație:
Caiet de sarcini Formulare lucrari Model contract Clarificare 1

20/10/2017 Anunț privind rezultatele finale ale concursului de ocupare a postului de manager, persoană fizică, la spitalul de boli pulmonare Breaza

23/10/2017 – Invitație de participare la procedura de achiziţie directă a Refacere zid de sprijin str 30 Decembrie (zona monument “Obelisc cu vultur” situat în cartier Gura Beliei ) Oferta întocmită conform caiet de sarcini anexat, se va depune în plic inchis, la registratura Primariei pana la data de 27.10.2017, orele 10.00.Deschiderea ofertelor se va face la sediul primăriei, în aceeaşi zi, la orele 10.30.Ofertantul declarat câştigător va posta în SEAP, inainte de semnarea contractului de furnizare, la secţiunea „Catalogul electronic” denumirea şi valoarea achizitiei cu montaj a lucrarilor ce fac obiectul prezentului contract.
Documentație:
 Caiet de sarcini  Formulare  Model contract  Clarificare 1 Clarificare 2

20/10/2017 Licitaţie publică cu strigare pentru vânzarea unui teren în suprafaţă de 91 mp proprietate privată a oraşului situat în Breaza, DN1, f.n., nr. Cadastral 29282, judeţul Prahova, conform HCL nr. 141/28.09.2017

13/10/2017 – Invitatie de participare la procedura de achizitie directa de ”Reparație prin asfaltare DJ710 (str. Ocinei) de la podul peste Vâlcelul Târsa, pâna la punctul Kiru, oraș Breaza, județul Prahova” Ofertele se depun în plic închis, cu adresa de înaintare, la registratura Primăriei, până la data de 23.10.2017 ora 10.00. Pentru documentele transmise prin poșta rapidă specificați data și ora limită de depunere, la operatorul poștal, pentru a nu ajunge după data sau ora limită de depunere. Oferta depusă la o altă adresă sau după data şi ora limită de depunere nu va fi luată în considerare. Rezultatul procedurii va fi comunicat în scris la adresa de e-mail pe care ofertanții o vor specifica ca adresă oficială de corespondență. Câștigătorul procedurii va posta în SEAP oferta câștigătoare.
 
10/10/2017 – Invitaţie de participare la procedura de achiziţie directă aCazan de apa calda pe combustibil de lemne la Școala Gimnaziala Valea Tarsei, oraș Breaza.
Oferta întocmită conform caiet de sarcini anexat, se va depune în plic inchis, la registratura Primariei pana la data de 13.10.2017, orele 11.00.Deschiderea ofertelor se va face la sediul primăriei, în aceeaşi zi, la orele 11.30.Ofertantul declarat câştigător va posta în SEAP, inainte de semnarea contractului de furnizare, la secţiunea „Catalogul electronic” denumirea şi valoarea achizitiei cu montaj a lucrarilor ce fac obiectul prezentului contract.
Documentație:
 
 
05/10/2017 – Invitaţie de participare la procedura de achiziţie directă a Refacere zid de sprijin str 30 Decembrie (zona monument “Obelisc cu vultur” situat în cartier Gura Beliei )
Oferta întocmită conform caiet de sarcini anexat, se va depune în plic inchis, la registratura Primariei pana la data de 12.10.2017, orele 10.00.Deschiderea ofertelor se va face la sediul primăriei, în aceeaşi zi, la orele 10.30.Ofertantul declarat câştigător va posta în SEAP, inainte de semnarea contractului de furnizare, la secţiunea „Catalogul electronic” denumirea şi valoarea achizitiei cu montaj a lucrarilor ce fac obiectul prezentului contract.
Documentație:
 
 
 
 
 
 

16/08/2017 – Primăria oraşului Breaza , judetul Prahova, organizează concurs de ocupare a funcţiilor publice de execuţie: inspector superior din cadrul Serviciului Financiar -contabil.

07/08/2017 – Licitaţie publică cu strigare pentru vânzarea unui teren în suprafaţă de 78 mp proprietate privată a oraşului situat în Breaza, str. Drum Nou, f.n., T16, P969, judeţul Prahova.

01/08/2017 – Invitație de participare la procedura de achiziție directa de Servicii de dirigenție de șantier aferente obiectivelor: Refacere 0,635 Km străzi – Refacere str. Poieniţei – punct Dedu (Alunecare teren), Refacere 0,635 Km străzi – Refacere Ştefan cel Mare – Punct Ilaş (Alunecare teren)
Ofertele se depun în plic închis, cu adresa de înaintare, la registratura Primăriei, până la data de 04.08.2017 ora 15.00. Pentru documentele transmise prin poșta rapidă specificați data și ora limită de depunere, la operatorul poștal, pentru a nu ajunge după data sau ora limită de depunere. Oferta depusă la o altă adresă sau după data şi ora limită de depunere nu va fi luată în considerare. Rezultatul procedurii va fi comunicat în scris la adresa de e-mail pe care ofertanții o vor specifica ca adresă oficială de corespondență. Câștigătorul procedurii va posta în SEAP oferta câștigătoare.
Documentație:
Caietul de Sarcini Fișa de dateFormulare Contract dirigenție

31/07/2017 – Invitație de participare la procedura de achiziție directa de „Reparații teren de sport din „groapa” Parc Brâncoveanu” şi a pistei din jurul delimitării acestui teren
Ofertele se depun în plic închis, cu adresa de înaintare, la registratura Primăriei, până la data de 11.08.2017 ora 10.00. Pentru documentele transmise prin poșta rapidă specificați data și ora limită de depunere, la operatorul poștal, pentru a nu ajunge după data sau ora limită de depunere. Oferta depusă la o altă adresă sau după data şi ora limită de depunere nu va fi luată în considerare. Rezultatul procedurii va fi comunicat în scris la adresa de e-mail pe care ofertanții o vor specifica ca adresă oficială de corespondență. Câștigătorul procedurii va posta în SEAP oferta câștigătoare.
Documentație:
Proiect tehnic + detalii execuție + Caietul de Sarcini Fișa de date Formulare Formatul Contractului de lucrări
Clarificari:
1. Clarificare

21/07/2017Primăria oraşului Breaza , judetul Prahova, organizează concurs de ocupare a funcţiilor publice de execuţie: consilier superior din cadrul Serviciului Administratie Publica Locala. Concursul va avea loc la sediul instituţiei din str. Republicii nr.82B.

13/07/2017Licitaţie publică cu strigare pentru vânzarea unui teren în suprafaţă de 78 mp proprietate privată a oraşului situat în Breaza, str. Drum Nou, f.n., TI6, P969, judeţul Prahova.

07/07/2017 – Elaborarea unui proiect de hotărâre cu caracter normativ privind aprobarea Regulamentului de organizare, funcționare și autorizare a transportului în regim de taxi și în regim de închiriere.
Anunt transport regim taxi
Anexe
Contractul cadru cu anexe
Proiect de hotarare
Regulament
Tarife
Format sigla

13/06/2017 – Licitaţie publică cu strigare pentru închirierea unui teren în suprafaţă de 2765 mp din terenul proprietate privată a oraşului Breaza, în suprafaţă totală de 30.908 mp, situat în oraşul Breaza, extravilan, Judeţul Prahova.

