2020 - 20242016 - 2020

COMPONEMȚA COMISIILOR DE SPECIALITATE ALE CONSILIULUI LOCAL

Comisia nr.1 – Comisia pentru prognoză, dezvoltare economico-socială, buget- finanţe, administrarea domeniului public şi privat, comerţ şi servicii;

1.Bercăroiu Cătălin, preşedinte;

2.Mitrea Radu-Daniel,. secretar;

3.Vîjeu Simona-Liliana, membru;

4.Nacu Florinel, membru;

5.Richea Gheorghe, membru;

6.Nică Justinian Feodor, membru;

7.Ardelean Cristian, membru;

Comisia nr.2- Comisia pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, turism, ecologie şi protecţia mediului;

1.Nacu Florinel, preşedinte;

2.Cristea Daniel, secretar;

3.Radu Iulia-Ionelia, membru;

4.Ferăstrăeru Ion-Nicolae, membru;

5.Popescu Pompiliu-Constantin, membru;

6.Bercăroiu Gheorghe-Dragoş, membru;

7.Necula Emanuel, membru;

Comisia nr. 3- Comisia pentru administraţie publică locală, juridic, relaţii cu publicul şi disciplina;

1.Săvescu Adriana, preşedinte;

2.Vîjeu Simona-Liliana, secretar;

3.Mosor Alexandra-Ramona, membru;

4.Richea Gheorghe, membru;

5.Duţoiu Tonioara, membru;

6.Necula Emanuel, membru;

7.Ezaru Ciprian, membru;

Comisa nr.4- Comisia pentru agricultură;

1.Bercăroiu Gheorghe-Dragoş, preşedinte;

2.Ferăstrăeru Ion-Nicolae, secretar;

3.Ardelean Cristian, membru;

4.Ezaru Ciprian, membru;

5.Săvescu Adriana, membru;

6.Mitrea Radu-Daniel, membru;

7.Cristea Daniel, membru;

Comisia nr.5- Comisia pentru învăţământ, sănătate, cultură, protecţie social protecţie copii, tineret şi sport;

1.Nică Justinian-Feodor, preşedinte;

2.Duţoiu Tonioara, secretar;

3.Radu Iulia-Ionelia, membru;

4.Mosor Alexandra-Ramona, membru;

5.Necula Emanuel, membru;

6.Bercăroiu Cătălin, membru;

7.Popescu Pompiliu-Constantin, membru;

 

COMPONEMȚA COMISIILOR DE SPECIALITATE ALE CONSILIULUI LOCAL

Comisia nr.1- Comisia pentru prognoză, dezvoltare economico-socială, buget-finanţe, administrarea domeniului public şi privat, comerţ şi servicii;

1.Bercăroiu Cătălin, preşedinte-comisia de bază;

2.Voicu Iulian, secretar-comisia de bază;

3. Bran Alexandra- Lăcrămioara, membru;

4.Cîrtoaje Florin, membru;

5.Neguțescu Evelina Mihaela, membru;

6.Postelnicu Vasile-Ovidiu, membru;

7.Grădinaru Adriana, membru-comisia de bază;

Comisia nr.2- Comisia pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, turism, ecologie şi protecţia mediului;

1.Bogdan Gabriel, preşedinte-comisia de bază;

2.Neguţescu Evelina-Mihaela, secretar-comisia de bază;

3.Bran Alexandra- Lăcrămioara, membru;

4. Anton Mădălina-Florentina, membru;

5.Postelnicu Vasile-Ovidiu, membru-comisie de bază;

6.Munteanu Ion, membru;

7.Cîrtoaje Florin, membru.

Comisia nr. 3- Comisia pentru administraţie publică locală, juridic, relaţii cu publicul şi disciplina;

1.Anton Mădălina-Florentina, preşedinte- comisia de bază;

2.Vintiloiu Alexandru, secretar- comisia de bază;

3.Bran Alexandra-Lăcrămioara, membru;

4.Bercăroiu Gheorghe-Dragoş, membru;

5.Bogdan Gabriel, membru;

6.Toader Aurelian, membru- comisia de bază;

7.Duţoiu Tonioara, membru.

Comisa nr.4- Comisia pentru agricultură;

1.Bercăroiu Gheorghe-Dragoş, preşedinte- comisia de bază;

2.Tudor Florian, secretar- comisia de bază;

3.Vintiloiu Alexandru, membru;

4.Voicu Iulian, membru;

5.Brotoiu Gheorghe-Cristian, membru;

6.Munteanu Ion, membru- comisia de bază;

7.Toader Aurelian, membru.

Comisia nr.5- Comisia pentru învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială, protecţie copii, tineret şi sport.

1.Neguțescu Evelina Mihaela, preşedinte-comisia de bază;

2.Brotoiu Gheorghe-Cristian, secretar-comisia de bază;

3.Neguţescu Evelina-Mihaela, membru;

4.Bercăroiu Cătălin, membru;

5.Tudor Florian, membru;

6.Grădinaru Adriana, membru;

7.Duţoiu Tonioara, membru- comisia de bază.

Translate »
Sari la conținut