Anunț de participare la procedura de ,,Achiziție directă,, organizată de Orașul Breaza pentru contractarea execuţiei de lucrări de amenajare spații verzi, în cadrul proiectului de Reparații a sistemului rutier, trotuare și parcări din zona Fundătura Liliacului și Intrarea Garofiței –Spații verzi,, orașul Breaza, jud. Prahova.
Ofertele se depun în plic închis, cu adresa de înaintare, la registratura Primăriei, până la data de 16.03.2023 ora 14.00. Pentru documentele transmise prin poșta rapidă specificați data și ora limită de depunere, la operatorul poștal, pentru a nu ajunge după data sau ora limită de depunere.
Oferta depusă la o altă adresă sau după data şi ora limită de depunere nu va fi luată în considerare. Rezultatul procedurii va fi comunicat în scris la adresa de e-mail pe care ofertanții o vor specifica ca adresă oficială de corespondență.

Documentație:
Fișa de date a achiziției
Caiet de sarcini
Formulare de lucrări
Model de contract de lucrări
Plan de situatie

Translate »
Sari la conținut