13/06/2017 – Licitaţie publică cu strigare pentru închirierea următoarelor suprafeţe de teren, un teren în suprafaţă de 19,50 mp şi cel de al doilea teren în suprafaţă de 20,26 mp, proprietate publică a oraşului Breaza, situat în oraşul Breaza, Piaţa oraşului, Judeţul Prahova.

13/06/2017 – Licitaţie publică cu strigare pentru închirierea unui teren în suprafaţă de 118,50 mp, proprietate publică a oraşului Breaza, situat în Breaza, str. Aleea Parcului, f.n., Judeţul Prahova.

13/06/2017 – Primaria orasului Breaza, Judetul Prahova, organizeaza examen de promovare in treapta profesionala a personalului contractual care indeplineste conditiile prevazute de lege.

06/06/2017Invitație de participare la procedura de achizitie directa de „Reparaţii/modernizare alei Parc Brâncoveanu, oraş Breaza, judeţul Prahova”
Ofertele se depun în plic închis, cu adresa de înaintare, la registratura Primăriei, până la data de 14.06.2017 ora 10.00. Pentru documentele transmise prin poșta rapidă specificați data și ora limită de depunere, la operatorul poștal, pentru a nu ajunge după data sau ora limită de depunere. Oferta depusă la o altă adresă sau după data şi ora limită de depunere nu va fi luată în considerare. Rezultatul procedurii va fi comunicat în scris la adresa de e-mail pe care ofertanții o vor specifica ca adresă oficială de corespondență. Câștigătorul procedurii va posta în SEAP oferta câștigătoare.
Documentație:
Proiect tehnic + detalii execuție + Caietul de Sarcini
Fișa de date
Formulare
Formatul Contractului de lucrări

24/05/2017 – Invitație de participare la procedura de achiziție directă ,,Reparație prin asfaltare str.23 August de la str.Peștișori până la pod peste râul Prahova” oraș Breaza, jud.Prahova.  Oferta va fi întocmită conform Caietului de Sarcini anexat (parte integrantă a proiectului) și se va depune la registratura Primăriei orașului Breaza în plic închis, cu adresă de înaintare, până la data de 30.05.2017, ora 14,00. Pentru documentele transmise prin poșta rapidă, specificați data și ora limită de depunere la operatorul poștal, pentru a nu ajunge după ora limită de depunere. Ofertele tehnice care nu prezintă caracteristicile menționate în Caietul de Sarcini vor fi respinse. Ofertantul declarat câștigător va posta în SEAP, înainte de semnarea contractului de servicii, la secțiunea ,,Catalogul electronic” denumirea și valoarea serviciilor ce fac obiectul prezentului contract.
Documentație:
Proiect tehnic + detalii execuție + Caietul de Sarcini
Parte desenată
Fișa de date
Formulare
Formatul Contractului de lucrări

23/05/2017 – Invitaţie de participare la procedura de achiziţie directă de „Întreţinere şi reparaţii iluminat public în oraş Breaza, jud. Prahova”
Ofertele se depun în plic închis, cu adresa de înaintare, la registratura Primăriei, până la data de 29.05.2017 ora 12.00. Pentru documentele transmise prin poșta rapidă specificați data și ora limită de depunere, la operatorul poștal, pentru a nu ajunge după data sau ora limită de depunere. Rezultatul procedurii va fi comunicat în scris la adresa de e-mail pe care ofertanții o vor specifica ca adresă oficială de corespondență. Câștigătorul procedurii va posta în SEAP oferta câștigătoare.
Documentație:
Fisa de date
Formulare
Caiet de Sarcini
Model de contract
Clarificari:
1. Clarificare
2. Clarificare 2

22/05/2017 – Invitatie de participare la procedura de achizitie directa de „Servicii de deratizare, dezinfecție și dezinsecție la sediul Primăriei Breaza, Sala de Sport, Clubul pensionarilor, Piața centrală a orașului Breaza, Clubul Sportiv (Baza Sportivă și Terenul Sintetic) și la CNIPT”
Ofertele se depun în plic închis, cu adresa de înaintare, la registratura Primăriei, până la data de 25.05.2017 ora 14,00. Pentru documentele transmise prin poșta rapidă specificați data și ora limită de depunere, la operatorul poștal, pentru a nu ajunge după data sau ora limită de depunere. Rezultatul procedurii va fi comunicat în scris la adresa de e-mail pe care ofertanții o vor specifica ca adresă oficială de corespondență. Câștigătorul procedurii va posta în SEAP oferta câștigătoare.
Documentație:
Formulare
Caiet de Sarcini

16/05/2017 – Invitație de participare la procedura de achizitie directa de „Amenajare cu tartan turnat continuu a locului de joaca din Parc Brancoveanu, oraș Breaza”. Ofertele se depun în plic închis, cu adresa de înaintare, la registratura Primăriei, până la data de 18.05.2017 ora 14,00. Pentru documentele transmise prin poșta rapidă specificați data și ora limită de depunere, la operatorul poștal, pentru a nu ajunge după data sau ora limită de depunere. Rezultatul procedurii va fi comunicat în scris la adresa de e-mail pe care ofertanții o vor specifica ca adresă oficială de corespondență. Câștigătorul procedurii va posta în SEAP oferta câștigătoare.
Documentație:
Formulare tartan
Caiet de Sarcini

12/05/2017 – Invitație de participare la procedura de achiziție directă ,,Reparație prin asfaltare str.23 August de la str.Peștișori până la pod peste râul Prahova” oraș Breaza, jud.Prahova.  Oferta va fi întocmită conform Caietului de Sarcini anexat (parte integrantă a proiectului) și se va depune la registratura Primăriei orașului Breaza în plic închis, cu adresă de înaintare, până la data de 23.05.2017, ora 14,00. Pentru documentele transmise prin poșta rapidă, specificați data și ora limită de depunere la operatorul poștal, pentru a nu ajunge după ora limită de depunere. Ofertele tehnice care nu prezintă caracteristicile menționate în Caietul de Sarcini vor fi respinse. Ofertantul declarat câștigător va posta în SEAP, înainte de semnarea contractului de servicii, la secțiunea ,,Catalogul electronic” denumirea și valoarea serviciilor ce fac obiectul prezentului contract.
Documentație:
Proiect tehnic + detalii execuție + Caietul de Sarcini
Parte desenată
Fișa de date
Formulare
Formatul Contractului de lucrări

10/05/2017 – Anunț pentru închirierea unui teren în suprafață de 2765 mp din terenul proprietate privată a orașului Breaza, în suprafață totală de 30.908 mp

10/05/2017 – Anunț pentru închirierea următoarelor suprafețe de teren, un teren în suprafață de 19,50 mp și cel de al doilea teren în suprafață de 20,26 mp, proprietate publică a orașului Breaza

