CS 1 Program Operațional Infrastructură Mare, CL 2 execuție rețele de alimentare cu apă și canalizare, Breaza, Comarnic, Sinaia și Bușteni.


CS 1 Program Operațional Infrastructură Mare, CL 2 execuție rețele de
alimentare cu apă și canalizare, Breaza, Comarnic, Sinaia și Bușteni.

Unitatea de implementare a proiectului: SC Hidro Prahova Ploiești

Lista străzi propuse – rețea apa potabilă

Lista străzi propuse – rețea canalizare