Programul naţional de consolidare a clădirilor cu risc seismic ridicat
Subprogramul Proiectarea şi execuţia lucrărilor de intervenţii pentru clădirile de interes şi utilitate
publică aflate în proprietatea sau administrarea autorităţilor şi instituţiilor administraţiei publice
centrale sau locale

Reabilitare şi eficientizare energetică instituţii publice, oraş Breaza, judeţul Prahova – Clădire Dispensar, Fnd. Florilor, nr. 10

Cerere de finanțare

Translate »
Sari la conținut