10/05/2017 – Anunt pentru închirierea terenului în suprafață de 60,31 mp, proprietate publică a orașului Breaza, situat în Breaza, Piața orașului, Judetul Prahova

10/05/2017 – Licitație publică cu strigare pentru închirierea unei construcții provizorii ”casuță din lemn” și a terenului aferent, în suprafață de 5 mp, proprietate publică a orașului Breaza

08/05/2017 – Invitație de participare la procedura de achiziție directă de ,,Execuție, finalizare și întreținere în perioada de garanție lucrări de plombare străzi în orașul Breaza”. Oferta va fi întocmită conform Caietului de Sarcini  anexat și se va depune la registratura Primăriei orașului Breaza în plic închis, cu adresă de înaintare, până la data de 12.05.2017. orele 13,00.
Documentatie:
Lucrari de plombare strazi
Caiet de Sarcini
Contract de lucrari
Formulare

05/05/2017 – Invitație de participare la procedura de achizitie directa de „Amenajare cu tartan turnat continuu a locului de joaca din Parc Brancoveanu, oras BreazaOferta întocmită conform caiet de sarcini anexat, se va depune în plic închis, la registratura Primariei pana la data de 11.05.2017, orele 10.00.
Documentație :
Clarificari :
1.clarificare – 1

03/05/2017 – Anunt colectiv – acte administrative fiscale pentru urmatorii contribuabili persoane fizice: 

02/05/2017Câştigători tombolă campanie colectare deşeuri electrice 29.04.2017

28/04/2017Lista cuprinzând rezultatele selectiei dosarelor pentru concursul din data de 08.05.2017 pentru ocuparea functiei de consilier superior din cadrul Comp. Achizitii Publice si Investitii, județul Prahova

26/04/2017Programul anual al achizițiilor publice pe anul 2017, din cadrul strategiei anuale de achiziție publică Orașul Breaza, județul Prahova

25/04/2017Anunț referitor la proiectul de hotărare privind, aprobarea contului de execuție al bugetului local al orașului Breaza pentru anul financiar 2016

18/04/2017Lista cuprinzand rezultatele selectiei dosarelor pentru concursul din data de 24.04.2017 pentru ocuparea functiilor de inspector principal din cadrul Serviciului Financiar si Serviciului Urbanism si Amenajarea Teritoriului

10/04/2017Informare potențiali beneficiari privind măsurile de mediu şi climă aplicate in anul 2017 pe terenurile agricole.

10/04/2017Licitație publică cu strigare pentru inchiriere teren proprietatea publică a orașului Breaza

07/04/2017Primaria orasului Breaza, Judetul Prahova, organizeaza concurs la sediul institutiei noastre pentru ocuparea functiei publice vacante de consilier superior in cadrul Serviciului Proiecte cu Finantare Internationala – Comp. Achizitii Publice si Investitii

07/04/2017 – Invitaţie de participare la procedura de achiziţie directă a „Serviciilor de protecție si pază la Centrul Bugetar Liceul „Aurel Vlaicu” Breaza”. Oferta va fi intocmită conform caietului de sarcini anexat, se va depune in plic inchis, la registratura Primăriei pană la data de 19.04.2017, orele 10.00. Deschiderea ofertelor se va face la sediul primăriei, in aceeaşi zi, la orele 11.00. Ofertantul declarat caştigător va posta in SEAP, inainte de semnarea contractului de servicii, la secţiunea „Catalogul electronic” denumirea şi valoarea serviciilor ce fac obiectul prezentului contract.
Documentatie : – Caiet de sarcini. – – Formulare si Declaratii

04/04/2017 – Invitaţie de participare la procedura de achiziţie directă „Furnizare produse de papetărie și birotică”. Anunțul este destinat unităților protejate, conform art. 56 din Legea 98/2016 – privind achizițiile publice și a art. 78, lit. b) din Legea 448/2006 – privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap. Oferta va fi intocmită conform caietului de sarcini anexat și va fi transmisă prin posta, sau se va depune la registratura Primariei pană la data de 14.04.2017, ora 15,00. Ofertantul declarat caştigător va posta in SEAP oferta cu valoarea totală a achiziției, cu specificarea numărului anunțului publicitar, in termen de 3 zile lucrătoare de le comunicare. Caietul de sarcini poate fi descărcat de AICI

27/03/2017 – Referitor la elaborarea unui proiect de hotărare cu caracter normativ privind aprobarea documentelor necesare lansării procedurilor de achiziție publică in vederea delegării Serviciului Public de Salubrizare, la nivelul județului Prahova, de către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Parteneriatul pentru Managementul Deșeurilor Prahova” – – Proiect de hotarare– Caiet de sarcini, Regulament de organizare functionare– Contract delegare, Plan tarifar SMID Prahova– Fise – Documentatii de atribuire– Strategia de contractare– Studiu de fundamentare

24/03/2017 Primaria orasului Breaza, Judetul Prahova, organizeaza concurs la sediul institutiei noastre pentru ocuparea urmatoarelor functii publice vacante:
1 functie de inspector, grad profesonal principal in cadrul Serviciului Urbanism, Amenajarea Teritoriului, Agricol si Cadastru
1 functie inspector principal in cadrul Serviciului Financiar – Contabil – Comp.Cheltuieli

15/03/2017Proiectul de hotărare privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi amenzile aplicabile in anul 2018

10/03/2017 – Invitaţie de participare la procedura de achiziţie directă a „Serviciilor de protecție si pază la Spitalul de Boli Pulmonare Breaza” Oferta intocmită conform caiet de sarcini anexat, se va depune in plic inchis, la registratura Primariei pana la data de 22.03.2017, orele 10.00.Deschiderea ofertelor se va face la sediul primăriei, in aceeaşi zi, la orele 11.00.Ofertantul declarat caştigător va posta in SEAP, inainte de semnarea contractului de servicii, la secţiunea „Catalogul electronic” denumirea şi valoarea serviciilor ce fac obiectul prezentului contract. Documentația poate fi descărcată de AICI– FORMULARE SI DECLARATII– CLARIFICARI.

10/03/2017 – Invitaţie de participare la procedura de achiziţie directă a „Serviciilor de protecție si pază la Centrul bugetar Şcoala Gimnazială” Oferta intocmita conform caiet de sarcini anexat, se va depune in plic inchis, la registratura Primariei pana la data de 22.03.2017, orele 10.00. Deschiderea ofertelor se va face la sediul primăriei, in aceeaşi zi, la orele 10.30. Ofertantul declarat caştigător va posta in SEAP, inainte de semnarea contractului de servicii, la secţiunea „Catalogul electronic” denumirea şi valoarea serviciilor ce fac obiectul prezentului contract. Documentatia poate fi descarcata de – AICI. – – FORMULARE SI DECLARATII– CLARIFICARI.

