Lista străzi propuse pentru asfaltare în programul Anghel Saligny

1. ÎNREGISTRAREA CERERII DE FINANȚARE
U.A.T: BREAZA
JUDEȚUL: PRAHOVA
MINISTERUL DEZVOLTĂRII, LUCRĂRILOR
PUBLICE ȘI ADMINISTRAȚIEI
Număr /data înregistrare: 28491 /29-10-2021
Nr. MDLPA: 143717 / 08.11.2021 ora 11:08

2. DATELE DE IDENTIFICARE ALE OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII

Beneficiar (U.A.T. / A.D.I):    Oraș Breaza
Denumirea obiectivului de investiții:   Reabilitare și modernizare străzi
urbane, oraș Breaza, Jud. Prahova
Tip proiect: Proiect cu o singură categorie de investiție
Categoria de investiție: Drumurile publice (Modernizare)
Tip investiție: Obiectiv de investiții nou
Amplasament: Oraș Breaza
Durata de implementare a obiectivului de investiții (luni): 60
Hotărârea consiliului local/județean de aprobare/ Hotărârea A.D.I.
142/28-10-2021
Valoarea totală a obiectivului de investiții (lei cu TVA): 23,774,760.10
Valoarea solicitată de la bugetul de stat (lei cu TVA): 23,458,220.10
Valoarea finanțată de la bugetul local (lei cu TVA): 316,540.00
Valoare calculată conform standardului de cost (lei fără
TVA):   10,920,000.00
Cost unitar aferent investiției (calculat) (lei fără TVA)/
km:     9,989,395.00

3. REZUMATUL OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII
c) Pentru drumurile publice:
– Tip drum: Drumuri publice din interiorul localităților
– Clasă tehnică: V
– Lungime drum: 21000.00 metri
– Lucrări de consolidare: NU
– Lucrări pentru asigurarea accesului la proprietăți: DA
– Trotuare: DA
– Locurile de parcare, oprire și staționare: NU
– Număr poduri, pasaje denivelate, tuneluri, viaducte pe tipuri: 0
noduri rutiere: NU
lucrări de arta: NU

Translate »
Sari la conținut