Urbanism


………………………………………………………………………………………………..

Memoriu general

………………………………………………………………………………………………..

Plan urbanistic general si alte harti

Regulamentul local de urbanism

 

 

 

1. Certificat de urbanism construire-desfiintare

2. Certificat de urbanism alipire-dezmembrare

3. Certificat de urbanism informare

4. Autorizatie de construire-desfiintare

5. Certificat de atestare a edificarii constructiei

6. Adeverinta de atestare a edificarii constructiei

7. Certificat de nomenclatura stradala

8. Regularizarea taxei pentru autorizatiile de construire

9. Receptia lucrarilor – Proces verbal de receptie

10. Prelungirea valabilitatii certificatului de urbanism

11. Prelungirea valabilitatii autorizatiei de construire

12. Anunturi

 

Autorizatii construire/desfiintare si Cerificate urbanism

2021202020192018