01/03/2017Aprobarea bugetului local al orașului Breaza și a bugetelor ordonatorilor terțiari de credite, pe anul 2017

27/02/2017Elaborarea Planului de Integritate al Primăriei Orașului Breaza

20/02/2017Procedura de autorizare, pentru transportul de persoane in regim de taxi.

14/02/2017Licitație publică cu strigare pentru vanzarea terenului in suprafață de 51 mp, proprietate privată a orașului Breaza, Str. Armoniei, f.n.

09/02/2017Completare la anunț nr 919/20.01.2017 cu privire la proiectul de hotărare privind eliberarea de abonamente de parcare pe raza orașului Breaza, in zona blocurilor

07/02/2017Elaborarea unui proiect de hotărare cu caracter normativ privind ajustare tarifului pentru serviciul public de salubrizare prestat populației orașului Breaza

27/01/2017Proiectul de hotărare privind eliberarea de abonamente de parcare pe raza orașului Breaza, in zona blocurilor, Fdt. Liliacului și Aleea Parcului

19/01/2017Primăria oraşului Breaza organizează concurs de ocupare a funcţiilor publice de execuţie: inspector principal din cadrul Serviciului Urbanism, Amenajarea Teritoriului Agricol si Cadastru si inspector principal in cadrul Serviciului Financiar Contabil – Comp. Cheltuieli. Concursul va avea loc la sediul instituţiei din str. Republicii nr.82B.

13/01/2017 – Invitatie de participare la procedura de achizitie directa de „Service şi reparaţii a centralelor termice din instituţie”
Oferta intocmita conform caiet de sarcini anexat, se va depune in plic inchis, la registratura Primariei pana la data de 19.01.2017, orele 10.30. Deschiderea ofertelor se va face la sediul primariei, in aceeasi zi, la orele 11.00. Ofertantul declarat castigator va posta in SEAP, inainte de semnarea contractului de servicii, la sectiunea „Catalogul electronic” denumirea si valoarea serviciilor ce fac obiectul prezentului contract. Documentatia poate fi descarcata de AICI.

11/01/2017Licitatie publica cu strigare pentru vanzarea terenului in suprafata de 51 mp, proprietate privata a orasului Breaza; str. Armoniei, f.n.,T28, F 317, Judetul Prahova.

09/01/2017Anunț referitor la elaborarea proiectului de hotărare privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționarea serviciului public de salubrizare din orașul Breaza

09/01/2017Anunt colectiv – acte administrative fiscale pentru  urmatorii contribuabili:

20/12/2016In urma unei avarii la rețeaua de apă care alimentează orașul Breaza, de tipul „dezlipire de conductă” intervenită in punctul ,,rezervoare Hidrojet” furnizarea cu a pă potabilă către locuitorii orașului a fost sistată.

19/12/2016Reluare procedura inchiriere spatiu Liceu Teoretic Aurel Vlaicu.

16/12/2016Privind aprobarea Amenajamentului pastoral pentru pajistile aflate pe teritoriul orasului Breaza

24/11/2016Primaria oraş Breaza, cu sediul in Breaza, str. Republicii nr.82B, organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată, a postului contractual temporar vacant de muncitor necalificat incadrul Serviciului Transport Local şi ADP in conformitate cu prevederile HG. nr.286/2011 modificat si completat de H.G. nr. 1027/2014

15/11/2016Invitație de participare la procedura de achizitie directa de „Servicii de optimizare a sistemului de automatizare a statiilor de pompare a apei SP 1 si SP 2, oras Breaza”
Oferta intocmita conform documentatiei de atribuire anexata, se va depune in plic inchis, la registratura Primariei pana la data de 22.11.2016, orele 10.30.Ofertantul declarat castigator va posta in SEAP, inainte de semnarea contractului de servicii, la sectiunea „Catalogul electronic” denumirea si valoarea serviciilor ce fac obiectul prezentului contract.

FormulareContract model Caiet de sarcini 

10/11/2016Inchirierea unui spațiu in suprafață de 18 mp la demisolul Liceului Teoretic „Aurel Vlaicu” si Caietul de sarcini

07/11/2016Furnizare materiale pentru reparatie invelitoare (acoperis) Piata, oras Breaza – Clauze contractuale

03/11/2016Anunt colectiv – acte administrative fiscale pentru urmatorii contribuabili:

28/10/2016 Invitatie de participare la procedura de achizitie directa de „Servicii de reparatii si intretinere a centralelor termice”. Oferta intocmita conform caiet de sarcini anexat, se va depune in plic inchis, la registratura Primariei pana la data de 02.11.2016, orele 10.00.Deschiderea ofertelor se va face la sediul primariei, in aceeasi zi, la orele 10.30.Ofertantul declarat castigator va posta in SEAP, inainte de semnarea contractului de servicii, la sectiunea „Catalogul electronic” denumirea si valoarea serviciilor ce fac obiectul prezentului contract.
Descarca Caiet de sarcini 

25/10/2016
Documentație de atribuire pentru lucrarea – Inlocuire instalație electrică și tablouri electrice la Grădinița cu „Program Prelungit „Castelul Fermecat”
FormulareClauze contractuale Antimasuratoare privind instalatia electricaFisa de date a achizitieiPartea DesenataPartea Scrisa

19/10/2016Documentație de atribuire lucrări – Reparații prin asfaltare Aleea Parcului, Oras Breaza.
FormulareClauze contractuale Fisa de date Aleea par culuiPartea DesenataPartea Scrisa

13/10/2016Anunț referitor la elaborarea unui proiect de hotărare cu caracter normativ, privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2017

12/10/2016Primăria oraşului Breaza , judetul Prahova organizează concurs de ocupare a funcţiilor publice de execuţie vacante : inspector principal din cadrul Serviciului Urbanism, Amenajarea Teritoriului Agricol si Cadastru.

12/10/2016Invitatie de participare la procedura de achizitie directa de „Servicii de deszapezire oras Breaza”.
Oferta intocmita conform documentatiei de atribuire anexata, se va depune in plic inchis, la registratura Primariei pana la data de 24.10.2016, orele 10.00.Deschiderea ofertelor se va face la sediul primariei, in aceeasi zi, la orele 10.30.Ofertantul declarat castigator va posta in SEAP, inainte de semnarea contractului de servicii, la sectiunea „Catalogul electronic” denumirea si valoarea serviciilor ce fac obiectul prezentului contract.

Caiet Sarcini deszapezireContract model deszapezire Fisa de dateFormulare deszapezire

26/09/2016Anunt cu privire la stimularea participării in invățămantul preșcolar a copiilor din familii defavorizate și al creșterii accesului la educație a acestora.

23/09/2016Primăria Oraşului Breaza organizează procedura de Achiziţie directă pentru contractare Servicii de informare TV pe canalele unui post de televiziune regional.
Ofertele vor fi intocmite in conformitate cu caietul de sarcini ataşat. Termenul de primire a ofertelor este 28.09.2016 orele 11.30, la sediul Primăriei Breaza.
Pentru contact: Compartimentul Achizitii Publice si Investitii .
Telefon 0244 340 508. Fax 0244 340 428, e-mail :primariabreaza@yahoo.com

14/09/2016Procedura de autorizare , a autorizatiilor taxi pentru transportul de persoane in regim de taxi.

