PROGRAMUL OPERAȚIONAL INFRASTRUCTURĂ MARE
Axa Prioritară 11: Măsuri de îmbunătățire a eficienței energetice și stimularea utilizării energiei
regenerabile
Obiectivul specific 11.2: Utilizarea energiei din surse regenerabile la nivelul autorităților publice
locale
POIM – Măsuri pentru sprijinirea investiţiilor în capacităţi de producere energie din surse
regenerabile pentru consum propriu la nivelul autorităților publice locale

Translate »
Sari la conținut