Investitii


1. Programul Național de Dezvoltare Locală aprobat prin OUG nr.28/2013, obiectiv de investiții ,,Modernizarea și reabilitarea drumurilor de interes local în orașul Breaza, Jud.Prahova” realizare 23 de străzi Valoare proiect inclusiv TVA = 17.421.365 lei
2. Sistem integrat de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apă și canalizare, a stațiilor de tratare a apei potabile și stațiilor de epurare a apelor uzate în localitățile cu o populație de până la 50.000 de locuitori
3. Programul național multianual privind creșterea performanței energetice la blocurile de locuințe