07/09/2016Anunt colectiv – acte administrative fiscale pentru urmatorii contribuabili persoane fizice:

10/08/2016Vanzarea prin licitatie publica cu strigare a unei suprafete de teren de 6.200 mp situat in orasul Breaza, Gura Beliei, T 17, P 1344, proprietate privata a orasului

13/07/2016Primăria oraşului Breaza anunţă intenţia de depunere a proiectului „Servicii integrate pentru incluziunea socială in oraşul Breaza, jud.Prahova” ca beneficiar

07/07/2016Anunt colectiv – acte administrative fiscale pentru urmatorii contribuabili persoane:

04/07/2016Organizare concurs la sediul institutiei, pentru ocuparea postului de muncitor calificat – mecanica gregate grele din cadrul Serviciului Transport Local si Administrarea Domeniului Public si Privat al orasului Breaza .

17/06/2016Organizere concurs la sediul instituției, pentru ocuparea pe perioada nedeterminata ,a postului contractual vacant de muncitor calificat – electrician incadrul Compartimentului Administrativ

08/06/2016Vanzare prin licitatie a unei suprafete de teren de 6.200 mp situat in orasul Breaza, Gura Beliei, T 17, P 1344, proprietate privata a orasului.

08/06/2016Primăria orașului Breaza suspendă, in temeiul dispoziţiilor Regulamentului cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar şi a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice

23/05/2016Primaria orasului Breaza organizeaza concurs in ziua de 14.06.2016 ora 10.00 – proba scrisa la sediul institutiei, pentru ocuparea a 2 posturi contractuale vacante de agent paza in cadrul Compartimentului Paza Bunuri.

19/05/2016 – Invitație de participare la procedura achiziție directă pentru contractul de lucrări „Reparație tronson de drum str.23 August, de la str. Libertății pană la str.Peștișori, in orașul Breaza, județul Prahova”. Termen depunere oferta 23.05.2016, ora 10:00. Deschiderea ofertelor 23.05.2016, ora 10:30.
Puteți descarca de AICI documentatia de atribuire, aceasta conținand:
– Fisa de date;
– Formulare;
– Clauze contractuale;
– Documentatia tehnica.

17/05/2016Anunt colectiv – acte administrative fiscale pentru urmatorii contribuabili persoane:

06/05/2016Invitatie de participare la procedura de achizitie directa de „Servicii de elaborare Plan Urbanistic Zonal pentru „Modernizare Piata Agroalimentara-constructie P+E”. Oferta intocmita conform caiet de sarcini se va depune in plic inchis, la registratura Primariei pana la data de 17.05.2016, orele 10.00.Deschiderea ofertelor se va face la sediul primariei, in aceeasi zi, la orele 10.30.Ofertantul declarat castigator va posta in SEAP, inainte de semnarea contractului de servicii, la sectiunea „Catalogul electronic” denumirea si valoarea serviciilor ce fac obiectul prezentului contract. Anexam caiet de sarcini cu anexe.

28/04/2016Anunt privind consultarea publica in ceea ce priveste proiectul de valorificare turistica a statiunii Breaza

20/04/2016Organizare concurs pentru ocuparea postului contractual vacant de cadru tehnic PSI. 

15/04/2016Privind modificarea Anexei 1la HCL nr. 58/2014 pentru modificarea Anexelor la HCL nr.54/2013, privind delimitarea zonelor şi stabilirea numărului acestora atat in intravilanul cat şi in extravilanul oraşului Breaza, in vederea determinării impozitelor şi taxelor locale

12/04/2016Contul de executie al bugetului local – venituri, cheltuieli, popriri

25/03/2016Primăria Breaza, județul Prahova organizează concurs la sediul instituției pentru ocuparea postului contractual temporar vacant (6 luni) de șofer PSI .

17/03/2016Obligațiile proprietarilor de terenuri in vederea preintampinării apariției și extinderii incendiilor.

16/03/2016Invitatie de participare la procedura achizitie directa pentru contractul de lucrari „Reparatie prin asfaltare covor asfaltic pe DJ 101 R, incepand de la intersectie cu str. Grivitei pana la intersectie cu str. Lazului, oras Breaza, judetul Prahova”

Opis cu formularele de completat

Contract de executie lucrari

Reparatii DJ 101R 2016

Reparatii DJ 101R 2016

Fisa de date a achizitiei
Reparatii DJ 101R 2016 Memoriu Tehnic

15/03/2016Informăm cetăţeni, in vederea atestării, dosare cuprinzand listele in original cu date şi semnături ale susţinătorilor din această localitate

11/03/2016Procedura de autorizare, a autorizatiilor taxi pentru transportul de persoane in regim de taxi.

24/02/2016Buletin de analize privind alimentarea cu apa potabila in orasul Breaza si comuna Adunati

24/02/2016Inchirierea unei suprafete de teren de 80 mp situat in str. Grivitei pentru activitati sportive si recreative

19/02/2016Primăria orașului Breaza organizeaza concursul de ocupare a functiilor publice vacante de: consilier superior și consilier asistent din cadrul Serviciului Proiecte cu Finanțare Internatională, Achiziții Publice și Investiții , și inspector grad profesional principal din cadrul Serviciului Poliție Locală – Comp. Protecția mediului.

22/01/2016Primaria orasului Breaza organizeaza concurs/ examen de promovare in functia publica de conducere vacanta de Sef Serviciu II – Serviciul Programe cu Finantare Internationala, Achizitii publice si Investitii

21/01/2016Privind aprobarea bugetului local al oraşului Breaza şi a bugetelor ordonatorilor terţiari de credite, pe anul 2016

20/01/2016Informare cu privire la colaborarea intre Asociatia Romana pentru Reciclare si Primaria Orasului Breaza

19/01/20161. Inchirierea a 2 (doua) suprafete de teren de 2.035 mp si 2.965 mp situate in orasul Breaza, pct. „Podul Corbului”
2. Inchirierea unei suprafete de teren de 80 mp situat in str. Grivitei pentru activitati sportive si recreative

18/01/2016 Concursurile anuntate in data de 07.01.2016 vor fi reprogramate !!

11/01/2016Anunt privind obligatiile de plata fata de bugetul local care includ si amenzile .

17/12/2015Proiectul de hotărare privind aprobarea condițiilor de repartizare, inchiriere, exploatare și administrare a spațiilor cu destinație de locuință aflate in proprietatea privată a orașului Breaza

27/11/2015S. C. General Meel Electric SRL, cu sediul in Baicoi, Angajeaza urgent urmatorul personal :

25/11/2015Anunt colectiv – acte administrative fiscale pentru urmatorii contribuabili persoane fizice:

24/11/20151. Inchirierea a 2 (doua) suprafete de teren de 2035 mp si 2965 mp situate in orasul Breaza, pct Podu Corbului – DN1
2. Atribuirea contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public de persoane pe o durata de 5 ani

09/11/2015Referitor la elaborarea unui proiect de hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2016

03/11/2015Primaria Breaza organizează concurs pentru ocuparea funcțiilor contractuale vacante de Director si Agent de turism in cadrul Centrului Național de Informare și Promovare Turistica.

