Programul privind creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în infrastructura de iluminat public

Eficienta energetica si gestionare inteligenta si gestionare inteligenta a energiei in infrastructura de iluminat public, oras Breaza, judetul Prahova

Valoarea totală a proiectului (cheltuieli eligibile + cheltuieli neeligibile) este de 2.973.763,95 lei

Solicitantul ORAS BREAZA solicită o finanțare nerambursabilă în sumă de 2.459.634,5  lei reprezentând  85% din valoarea totală eligibilă a proiectului

Contribuţia proprie reprezintă 15% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile ale proiectului și va fi susținută financiar din surse proprii, în cuantum de 434.053 lei

Cheltuielile neeligibile necesare realizării în cuantum de 80.076,45 lei, vor fi susținute financiar din surse proprii.

Stadiu: depus dosar la Administrația Fondului pentru Mediu – 04.11.2021

 Lista strazilor

 

Nr. Crt.  

Cheltuieli eligibile*

 

Valoare fără T.V.A.

 

Valoare T.V.A.

 

Valoare cu T.V.A.

1 Cheltuieli pentru elaborarea auditului energetic, proiectare şi asistenţă tehnică – 6 % din investiţia de bază 51.000 9.690 60.690
2 Consultanţa – 4 % din investiţia de bază 60.000 11.400 71.400
 

 

 

 

 

 

3

 

Total investiţie de bază din care:

 

2.318.170,17

 

440.452,33

 

2.758.622,5

 

 

3.1

Achiziţionarea    şi    instalarea    corpurilor   de

iluminat LED cu eficiență ridicată, înlocuire/ modernizare puncte de aprindere, console, accesorii, conductoare conexiune, izolatoare, cleme, armături

 

 

1.122.253,05

 

 

213.228,08

 

 

1.335.481,13

 

3.2

achiziţionarea telegestiune şi instalarea

sistemului de telegestiune

 

1.195.917,12

 

227.224,25

 

1.423.141,37

4 Cheltuieli pentru informare și publicitate 2.500 475 2.975
  Total 2.431.670,17 462.017,33 2.893.687,5

 

Translate »
Sari la conținut