Serviciul public comunitar local de evidență a persoanelor


Cerere pentru eliberarea actului de identitate ca urmare a schimbarii domiciliului din strainatate in Romania
Cerere pentru eliberarea actului de identitate cetatenilor romani cu domiciliu in strainatate si resedinta in Romania
Cerere pentru eliberarea actului de identitate
Cererea pentru înscrierea în actul de identitate a mentiunii privind stabilirea resedintei

ACTE NECESARE PENTRU ELIBERAREA CĂRȚII DE IDENTITATE

ELIBERARE CI RENUMEROTARE IMOBIL, SCHIMB. DENUMIRE STRADĂ
ELIBERARE CI SCHIMBARE DOMICILIU
ELIBERARE CI DOBÂNDIRE CETĂȚENIE ROMÂNĂ
ELIBERARE CI- EXPIRAREA VALABILITĂȚII
ELIBERARE CI LA PIERDERE, DISTRUGERE, DETERIORARE, FURT
ELIBERARE CI REPATRIERE ( pentru C.R.D.S.)
ELIBERARE PRIMA CI DUPĂ 18 ANI
ELIBERARE PRIMA CI LA 14 ANI
ÎNSCRIEREA MENȚIUNII DE REȘEDINȚĂ


 

ATENȚIE! Documentele necesare eliberării au caracter general. Pentru situații atipice, vă rugăm să vă adresați pentru informații suplimentare la SPCLEP Breaza
Tel 0244340508/Tasta 9
Tel mobil 0747 222 974