21/10/2015Primăria oraşului Breaza , judetul Prahova organizează concurs de ocupare a funcţiei publice de execuţie: inspector principal in cadrul Comp.Venituri – Serviciul Financiar.

12/10/2015Anunt colectiv – acte administrative fiscale pentru urmatorii contribuabili persoane fizice:
06/10/2015 Referitor la elaborarea unui/unor proiect/proiecte de hotarare cu caracter normativ

Documentatie de atribuire

Studiu de oportunitate SMID PH varianta finala

Anexa la Studiu de oportunitate
REGULAMENT de organizare si functionare a serviciului public de salubrizare a localitatilor

05/10/2015 – Primăria orașului Breaza organizează procedura de Achiziție directă: Servicii de realizare portal informații (web site) și bază de date aferente proiectului ,,Crearea Centrului Național de Informare și Promovare Turistică (CNIPT) și dotarea acestuia, in orașul Breaza, județul Prahovaˮ Cod SMIS 42345

Click AICI pentru a descărca documentația de atribuire
Construcția se va realiza in conformitate cu proiectul tehnic și caietele de sarcini pe specialități.
Valoarea totală estimată este de 25.000 lei fără TVA. Termenul de primire a ofertelor este 08.10.2015 orele 10,30, la sediul Primăriei Breaza, iar deschiderea se va face in aceeași zi, la oreel 12,30. Pentru contact: Compartimentul Achiziții Publice și Investiții. Telefon: 0244 340508, fax: 0244 340428, e-mail: primariabreaza@yahoo.com

05/10/2015 – Primăria orașului Breaza organizează procedura de Achiziție directă: Servicii de achiziție programe informatice aferente proiectului ,,Crearea Centrului Național de Informare și Promovare Turistică (CNIPT) și dotarea acestuia, in orașul Breaza, județul Prahovaˮ Cod SMIS 42345

Click AICI pentru a descărca documentația de atribuire
Construcția se va realiza in conformitate cu proiectul tehnic și caietele de sarcini pe specialități.
Valoarea totală estimată este de 7.800 lei fără TVA. Termenul de primire a ofertelor este 08.10.2015 orele 10,30, la sediul Primăriei Breaza, iar deschiderea se va face in aceeași zi, la oreel 12,30. Pentru contact: Compartimentul Achiziții Publice și Investiții. Telefon: 0244 340508, fax: 0244 340428, e-mail: primariabreaza@yahoo.com

05/10/2015 – Primăria orașului Breaza organizează procedura de Achiziție directă: Servicii de audit extern aferente proiectului ,,Crearea Centrului Național de Informare și Promovare Turistică (CNIPT) și dotarea acestuia, in orașul Breaza, județul Prahovaˮ Cod SMIS 42345

Click AICI pentru a descărca documentația de atribuire
Construcția se va realiza in conformitate cu proiectul tehnic și caietele de sarcini pe specialități.
Valoarea totală estimată este de 6.000 lei fără TVA. Termenul de primire a ofertelor este 08.10.2015 orele 10,30, la sediul Primăriei Breaza, iar deschiderea se va face in aceeași zi, la oreel 12,30. Pentru contact: Compartimentul Achiziții Publice și Investiții. Telefon: 0244 340508, fax: 0244 340428, e-mail: primariabreaza@yahoo.com

07/09/2015Anunt colectiv – acte administrative fiscale pentru urmatorii contribuabili persoane fizice:

04/09/2015Centralizator Locuri de munca vacante din: Campina, Ploiesti, Valenii de Munte

03/09/2015privind condiţiile in care se realizează dreptul de acces pe proprietatea publică a oraşului Breaza, pe stalpii electrici pentru realizarea obiectivului „Instalare fibră optici Vodafone”, beneficiar „S.C. Vodafonre S..A. Bucureşti”

01/09/2015Exemplar Cerere – targ de toamna 2015.

28/08/2015Centralizator Locuri de munca vacante din: Campina, Ploiesti, Valenii de Munte

24/08/2015Oferta de vanzare teren extravilan Breaza, jud Prahova tarla 7 parcela F474, S= 773 mp

29/07/2015Licitatie privind valorificarea masei lemnoase afectata de intemperii in Pct Frasinet – Oradia

09/07/2015Licitatie privind valorificarea masei lemnoase afectata de intemperii in Pct Frasinet – Oradia

06/07/2015Anunt colectiv – acte administrative fiscale pentru urmatorii contribuabili persoane fizice:

26/06/2015Anunt colectiv – acte administrative fiscale pentru urmatorii contribuabili persoane juridice:

PRECIZARE: din data de 20.07.2015

26/06/2015Referitor la elaborarea unui/unor proiect/proiecte de hotarare cu caracter normativ

17/06/2015Inchirierea prin licitatie publica cu strigare , a unor spatii din incinta sediului Primariei Breaza, in vederea desfasurarii unor servicii in scopul satisfacerii interesului public si social

21/05/2015Inchirierea a 6 (sase) amplasamente (cinci pentru amplasare panou si unul pentru baner publicitar)

21/05/2015Inchirierea prin licitatie publica cu strigare a unor spatii in incinta sediului Primariei Breaza
PRECIZARE:
*Termenul de depunere a documentației: 08.06.2015, ora 10:00
*Desfășurarea licitației: luni 08.06.2015, ora 10:30

20/05/2015Anunt colectiv – acte administrative fiscale pentru urmatorii contribuabili persoane fizice:
15/05/2015Primaria orasului Breaza, organizeaza concurs pentru ocuparea postului temporar vacant de sofer in cadrul Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta.

12/05/2015LISTA CASTIGATORILOR TOMBOLA MCV Breaza 07-08 mai 2015

11/05/2015Agentia Nationala a Functionarilor Publici , organizeaza concurs la sediul Primariei orasului Breaza, pentru ocuparea functiei publice de conducere vacanta – Arhitect Sef.

