ÎN DERULARE
Proiect: ,,Sistem integrat de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apă și canalizare, a stațiilor de tratare a apei potabile și stațiilor de epurare a apelor uzate în localitățile cu o populație de până la 50.000 locuitori” Subproiect: ,,Reabilitare și extindere rețea de distribuție apă, reabilitare și extindere […]

Sistem integrat de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apă ...