Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în localități

1. Stația de reîncărcare nr. 1 (SR1)
Localizare – Bulevardul Eroilor

2. Stația de reîncărcare nr. 2 (SR2)
Localizare – Aleea Nucilor

3. Stația de reîncărcare nr. 3 (SR3)
Localizare – Piață (Str Victoriei)

4. Stația de reîncărcare nr. 4 (SR4)
Localizare – Intrarea Garofiței

5. Stația de reîncărcare nr. 5 (SR5)
Localizare – DN1 – școala Nistorești

Nr. Crt. Cheltuieli eligibile* Valoare fără T.V.A. Valoare T.V.A. Valoare cu T.V.A.
 

1

cheltuieli cu proiectarea (pct. 3.5.3, 3.5.5 și 3.5.6 din conţinutul-cadru al devizului general aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 907/2016, cu modificările şi completările ulterioare), în procent de maximum 6% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente „investiției de bază”;  

 

47.000

 

 

8.930

 

 

55.930

 

2

cheltuielile cu consultanţa (pct. 3.7 din conţinutul-cadru al devizului general aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 907/2016, cu modificările şi completările ulterioare), în procent de maximum 4% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente ”investiţiei de bază”.  

 

21.000

 

 

3.990

 

 

24.990

 

 

 

3

Total investiţie de bază din care: 1.072.957 203.862 1.276.819
3.1 achiziţia de staţii de reîncărcare a vehiculelor 925.000 175.750 1.100.750
3.2 cheltuieli cu lucrări de construcții și montaj al staţiilor de reîncărcare; 36.900 7.011 43.911
3.3 cheltuieli cu instalațiilor electrice aferente montajului stațiilor de încărcare 111.057 21.101 132.158
4 Cheltuieli cu active necorporale noi ( brevete, licențe, know-how).     0
 

 

5

 

Cheltuieli pentru informare și publicitate

cheltuielile efectuate pentru realizarea şi instalarea panoului de informare conform art. 11 lit. g) inclusiv cheltuielile efectuate pentru realizarea şi instalarea panoului de informare conținând sintagma „Proiect finanțat din Fondul pentru Mediu”  

 

4.000

 

 

760

 

 

4.760

  Total 1.144.957 217.542 1.362.499

 

Translate »
Sari la conținut