Anunț de participare la procedura de ,,Achiziție directă,, organizată de Orașul Breaza pentru contractarea execuţiei de ,,Lucrări de  reparații parcare și sistem de scurgere a apelor pluviale aferente zonei Biserică și Școala Nistorești,,  – orașul Breaza, jud. Prahova,

Ofertele se depun în plic închis, cu adresa de înaintare, la registratura Primăriei, până la data de 29.11.2022 ora 12.00. Pentru documentele transmise prin poșta rapidă specificați data și ora limită de depunere, la operatorul poștal, pentru a nu ajunge după data sau ora limită de depunere.

Oferta depusă la o altă adresă sau după data şi ora limită de depunere nu va fi luată în considerare. Rezultatul procedurii va fi comunicat în scris la adresa de e-mail pe care ofertanții o vor specifica ca adresă oficială de corespondență.

Proiect Tehnic

Translate »
Sari la conținut