04/05/2015Rezultatul concursului de atribuire a contractului de management

29/04/2015Lista cuprinzand rezultatele obţinute de candidaţi in etapa analizarii proiectelor de management pentru Centrului Cultural Breaza

29/04/2015 – Primăria orașului Breaza organizează procedura de Achiziție directă:
Executie lucrări aferente proiectului „Crearea Centrului National de Informare si Promovare Turistica (CNIPT) si dotarea acestuia, in orasul Breaza, judetul Prahova”Cod SMIS 42345”
Click AICI pentru a descarca documentatia de atribuire
Constructia se va realiza in conformitate cu proiectul tehnic si caietele de sarcini pe specialitati.
Valoarea totala estimata este de 278.012 lei fara TVA, din care :
1).Valoarea estimata pentru executia lucrarilor este de 259.536 lei fara TVA.
2) Cheltuieli Diverse si Neprevazute in valoare de 18.476 lei fara TVA, reprezentand 7%.
Termenul de primire a ofertelor este 11.05.2015 orele 10.00, la sediul Primariei Breaza, iar deschiderea se va face in aceeasi zi , la orele 10.30.Pentru contact:Compartimentul Achizitii Publice si Investitii .
Telefon 0244 340 508. Fax 0244 340 428, e-mail: primariabreaza@yahoo.com

28/04/2015Referitor la elaborarea unui/unor proiect/proiecte de hotarare cu caracter normativ

20/04/20151. Inchirierea a 3 (trei) amplasamente a cate 2 mp fiecare in orasul Breaza, pentru amplasare panou publicitar (H.C.L. 18/29.01.2015). Pret pornire 35 lei/mp/luna. Durata 5 ani.
2 Inchirierea a 5 (cinci) amplasamente (patru pentru amplasare panou si unul pentru baner publicitar). Suprafata panou 2mp fiecare , suprafata baner 2×2 mp. (H.C.L.25/26.02.2015)
PRECIZĂRI:
– desfășurarea licitației va avea loc in data de 12.05.2015 ora 10:30;
– punctul 2 se referă la inchirierea a 6 (șase) amplasamente ( cinci pentru amplasare panou si unul pentru baner publicitar )

16/04/2015Referitor la elaborarea unui/unor proiect/proiecte de hotarare cu caracter normativ

16/04/2015Anunt colectiv – acte administrative fiscale pentru urmatorii contribuabili persoane fizice:

15/04/2015Referitor la elaborarea unui/unor proiect/proiecte de hotarare cu caracter normativ

01/04/2015 – Primăria orașului Breaza organizează procedura de Achiziție directă:
Servicii de diriginţie de şantier aferente executiei lucrarilor proiectului „Modernizarea si reabilitarea drumurilor de interes local in orasul Breaza, judetul Prahova”
Click AICI pentru a descarca documentatia de atribuire
Termenul de primire a ofertelor este 08.04.2015, orele 10,30, deschiderea ofertelor se va face la aceeași dată, la sediul Primăriei orașului Breaza la orele 10,30.
Pentru contact: Compartiment Achizitii Publice si Investitii
Telefon: 0244 340 508; 0244 341 460; Fax: 0244 340 428
E-mail:primariabreaza@yahoo.com –

Clarificari 1 – Catre, Operatorii Economici Interesati:

23/03/2015Primaria orasului Breaza, organizeaza concurs pentru ocuparea functiei publice de executie vacanta – Politist Local Debutant 

13/03/2015 – Primăria orașului Breaza organizează procedura de Achiziție directă:
„Execuție lucrări aferente proiectului „Crearea Centrului Național de Informare și Promovare Turistică (CNIPT) și dotarea acestuia, in orașul Breaza, județul Prahova” Cod SMIS 42345
Construcția se va realiza in conformitate cu proiectul tehnic și caietele de sarcini pe specialități. Valoarea totală estimată este de 278.012 lei fara TVA, din care :
1) Valoarea estimată pentru execuția lucrărilor este de 259.536 lei fara TVA.
2) Cheltuieli Diverse și Neprevăzute in valoare de 18.476 lei fără TVA, reprezentand 7%.
Termenul de primire a ofertelor este 20.03.2015 orele 10.00, la sediul Primăriei Breaza, iar deschiderea se va face in aceeași zi, la orele 10.30. Pentru contact:
Pentru contact:Compartiment Achizitii Publice și Investitii
Telefon: 0244 340 508; 0244 341 460; Fax: 0244 340 428
e-mail:primariabreaza@yahoo.comClick AICI pentru a descarca documentatia de atribuire

11/03/2015Anunt colectiv – acte administrative fiscale pentru urmatorii contribuabili persoane fizice:

10/03/2015Primarul orasului Breaza organizeaza concurs de proiecte de management in vederea incredintarii managementului Centrului Cultural „Ion Manolescu” Breaza

10/03/2015 – Primăria orașului Breaza organizează procedura de achiziție directă:
Execuție lucrări aferente proiectului ” Reparație prin asfaltare pe DJ101R pe tronsoanele:
1. Intersectie DJ 101 R cu str. Primaverii pana la podetul peste Valea Campului;
2. Intersectie DJ 101 R cu str. Armoniei pana la intersectie DJ 101 R cu str. Grivitei.”,
Termenul de primire a ofertelor este 18.03.2015, orele 10:00, deschiderea ofertelor se va face la data de 18.03.2015, la sediul Primăriei orașului Breaza la orele 10:30, la Sala de Consiliu
Pentru contact:Compartiment Achizitii Publice și Investitii
Telefon: 0244 340 508; 0244 341 460; Fax: 0244 340 428
e-mail:primariabreaza@yahoo.comClarificare 1 – Referitor la Anunt publicitate in SEAP, nr. 11344 din 10.03.2015 facem următoarea precizare:
Centralizatorul de deviz se referă la cele două tronsoane menționate in fișa de date, capitolul II.1.5 și nu se ține cont de cele doua devize aferente tronsoanelor cu lățimea de 1,4 m. In consecință, se vor oferta cele două liste de cantități prezentate.
Click AICI pentru a descarca documentatia de atribuire

02/03/2015Primaria orasului Breaza, organizeaza concurs pentru ocuparea functiei publice de conducere vacanta – Arhitect Sef

02/03/2015 – Primăria orașului Breaza organizează procedura de achiziție directă:
Execuție lucrări aferente proiectului „Crearea Centrului Național de Informare și Promovare Turistică (CNIPT) și dotarea acestuia, In orașul Breaza, județul Prahova”, Cod SMIS 42345
Click AICI pentru a descarca documentatia de atribuireTermenul de primire a ofertelor este 09.03.2015, orele 10:00, deschiderea ofertelor se va face la aceeași dată, la sediul Primăriei orașului Breaza la orele 10:30
Pentru contact:Compartiment Achizitii Publice și Investitii
Telefon: 0244 340 508; 0244 341 460; Fax: 0244 340 428
e-mail:primariabreaza@yahoo.com

02/03/2015Inchirierea a 3 (trei) amplasamente a cate 2mp fiecare in orasul Breaza, pentru amplasare panou publicitar .

17/02/2015Propuneri privind:
– stabilirea unitatilor teritoriale de referinta;
– extinderea sau restrangerea intravilanului;
– conditiile de construibilitate in limita prevederilor legale in vigoare

16/02/2015Primaria orasului Breaza, organizeaza concursuri:
– pentru ocuparea postului vacant de sofer in cadrul Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta
– pentru ocuparea postului vacant de sofer in cadrul Serviciului Transport Local si ADP

16/02/2015 – Primăria orașului Breaza organizează procedura de achiziție directă:
Execuție lucrare aferentă proiectului „Crearea Centrului Național de Informare și Promovare Turistică (CNIPT) și dotarea acestuia, in orașul Breaza, județul Prahova”, Cod SMIS 42345
Documentația de atribuire se poate procura gratuit, pe bază de solicitare scrisă, care să cuprindă toate datele de identificare ale operatorului, de la sediul Primăriei Breaza, zilnic, de luni-vineri intre orele 09,00-16,00.
Termenul de primire a ofertelor este 27.02.2015, orele 10,00, deschiderea ofertelor se va face la aceeași dată, la sediul Primăriei orașului Breaza la orele 10,30.

