ANUNT referitor la elaborarea unui proiect de hotarare cu caracter normativ Autoritatile Publice Locale Breaza, cu sediul in Breaza, str.Republicii, nr.82 B, va aduc la cunostinta faptul ca in sedinta ordinara ce se va desfasura in luna ianuarie 2020, se va supune dezbaterii si aprobarii consiliului local, proiectul de hotarare privind instituirea taxei speciale de salubrizare in cazul prestatiilor de care beneficiaza utilizatorii fara contract de prestari servicii din orasul Breaza si aprobarea Regulamentului de stabilire si aplicare a taxei Speciale de salubrizare , initiat de domnul primar Richea Gheorghe. Cei interesati pot trimite in scris propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare pri vind acest proiect de hotarare, Primariei orasului Breaza, cel tarziu pana la data de 15.01.2020. Acestea se pot depune la registratura generala a primariei sau transmise prin posta clasica, electronica ori fax.

Translate »
Sari la conținut