Urbanism


Documentatie necesara pentru: Certificat de urbanism, Autorizatie de construire, Autorizatie de desfiiintare
Fise tehnice.
Cerere pentru eliberarea cerificatului de nomenclatura stradala
Cerere pentru emiterea autorizatiei de construire/desfiintare
Cerere pentru emiterea certificatului de urbanism
Certificat de atestare a edificarii/extinderii constructiei
Declaratie privind valoare reala a lucrarilor executate in baza autorizatiei de costruire
Comunicare incepere executie lucrare catre Inspectoratul Teritorial in constructii
Comunicare incepere executie lucrare catre Primarie
Comunicare incheiere executie lucrare
Model pentru panou de identificare a investitiei
Cerere pentru prelungirea valabilitatii autorizatiei de construire/desfiintare
Cerere pentru prelungirea valabilitatii certificatului de urbanism
Proces verbal de receptie la terminarea lucrarilor
Declaratie privind valoarea reala a lucrarilor (regularizare)

………………………………………………………………………………………………..

Memoriu general

………………………………………………………………………………………………..

Plan urbanistic general si alte harti

Regulamentul local de urbanism

Autorizatii construire/desfiintare si Cerificate urbanism

2021202020192018