16/02/2015Anunt colectiv – acte administrative fiscale pentru urmatorii contribuabili persoane fizice:

09/02/2015Primaria orasului Breaza,judetul Prahova, organizeaza concurs in ziua de 09.03.2015 ora 10.00 la sediul institutiei, pentru ocuparea postului vacant de sofer in cadrul Serviciului Transport Local si ADP .

30/01/2015Primaria orasului Breaza, organizeaza concursuri:
– pentru ocuparea postului temporar vacant de ingrijitor cladire din cadrul Compartimentului Administrativ
– pentru ocuparea postului vacant de sofer in cadrul Serviciului Transport Local si ADP

29/01/2015Referitor la elaborarea unui/unor proiect/proiecte de hotarare cu caracter normativ

04/12/2014 – Primăria orașului Breaza organizează procedura de achiziție directă:
Servicii de Informare și Publicitate pentru proiectul
Crearea Centrului Național de Informare și Promovare Turistică (CNIPT) și Dotarea acestuia, in Orașul Breaza, Județul Prahovaˮ, cod SMIS 42345
Documentația va fi intocmită conform documentului atașat anunțului. Ofertele se pot depune pană la data de 12.12.2014, ora 11.00, la sediul Primăriei orașului Breaza, str.Republicii nr.82B, la registratură.
„Servicii de informare și publicitate aferente proiectului Crearea Centrului Național de Informare și Promovare Turistică (CNIPT) și Dotarea acestuia, in Orașul Breaza, Județul Prahova”, cod SMIS 42345

Documentatia de atribuire a contractului de achizitie:

Clarificari 1 – Catre, Operatorii Economici Interesati:

Clarificari 2 – Catre, Operatorii Economici Interesati:
Clarificari 3 – Catre, Operatorii Economici Interesati:

27/10/2014Stabilirea impozitelor si taxekor locale pe anul 2015

23/10/2014Primaria Breaza impreuna cu Floricon Salub SRL si CCR Logistic System, organizează sambata 25.10.2014, o campanie de colectare a deseurilor de echipamente electrice si electronice

26/09/2014DISPOZITIE – privind delimitarea sectiilor de votare in orasul Breaza in vederea desfasurarii alegerilor pentru Presedintele Romaniei

10/09/2014Primăria oraşului Breaza , organizează concurs de ocupare a funcţiei publice de execuţie consilier , clasa I, grad principal in cadrul Compartimentului Asistenta Sociala

26/08/2014Oprire distributie apa in orasul Breaza

19/08/2014Oferta de vanzare teren

12/05/2014LISTA CASTIGATORILOR TOMBOLA MCV Breaza ( colectare deseuri electrice și electronice )

07/05/2014pentru modificarea Anexelor la HCL nr. 54/2013 privind delimitarea zonelor si stabilirea numarului acestora atat in intravilanul cat si in extravilanul orasului Breaza, in vederea determinarii impozitelor si taxelor locale

06/05/2014Sub sloganul „Locul deseurilor nu este in casă!”, Primaria Breaza impreuna cu Asociaţia Romană pentru Reciclare – RoREC, organizează in zilele de 09 -10 mai 2014, campania de colectare deseuri de echipamente electrice si electronice ( DEEE )

26/03/2014Privind incadrarea unitatii administrativ-teritoriale Breaza ca zona montana defavorizata

14/03/2014Privind amplasarea si autorizarea mijloacelor de publicilate in orasul Breaza

12/03/2014aprobare PUZ- intocmire PUZ- ridicare partiala interdictie defmitiva de construire (S=52200 mp) in orasul Breaza , str. Miron Caproiu in vederea amplasarii de locuinte

08/01/2014Privind ajustarea tarifului pentru serviciul public de salubrizare prestat populatiei orasului Breaza

24/10/2013Referitor la elaborarea unui/unor proiect/proiecte de hotarare cu caracter normativ

19/06/2013Privind programul de gestionare a cainilor fara detinator si controlul reproducerii acestora in orasul Breaza. 

10/06/2013LISTA CASTIGATORILOR TOMBOLA – Minicaravana Breaza – colectare deseuri electrice si electronice – 07 si 08 iunie 2013.

30/05/2013Privind aprobarea infiintarii clubului Sportiv Orasenesc „Tricolorul-2013” Breaza ca institutie publica in subordinea Consiliului Local

30/04/2013Privind delimitarea zonelor si numarul acestora, in vederea determinarii impozitelor si taxelor locale

26/04/2013Referitor la elaborarea unui/unor proiect/proiecte de hotarare cu caracter normativ

22/03/2013Referitor la elaborarea unui/unor proiect/proiecte de hotarare cu caracter normativ

20/03/2013Prelungire program de lucru in zilele de 21.03, 28.03, 04.04, 11.04, 18.04, 25.04

15/03/2013Referitor la elaborarea unui/unor proiect/proiecte de hotarare cu caracter normativ (Bugetul local pe anul 2013)

27/02/2013Primăria oraşului Breaza, organizează concurs de promovare in functia publica de conducere Sef Birou – Proiecte cu Finantare Internationala

15/02/2013Referitor la elaborarea unui/unor proiect/proiecte de hotarare cu caracter normativ

28/01/2013Elaborarea unui plan urbanistic zonal pentru ridicarea restrictiei definitive de construire

31/10/2012Stabilirea impozitelor si taxelor locale pe anul 2013

26/10/2012Primaria Breaza organizeaza concurs in ziua de 27.11.2012 , ora 10.oo la sediul institutiei pentru ocuparea postului de ASISTENT MEDICAL(PL) PRINCIPAL

02/10/2012Privind indeplinirea procedurii de comunicare prin publicitate

04/09/2012PRIMARIA ORASULUI BREAZA, informeaza toti cetatenii ca incepand cu data de 15.07.2011 persoanele fizice si juridice aveau obligatia sa isi asigure impotriva dezastrelor naturale toate constructiile.

22/08/2012Lista castigatorilor tombolei din data de 18 august 2012 cu ocazia campaniei locale de colectare deSeuri electrice Si electronice

07/05/2012Referitor la elaborarea unui/unor proiect/proiecte de hotarare cu caracter normativ

15/02/2012Referitor la elaborarea unui/unor proiect/proiecte de hotarare cu caracter normativ

09/02/2012Expozitia anuala de pasari, animale mici si pasari exotice, in perioada 17 – 19 februarie 2012, la Sala de sport a Orasului Breaza.

Translate »
Sari la conținut