În vederea atribuirii contractului de achiziţie care are ca obiect prestarea Servicii de igienizare și vidanjare toalete ecologice și fose septice amplasate pe domeniul public al orașului Breaza.
Ofertele se depun în plic închis cu adresă de înaintare la registratura primăriei până la data de 20.12.2022, ora 12,00.
Pentru documentele transmise prin poșta rapidă, specificați data și ora limită de depunere la operatorul poștal, pentru a nu ajunge după ora limită de depunere. Oferta depusă la o altă adresă sau după data și ora limită de depunere nu va fi luată în considerare. Rezultatul procedurii va fi comunicat în scris a adresa de e-mail pe care ofertanții o vor comunica ca adresă oficială de corespondență.

Translate »
Sari la conținut