Anexa nr. 1
la normele metodologice
CERERE DE FINANȚARE
Programul Național de Investiţii ”Anghel Saligny”
1. ÎNREGISTRAREA CERERII DE FINANŢARE
U.A.T: BREAZA
JUDEȚUL: PRAHOVA
MINISTERUL DEZVOLTĂRII, LUCRĂRILOR
PUBLICE ȘI ADMINISTRAȚIEI
Număr /data înregistrare:
11958 /14-04-2022
2. DATELE DE IDENTIFICARE ALE OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII
Beneficiar (U.A.T. / A.D.I): U.A.T. BREAZA
Denumirea obiectivului de investiții: Extindere a rețelei de gaze în cartiere Nistorești,
Frăsinet, Podu-Corbului, Valea Târsei și Surdești,
orașul Breaza, județ Prahova
Tip proiect: Proiect cu o singură categorie de investiție
Categoria de investiție: Sisteme de distribuție gaze naturale( Extinderea
sistemului de distribuție gaze naturale în
localitățile din cadrul unei unități
administrativ-teritoriale)
Stadiu implementare: Obiectiv de investiții nou
Amplasament: Cartierele Nistorești, Frăsinet, Podu-Corbului,
Valea Târsei și Surdești, oraș Breaza, județ
Durata de implementare a obiectivului de Prahova
investiții (luni):
72
Hotărârea consiliului local/județean de
aprobare/ Hotărârea A.D.I./Hotărârile
consiliului local, județean ale UAT membre
ale parteneriatelor, după caz
62 / 13-04-2022
Valoarea totală a obiectivului de investiții
(lei cu TVA):
57,780,328.17
Valoarea solicitată de la bugetul de stat
(lei cu TVA):
56,424,146.91
Valoarea finanțată de la bugetul local (lei
cu TVA):
1,356,181.26
Valoare calculată conform standardului de
cost (lei fără TVA):
48,609,054.74
Cost unitar aferent investiției pentru
rețeaua de distribuție gaze naturale
(calculat) (lei fără TVA):
31,512.67
Cost unitar aferent investiției pentru
instalația de racordare la SNT împreună cu
punctul de predare/preluare (calculat) (lei
fără TVA):
0.00
Nr. MDLPA: AS-4401 / 14.04.2022 ora 15:22
3. REZUMATUL OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII
Tip lucrare: Extinderea sistemului de distribuție gaze naturale în localitățile din cadrul unei unități
administrativ-teritoriale
– Sistem inteligent de distribuție gaze naturale: DA
– Lungime rețea de distribuție înființare/extindere/modernizare: 50546.00 metri
– Număr gospodării conectate (calculate conform art. 2 din OMDLPA/OME nr. 1330/947/2021): 1543
– Lungime instalație racordare SNT: 0.00 metri
– Consum estimat anual consumatori casnici: 2716200.00 mc
– Consum estimat anual consumatori non-casnici: 183600.00 mc
– Alte capacități: SRMP complet automatizat si cu sistem SCADA
4. DATE DE IDENTIFICARE ALE SOLICITANTULUI
Adresa poștală a solicitantului
Strada: Republicii Număr: 82B Cod poștal: 105400
Localitatea: BREAZA Județul: PRAHOVA
Reprezentantul legal al solicitantului:
Nume şi prenume: NOVAC BOGDAN – CRISTIAN

Translate »
Sari la conținut